Zamena ulja motora i filtera

Zamena ulja motora i filtera ulja obavlja se prema servisnom intervalu održavanja ili kada se uklanja karter zbog servisnih radova na motoru. Servisni interval propisuje proizvođač vozila i može da se zasniva na intervalu kilometraže, vremenskom intervalu, uslovima eksploatacije ili vremenskom trajanju ulja. Tip i količinu ulja motora takođe propisuje proizvođač.

Ulje motora se vremenom zaprlja i istroše se aditivi. Takođe, usled habanja delova motora mali komadi metala dospeju u ulju. Filter odstranjuje čestice koje se nađu u ulju, kao što su čađ nastao od sagorevanja ili male metalne opiljke. Teže čestice padaju na dno kartera. Filter ulja se periodično menja kako bi se osiguralo da se ne začepi čime bi ograničio protok ulja i nesmetano podmazivanje delova motora.

Za duži i pravilan rad motora periodično se uklanja zaprljano i istrošeno ulje, kao i zaprljan filter ulja. Interval zamene i vrstu motornog ulja propisuje proizvođač vozila i potrebno je pridržavati se datih preporuka.

Zamena ulja motora

Ispuštanje ulja iz motora obavllja se kada se motor potpuno zagreje. Ovo pomaže da se nećistoće lakše pomešaju sa uljem i zajedno izbace iz motora. Potrebno je biti oprezan pri ispuštanju jer je temperatura ulja između 90-140 °C i može da vas opeče.

Ispusni čep se nalazi na donjem ili bočnom delu kartera. Vozilo se dizalicom podigne na odgovarajuću visinu. Ispod motora se postavlja odvodna posuda u blizini odvodnog čepa procenjujući putanju ulja kada se čep ukloni.

Kod nekih vozila ispusni čep je magnetni da privlači metalne opiljke koji se talože na dno kartera. Sa skidanjem čepa izvlače se opiljci i pre montaže potrebno ga je očistiti.

Na čepu za istakanje ulja nalazi se zaptivka koju nakon skidanja čepa treba pregledati i eventualno zameniti. Zaptivke od plastike, aluminijuma ili kompozitnog materijala su za jednokratnu upotrebu. One se menjaju jer su deformisane kako bi se prilagodile nepravilnostima kartera i čepa. Takva zaptivka pri ponovnoj upotrebi neće dobro da se prilagodi i doći će do curenja ulja. Prekomernim zatezanjem može da se ošteti navoj na karteru posebno ako je od aluminijuma. Samo silikonske zaptivke mogu da se koriste iznova ako nisu oštećene.

Čepove treba zategnuti odgovarajućom silom zatezanja. Ako je labavo zategnut tokom vožnje čep može da otpadne, da iscuri ulje što može da dovede do uništavanja motora ako se odmah ne zaustavi. Sa druge strane, ako se čep pretegne mogu da se oštete navoji na karteru što zahteva zamenu kartera posebno ako je aluminijuski.

Kada su postavljeni ispusni čep i novi felter ulja, vozilo se spušta, skida se poklopac za ulje i doliva odgovarajuće ulje prema preporuci proizvođača vozila. Nakon sipanja preporučene količine proverava se nivo ulja, startuje se motor i prati stanje oko čepa i filtera da nema curenje, nivo i pritisak ulja. Ako je niži pritisak ili je nedovoljan nivo zaustavlja se motor i doliva ulje. Kada motor dostigne radnu temperaturu još jednom se proveri nivo i po potrebi se dolije ulje do maksimuma.

Zamena filtera ulja

Dok ulje kruži kroz sistem za podmazivanje filter odstranjuje čestice iz ulja koje nastaju iz različitih izvora (čađ, opiljci…). Postoje dva tipa filtera za ulje, navojni i ketridž.

Navojni je jednodelni filter za kućištem i navojnom bazom. Skida se posebnim ključem za filtere a montira isključivo ručno. Filter se isporučuje sa gumenim zaptivnim prstenom. Uvek treba proveriti da se stari zaptivni prsten skine jer se često zalepi na blok motora. Ako se novi montira preko starog, tokom rada motora doći će do curenja ulja.
Kada se montira navojni filter preko površine zaptivnog prstena namaže se malo ulje. Na taj način se podmazuje tako da se okreće zajedno sa filterom dok se zateže. Nepodmazana zaptivka tokom zatezanja može da ispadne iz žleba filtera i da dođe do curenja ulja.

