Naslovna slika

Zamena ulja motora i filtera ulja

Zamena ulja motora i filtera ulja obavlja se prema servisnom intervalu održavanja ili kada se uklanja karter zbog servisnih radova na motoru. Servisni interval propisuje proizvođač vozila i može da se zasniva na intervalu kilometraže, vremenskom intervalu, uslovima eksploatacije ili vremenskom trajanju ulja. Tip i količinu ulja motora takođe propisuje proizvođač.

Slika predstavlja postupak - Zamena ulja motora i filtera ulja. na slici je deo podvožja vozila na kome se vidi istakanje ulja motora iz kartera sa kog je uklonjen čep za ispuštanje. Tamno zeleno ulje u mlazu izlazi iz kartera motora.

Ulje motora se vremenom zaprlja i istroše se aditivi. Takođe, usled habanja delova motora mali komadi metala dospeju u ulju. Filter odstranjuje čestice koje se nađu u ulju, kao što su čađ nastao od sagorevanja ili male metalne opiljke. Teže čestice padaju na dno kartera. Filter ulja se periodično menja kako bi se osiguralo da se ne začepi čime bi ograničio protok ulja i nesmetano podmazivanje delova motora.

Za duži i pravilan rad motora periodično se uklanja zaprljano i istrošeno ulje, kao i zaprljan filter ulja. Interval zamene i vrstu motornog ulja propisuje proizvođač vozila i potrebno je pridržavati se datih preporuka.

Zamena ulja motora

Ispuštanje ulja iz motora obavllja se kada se motor potpuno zagreje. Ovo pomaže da se nećistoće lakše pomešaju sa uljem i zajedno izbace iz motora. Potrebno je biti oprezan pri ispuštanju jer je temperatura ulja između 90-140 °C i može da vas opeče.

Ispusni čep se nalazi na donjem ili bočnom delu kartera. Vozilo se dizalicom podigne na odgovarajuću visinu. Ispod motora se postavlja odvodna posuda u blizini odvodnog čepa procenjujući putanju ulja kada se čep ukloni.

Kod nekih vozila ispusni čep je magnetni da privlači metalne opiljke koji se talože na dno kartera. Sa skidanjem čepa izvlače se opiljci i pre montaže potrebno ga je očistiti.

Na čepu za istakanje ulja nalazi se zaptivka koju nakon skidanja čepa treba pregledati i eventualno zameniti. Zaptivke od plastike, aluminijuma ili kompozitnog materijala su za jednokratnu upotrebu. One se menjaju jer su deformisane kako bi se prilagodile nepravilnostima kartera i čepa. Takva zaptivka pri ponovnoj upotrebi neće dobro da se prilagodi i doći će do curenja ulja. Prekomernim zatezanjem može da se ošteti navoj na karteru posebno ako je od aluminijuma. Samo silikonske zaptivke mogu da se koriste iznova ako nisu oštećene.

Čepove treba zategnuti odgovarajućom silom zatezanja. Ako je labavo zategnut tokom vožnje čep može da otpadne, da iscuri ulje što može da dovede do uništavanja motora ako se odmah ne zaustavi. Sa druge strane, ako se čep pretegne mogu da se oštete navoji na karteru što zahteva zamenu kartera posebno ako je aluminijuski.

Kada su postavljeni ispusni čep i novi felter ulja, vozilo se spušta, skida se poklopac za ulje i doliva odgovarajuće ulje prema preporuci proizvođača vozila. Nakon sipanja preporučene količine proverava se nivo ulja, startuje se motor i prati stanje oko čepa i filtera da nema curenje, nivo i pritisak ulja. Ako je niži pritisak ili je nedovoljan nivo zaustavlja se motor i doliva ulje. Kada motor dostigne radnu temperaturu još jednom se proveri nivo i po potrebi se dolije ulje do maksimuma.

Zamena filtera ulja

Dok ulje kruži kroz sistem za podmazivanje filter odstranjuje čestice iz ulja koje nastaju iz različitih izvora (čađ, opiljci…). Postoje dva tipa filtera za ulje, navojni i ketridž.

Navojni je jednodelni filter za kućištem i navojnom bazom. Skida se posebnim ključem za filtere a montira isključivo ručno. Filter se isporučuje sa gumenim zaptivnim prstenom. Uvek treba proveriti da se stari zaptivni prsten skine jer se često zalepi na blok motora. Ako se novi montira preko starog, tokom rada motora doći će do curenja ulja.

Kada se montira navojni filter preko površine zaptivnog prstena namaže se malo ulje. Na taj način se podmazuje tako da se okreće zajedno sa filterom dok se zateže. Nepodmazana zaptivka tokom zatezanja može da ispadne iz žleba filtera i da dođe do curenja ulja.

