Pregled podvožja vozila

Prilikom svake zamene ulja, vanrednog servisa ili popravke preporučuje se detaljan pregled stanja podvožja vozila. Ispod vozila nalaze se mnogi sistemi koji zbog bezbednosti moraju biti ispravni.  Kontrola podvožja je sistematska vizuelna provera sistema upravljanja, vešanja, izduvnog, kočionog. Sa te pozicije može da se utvrde curenja na motoru, menjaču, rezervoaru i kočnicama. Takođe, pregled stanja karoserija jer je najizloženija ispod vozila zbog raznih mehaničkih i hemijskih uticaja tokom eksploatacije vozila.

Kada se vozilo bezbedno podigne na dizalicu, pregled podvožja je dobar način da vidi opšte stanje vozila. Često se prilikom pregleda ustanove zabrinjavajuće oblasti.

Inspekcija ispod vozila se obavlja detaljno, redom poštujući proceduru pregleda i provere stanja elemenata različitih sistema.

Prvo se obavlja pregled prednjeg dela vozila koji obuhvata točkove, upravljački sistem, prednje vešanje, curenja na motoru i menjaču.

Zatim se proverava stanje izduvnog sistema, vodova dovoda goriva, kočionih vodova i sajle parkirne kočnice.

Na kraju se obavlja pregled zadnjeg dela koji obuhvata zadnje točkove, vešanje, stanje rezervoara i ako vozilo ima zadnji pogon njegove elemente prenosa snage od motora do zadnjih točkova.

Tokom celokupnog pregleda vizuelno se utvrđuje stanje šasije na ošteđenja i rđu.

Točkovi:

Proverite da ne postoji aksijalno kretanje točkova i stanje ležaja.

Područje upravljanja:

Kontrola upravljačkog uređaja obuhvata spojne šipke i krajeve spone, Spona praznog hoda i upravljačka spona, zupčasta letva, ležaj točka, pneumatike i felne. Inspekcijske čaure, amortizere i kočna creva i linije takođe se pregledaju.

Pogonska osovina prednjeg točka:

Ova provera uključuje homokinetički zglob i manžetnu zgloba. Pregledajte manžetne da nisu napuknute, iskrivljene ili probušene.

Vešanje:

Proverite prednje i zadnje amortizere, elemente vešanja i gibnjeve

Područje motora:

Proverite da li postoji curenje rashladne tečnosti, ulja i goriva. Pregledajte da nisu ispucali ili oštećeni nosači motora, creva za hlađenje i kaiševi.

Oblast menjača:

Ovaj pregled uključuje kućište menjača, kućište kvačila, spoljne veze i konektore. U oblasti prenosa proverite na curenje fluida, labave vijke, oštećene ili labav mehanizma kvačila ili poluge menjača.

Izduvni sistem:

Možda će biti potrebno da se stegnu stezaljke i vijci na izduvnom sistemu ili na izduvnom vodu vijci ili nosači. Proverite znake curenja izduvnih gasova, korozije ili propadanja, uključujući i vešalice. Proverite stanje svakog toplotnog štita.

Vodovi i creva:

Pregledajte stanje kočionih creva i vodova goriva da nisu uvijeni, uštipani, zarđali i da li postoje tragovi curenja. Utvrdite da li su na svojim mestima, stanje držača i nosača vodova i creva.

Sajle za parkirnu kočnicu:

Proverite na rđu, otežano kretanje, oštećenja  ili prignječenost (uštipanost) sajle.

Pogon zadnjeg točka:

Pogonska osovina prenosi pogon iz menjača na zadnju osovinu vozila (pogon na zadnje točkove). Proverite bilo kakvo labavo kretanja u sponama osovine. Potražite bilo kakva udubljenja ili iskrivljenja osovine. Zadnja osovina obuhvata diferencijal i zadnje poluosovine. Potražite curenje oko diferencijala i stanje semeringa i zaštitnih gumenih navlaka.

Rezervoar za gorivo:

Rezervoar goriva može biti od metala ili plastika, u zavisnosti od vozila. Provera treba da uključi cev za punjenje i crevo, creva za ventilaciju i za isporuku goriva, remena za rezervoar i zaštitne štitove. Rezervoar za gorivo mora biti siguran i pregledati vodove za gorivo na oštećenja ili nagrizanja.

Da biste pregled podvožja vozila, pratite sledeće korake:

Inspekcija podvožja vozila

Prednji deo podvožja

Proveriti točak na aksijalno pomeranjem ručnim vertikalnim ljuljanjem i stanje ležaja obrtanjem. Proveriti stanje svih elemenata vešanja ručnim pomeranjem i pregledom gumenih čaura. Obaviti pregled elemenata upravljanja i pogona točkova. Proveriti stanje motora i menjača na curenje tečnosti i stanje kaiševa, semeringa i zaptivki.

Inspekcija podvožja vozila

Međuosovinska oblast podvožja

Proveriti stanje izduvnog voda i njegovih elemenata na koroziju i oštećenja. Pregledati nosače i vešalice izduvnog voda. Pregledati kočione vodove, sajlu parkirne kočnice i creva za distribuciju goriva.

Inspekcija podvožja vozila

Zadnji deo podvožja

Proveriti stanje zadnjih točkova i sistema vešanja. Ako vozilo poseduje pogon zadnjih točkova pregledati sve elemente tog pogona. Pregledati stanje rezervoara goriva i njegovih elemenata.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Ručno ispuštanje vazduha