Navojni filter ulja

Prilikom montaže navojnog filtera potrebno je voditi računa o pravilnom užebljenju i sili pritezanja. Da bi ste bili sigurni da nije došlo do ukosog užebljenja, lagano rukom započnite montažu i pokušajte da izvučete filter. Ako se ne izvuče onda je filter pravilno užebljen i može da se montira do kraja. Zatim se filter zavrti pet punih navoja dok zaptivka ne dodirne ležište bloka. Ako se ne zavrti na najmanje pet punih okretaja rukom, odvrnite ga i pokušajte ponovo. Jednom kada se pravilno zavrti, možete ga ručno zategnuti kako je odredio proizvođač filtera, obično oko tri četvrtine do jednog okreta što je dovoljna sila zatezanja.

Drugi tip filtera ima metalno ili plastično kućište za višekratnu upotrebu i zamenljivi uložak filtera, ketridž. Kada se uložak filtera ukloni, kućište se očisti a uložak i svi zaptivni prstenovi se zamene novim. Neki filteri se nalaze pri dnu motora a neki na vrhu. Ako je filter na vrhu motora, velika je šansa da ćete morati da napunite kućište filtera pre postavljanja poklopca.

Ketridž filter ulje

Da biste obavili zamenu ulja motora i filtera, pratite sledeće korake:

Ispuštanje ulja

Zagrejati motor. Dizalicom podignuti vozilo. Postaviti posudu za ispuštanje ulja ispod čepa na karteru. Otpustiti čep za ispuštanje odgovarajućim ključem. Nakon otpuštanja čepa brzo ga ukloniti kako bi ulje moglo slobodno da se ispusti u posudu.

Uklanjanje filtera

Dok se ulje istače, pomoću ključa za filter olabaviti i ukloniti navojni filter ulja. Proveriti da li je zaptivač filtera skinut sa motora. Staviti filter u posudu za ispuštanje ulja tako da se može isprazniti. Ako je u pitanju ketridž filter, skinuti poklopac sa kućišta filtera. Ukloniti uložak filtera i zaptivke.

Ugradnja zavojnog filtera ulja

Montaža filtera

Potvrditi da imate odgovarajući filter i zaptivke. Očistiti prostor gde naleže filter. Premazati malo ulja preko površine zaptivnog prstena. Započeti zavrtanje filtera rukom i uverite se da se ne može povući. Zavrteti filter dok lagano ne dodirne osnovu. Zategnuti još oko tri četvrtine do jednog okreta. Ako je u pitanju ketridž, očistiti kućište i umetnuti filter. Nauljiti zaptivku, postaviti na svoje mesto, postaviti i pritegnuti poklopac kućišta.

Sipanje ulja

Pre ugradnje čepa za ispuštanje, uklonite opiljke ako je magnetni, obrišite njegove navoje i zaptivnu površinu čistom krpom. Na čep postaviti novu zaptivku ili staru ako je višekratna. Zategnite čep prema preporukama proizvođača. Skinuti poklopac za dolivanje ulja i polako sipati preporučenu količinu ulja. Upotreba levka sprečava izlivanje ulja na motor. Proveriti nivo ulja, vratiti poklopac, pokrenuti motor i pustiti da se zagreje. Dok motor radi proveriti da ne curi ulje na čepu i filteru. Proveravati nivo i ako je nedovoljan zaustaviti motor i doliti. Nakon zagrevanja isključiti motor, ponovo proveriti nivo ulja i po potrebi ga dolijte do maksimalnog nivoa. Obrišite iscurelo ulje na motoru i ispod vozila, a ispušteno ulje i stari filter propisno skladištiti.

Resetovanje intervala

U servisnu knjižicu upisati datum, kilometražu i tip ulja. Prema uputstvu za dato vozilo resetovati servisni interval zamene ulja na instrument tabli kao podsetnik vozaču.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Test lambda sonde
youtube - Lekcija - Paljenje 1