Naslovna slika

Pregled podvožja vozila

Prilikom svake zamene ulja, vanrednog servisa ili popravke preporučuje se detaljan pregled stanja podvožja vozila. Ispod vozila nalaze se mnogi sistemi koji zbog bezbednosti moraju biti ispravni.  Kontrola podvožja je sistematska vizuelna provera sistema upravljanja, vešanja, izduvnog, kočionog. Sa te pozicije može da se utvrde curenja na motoru, menjaču, rezervoaru i kočnicama. Takođe, pregled stanja karoserija jer je najizloženija ispod vozila zbog raznih mehaničkih i hemijskih uticaja tokom eksploatacije vozila.

slika predstavlja pregled podvožja vozila. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama desnom rukom drži polugu koju je podmetnuo ispod silen bloka nosača ispod vozila. Vozilo je podignuto kako bi serviser mogao da priđe elementima podvožja.

Postupak pregleda podvožja vozila

Kada se vozilo bezbedno podigne na dizalicu, pregled podvožja je dobar način da vidi opšte stanje vozila. Često se prilikom pregleda ustanove zabrinjavajuće oblasti.

Inspekcija ispod vozila se obavlja detaljno, redom poštujući proceduru pregleda i provere stanja elemenata različitih sistema.

Prvo se obavlja pregled prednjeg dela vozila koji obuhvata točkove, upravljački sistem, prednje vešanje, curenja na motoru i menjaču.

Zatim se proverava stanje izduvnog sistema, vodova dovoda goriva, kočionih vodova i sajle parkirne kočnice.

Na kraju se obavlja pregled zadnjeg dela koji obuhvata zadnje točkove, vešanje, stanje rezervoara i ako vozilo ima zadnji pogon njegove elemente prenosa snage od motora do zadnjih točkova.

Tokom celokupnog pregleda vizuelno se utvrđuje stanje šasije na ošteđenja i rđu.

Točkovi

Proverite da ne postoji aksijalno kretanje točkova i stanje ležaja.

Slika predstavlja proveru aksijalnog kretanja točka i stanja ležaja. Na slici se vidi prednji desni bočni deo belog vozila podignutog na dizalici. serviser u zaštitnim plavim rukavicama je obuhvatio rukama točak u fazi provere aksijalnog kretanja.

Područje upravljanja

Kontrola upravljačkog uređaja obuhvata spojne šipke i krajeve spone, Spona praznog hoda i upravljačka spona, zupčasta letva, ležaj točka, pneumatike i felne. Inspekcijske čaure, amortizere i kočna creva i linije takođe se pregledaju.

Pogonska osovina prednjeg točka

Ova provera uključuje homokinetički zglob i manžetnu zgloba. Pregledajte manžetne da nisu napuknute, iskrivljene ili probušene.

Vešanje

Proverite prednje i zadnje amortizere, elemente vešanja i gibnjeve

Područje motora

Proverite da li postoji curenje rashladne tečnosti, ulja i goriva. Pregledajte da nisu ispucali ili oštećeni nosači motora, creva za hlađenje i kaiševi.

Oblast menjača

Ovaj pregled uključuje kućište menjača, kućište kvačila, spoljne veze i konektore. U oblasti prenosa proverite na curenje fluida, labave vijke, oštećene ili labav mehanizma kvačila ili poluge menjača.

Slika predstavlja pregled spone i upravljačkog dela do prednjeg točka ispod vozila. Na slici se vidi deo iza prednjeg desnog točka podignutog vozila. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama sa obe ruke je čvrsto uhvatio kraj spone u postupku provere u procesu provere stanja upravljačkog dela do točka.

Izduvni sistem

Možda će biti potrebno da se stegnu stezaljke i vijci na izduvnom sistemu ili na izduvnom vodu vijci ili nosači. Proverite znake curenja izduvnih gasova, korozije ili propadanja, uključujući i vešalice. Proverite stanje svakog toplotnog štita.

Vodovi i creva

Pregledajte stanje kočionih creva i vodova goriva da nisu uvijeni, uštipani, zarđali i da li postoje tragovi curenja. Utvrdite da li su na svojim mestima, stanje držača i nosača vodova i creva.

Sajle za parkirnu kočnicu

Proverite na rđu, otežano kretanje, oštećenja  ili prignječenost (uštipanost) sajle.

Pogon zadnjeg točka

Pogonska osovina prenosi pogon iz menjača na zadnju osovinu vozila (pogon na zadnje točkove). Proverite bilo kakvo labavo kretanja u sponama osovine. Potražite bilo kakva udubljenja ili iskrivljenja osovine. Zadnja osovina obuhvata diferencijal i zadnje poluosovine. Potražite curenje oko diferencijala i stanje semeringa i zaštitnih gumenih navlaka.