Slika predstavlja primer navojnog filtera ulja. Na beloj pozadini je prikazan primer navojnog filtera ulja. Filter je cilindričnog oblika. Filter je plave boje po obimu kućišta na kome se nalaze bele oznake i tekstovi. Na bočnoj sivoj strani spolja su četiri manja otvora i u sredini jedan veći koji služe za dovod i odvod ulja. Po obimu ove površine nalazi se crna prstenasta gumena zaptivka.

Navojni filter ulja

Prilikom montaže navojnog filtera potrebno je voditi računa o pravilnom užebljenju i sili pritezanja. Da bi ste bili sigurni da nije došlo do ukosog užebljenja, lagano rukom započnite montažu i pokušajte da izvučete filter. Ako se ne izvuče onda je filter pravilno užebljen i može da se montira do kraja. Zatim se filter zavrti pet punih navoja dok zaptivka ne dodirne ležište bloka. Ako se ne zavrti na najmanje pet punih okretaja rukom, odvrnite ga i pokušajte ponovo. Jednom kada se pravilno zavrti, možete ga ručno zategnuti kako je odredio proizvođač filtera, obično oko tri četvrtine do jednog okreta što je dovoljna sila zatezanja.

Drugi tip filtera ima metalno ili plastično kućište za višekratnu upotrebu i zamenljivi uložak filtera, ketridž. Kada se uložak filtera ukloni, kućište se očisti a uložak i svi zaptivni prstenovi se zamene novim. Neki filteri se nalaze pri dnu motora a neki na vrhu. Ako je filter na vrhu motora, velika je šansa da ćete morati da napunite kućište filtera pre postavljanja poklopca.

Slika predstavlja primer ketridž filtera ulja. Na beloj pozadini prikazan je ketridž filter za zaptivnom crnom prstenastom gumicom. Bočna strana filtera je tamno siva ravna površina koja u ima otvor u sredini za dovod ulja. Bočno po obimu nalazi se žuti filterski element koji je presavijen u spojen kao harmonika za zaptivanje poklopca kućišta filtera.

Ketridž filter ulja

Postupak – zamena ulja motora i filtera ulja

Da bi se obavila zamena ulja motora i filtera ulja, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak Ispuštanje ulja motora u postupku Zamen ulje motora i filtera ulja. Iz sivog kartera vozila ispod vozila na otvoru za čep odvoda ulja u mlazu se izliva crno ulje motora. U pozadini iza kartera a ispod vozila se vidi katalizator i deo izduvnog voda motora.

Ispuštanje ulja motora

Zagrejati motor. Dizalicom podignuti vozilo. Postaviti posudu za ispuštanje ulja ispod čepa na karteru. Otpustiti čep za ispuštanje odgovarajućim ključem. Nakon otpuštanja čepa brzo ga ukloniti kako bi ulje moglo slobodno da se ispusti u posudu.

Slika predstavlja korak uklanjanja filtera ulja u postupku Zamen ulje motora i filtera ulja. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama ispod vozila desnom rukom drži ključ filtera ulja kojim je obuhvatio kućište a levom rukom pridržava kućište filtera ulja. Na slici se oko filtera vidi prednji deo podvožja vozila i u pozadini unutrašnji deo prednjeg desnog točka.

Uklanjanje filtera ulja motora

Dok se ulje istače, pomoću ključa za filter olabaviti i ukloniti navojni filter ulja. Proveriti da li je zaptivač filtera skinut sa motora. Staviti filter u posudu za ispuštanje ulja tako da se može isprazniti. Ako je u pitanju ketridž filter, skinuti poklopac sa kućišta filtera. Ukloniti uložak filtera i zaptivke.

Slika predstavlja korak montaže filtera ulja motora u postupku Zamen ulje motora i filtera ulja. na slici serviser desnom rukom drži sivi filter ulja sa navojem ispred donjeg dela motora u nameri da ga postavi na mesto za filter ulja. U pozadini se vidi sivi rebrasti aluminijumski karter motora.

Montaža filtera ulja motora

Potvrditi da imate odgovarajući filter i zaptivke. Očistiti prostor gde naleže filter. Premazati malo ulja preko površine zaptivnog prstena. Započeti zavrtanje filtera rukom i uverite se da se ne može povući. Zavrteti filter dok lagano ne dodirne osnovu. Zategnuti još oko tri četvrtine do jednog okreta. Ako je u pitanju ketridž, očistiti kućište i umetnuti filter. Nauljiti zaptivku, postaviti na svoje mesto, postaviti i pritegnuti poklopac kućišta.

Slika predstavlja korak sipanja ulja motora u postupku Zamen ulje motora i filtera ulja. Iz sive kantice se u otvor za dolivanje ulja na motoru uliva žuto ulje motora.

Sipanje ulja motora

Pre ugradnje čepa za ispuštanje, uklonite opiljke ako je magnetni, obrišite njegove navoje i zaptivnu površinu čistom krpom. Na čep postaviti novu zaptivku ili staru ako je višekratna. Zategnite čep prema preporukama proizvođača. Skinuti poklopac za dolivanje ulja i polako sipati preporučenu količinu ulja. Upotreba levka sprečava izlivanje ulja na motor. Proveriti nivo ulja, vratiti poklopac, pokrenuti motor i pustiti da se zagreje. Dok motor radi proveriti da ne curi ulje na čepu i filteru. Proveravati nivo i ako je nedovoljan zaustaviti motor i doliti. Nakon zagrevanja isključiti motor, ponovo proveriti nivo ulja i po potrebi ga dolijte do maksimalnog nivoa. Obrišite iscurelo ulje na motoru i ispod vozila, a ispušteno ulje i stari filter propisno skladištiti.

Slika predstavlja korak montaže filtera ulja motora u postupku Zamen ulje motora i filtera ulja. Na slici je prikazan displej instrument table. Na crnoj pozadini unutar polukružnog plavo belog merača broja obrtaja motora i crvene kazaljke nalazi se beli natpis da je brzina vozila nula milja na čas, zatim bela ikona ulja motora kao kantica ulja iz koje kaplje ulje i pored kantice piše Oil Life 100% što označava da je resetovan servisni intervala zamene ulja i da je do sledeće zamene ulja ostalo100% vremena.

Resetovanje intervala zamene ulja motora

U servisnu knjižicu upisati datum, kilometražu i tip ulja. Prema uputstvu za dato vozilo resetovati servisni interval zamene ulja na instrument tabli kao podsetnik vozaču.

Neka najčešća pitanja

Kada se menja ulje u motoru?

Interval zamene ulja motora propisuje proizvođač vozila. Postoje dva parametra koja utiču na zamenu ulja, vremenski period i pređena kilometraža. Dok je vremenski period uvek konstantan, pređena kilometraža do zamene ulja zavisi od vrste ulja (mineralno, polusintetičko, sintetičko ili ful sintetičko). Kada se koristi sintetičko ulje period zamene je jedna godina ili 15.000 km pređenog puta. Uslovi vožnje takođe utiču na period zamene ulja motora. Ako se često voze kraće relacije, aditivi u ulju se brže razgrade i period zamene ulja je kraći.

Da li motorno ulje ima rok trajanja?

Motorno ulje ima vek trajanja. Aditivi u ulju koji služe za poboljšanje viskoziteta i ispiranje vremenom se razgrade čime smanjuju kvalitet ulja. Ako je ulje motora u originalnoj ambalaži i nije otvarano, rok trajanja je od 3 do 5 godina. Međutim, otvorena ambalaža omogućava prodor spoljašnjeg vazduha i prašine čime se ubrzava razgradnja aditiva u ulju i vek trajanja se skraćuje na 6 meseci. Nakon isteka roka trajanja ulje motora ima slabiji učinak u podmazivanju i čuvanju motora.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici Ključ za filter ulja. Na beloj pozadini prikazan je ključ za filter ulja koji ima crno-crveni držač. na kraju držača je metalni sivi nosač trake za obuhvatanje kućišta ulja motora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Ključ za filter ulja.
Slika predstavlja link ka stranici Izvlačenje vazduha iz servo sistema. Slika je iz dva dela Na levom manjem delu serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži poklopac rezervoara servo ulja na kome se nalazi merna šipka za merenje nivoa ulja. Na desnom delu slike vozač sa obe ruke drži upravljač vozila a u gornjem delu upravljača je polukružna crvena obostrana strelica koja pokazuje kretanje upravljača na levo i desno. U pozadini upravljača je instrument tabla vozila. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše izvlačenje vazduha iz servo sistema.
Slika predstavlja link ka stranici sajta -Punjenje akumulatora. Akumulator je na vozilu u motornom prostoru. Na jedan pol akumulator priključena je crvena štipaljka sa crvenim kablom, a na drgi pol crna štipaljka sa crnim kablom u postupku punjenja kumulatora iz punjača. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Punjenje akumulatora.

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazana maketa prvog sistema paljenja po Teslinom patentu. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Istorijat i podela. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše prva lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.