Rezervoar za gorivo

Rezervoar goriva može biti od metala ili plastika, u zavisnosti od vozila. Provera treba da uključi cev za punjenje i crevo, creva za ventilaciju i za isporuku goriva, remena za rezervoar i zaštitne štitove. Rezervoar za gorivo mora biti siguran i pregledati vodove za gorivo na oštećenja ili nagrizanja.

Slika predstavlja postupak provere sistema vešanja prednjeg dela vozila. na slici je prikazano vešanje vozila iza levog prednjeg točka. Vozilo je podignuto kako bi se omogućio nesmetan pristup serviseru tokom provere podvožja. serviser u plavim zaštitnim rukavicama sa obe ruke čvrsto obuhvatio stabilizator u cilju provere na aksijalno kretanje stabilizatora.

Koraci pregleda podvožja vozila

Da biste pregled podvožja vozila, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja pregled stanja prednjeg dela podvožja vozila. Na slici se vidi deo nosača, pogona i upravljanja iza prednjeg desnog točka. Vozilo je podignuto. Serviser u zaštitnoj plavoj rukavici desnom rukom drži polugu koju je postavio ispod silen bloka nosača do točka u cilju provere nosača.

Prednji deo podvožja vozila

Proveriti točak na aksijalno pomeranjem ručnim vertikalnim ljuljanjem i stanje ležaja obrtanjem. Proveriti stanje svih elemenata vešanja ručnim pomeranjem i pregledom gumenih čaura. Obaviti pregled elemenata upravljanja i pogona točkova. Proveriti stanje motora i menjača na curenje tečnosti i stanje kaiševa, semeringa i zaptivki.

Slika predstavlja proces provere međuosovinskog prostora podvožja vozila. Na slici se vidi središnji deo podvožja podignutog vozila na dizalici. Serviser u zaštitnoj plavoj rukavici levom rukom drži izduvnu cev u cilju provere nosača i stanja izduvnog voda vozila.

Međuosovinska oblast podvožja vozila

Proveriti stanje izduvnog voda i njegovih elemenata na koroziju i oštećenja. Pregledati nosače i vešalice izduvnog voda. Pregledati kočione vodove, sajlu parkirne kočnice i creva za distribuciju goriva.

Slika predstavlja proces provere stanja zadnjeg dela podvožja vozila. Na slici se vidi zadnji deo podvožja podignutog vozila iz zadnjeg desnog točka. Dominira opruga vešanja vozila i deo kočionog cilindra zadnjeg točka. Serviser u zaštitnoj plavoj rukavici levom rukom proverava stanje opruge.

Zadnji deo podvožja vozila

Proveriti stanje zadnjih točkova i sistema vešanja. Ako vozilo poseduje pogon zadnjih točkova pregledati sve elemente tog pogona. Pregledati stanje rezervoara goriva i njegovih elemenata.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja naslovnu sliku kao link ka stranici sajta za Set alata za sistem vešanja. Na beloj pozadini slike su prikazani razni alati koji se koriste za skidanje i montažu elemenata vešanja na vozilu. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Set alata za sistem vešanja.
Slika predstavlja naslovnu sliku kao link ka stranici sajta za Pregled čaure i nosača zupčaste letve. Na slici se vidi deo zupčaste letve ispod vozila sa rebrastom gumom na letvi i nosačem sa gumenom čaurom letve. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled nosača zupčaste letve.
Slika predstavlja naslovnu sliku kao link ka stranici sajta za Prespajanje akumulatora. Na belog pozadini slike grafički su predstavljenia dva vozila postavljena jedan naspram drugog. Jedno vozilo je sa dobrim akumulatorom označeno zelenim znakom čekiranja, a drugo vozilo je sa neispravnim akumulatorom označeno crvenim znakom u obliku slova X. Crvenim i crnim kablom je predstavljeno međusobno povezivanje akumulatora oba vozila. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše prespajanje akumulatora.

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak zamene stabilizatora na vozilu. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama obavlja odvijanje vijaka koji drže stabilicator na držač amortizera u prostoru koša desnog prednjeg točka. Serviser u levoj ruci drži nasadni ključ koji je spojen na spoljašnju maticu, a u desnoj ključ koji je postavljen na unutrašnju maticu držača stabilizatora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Zamena stabilizatora. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Zamena stabilizatora. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak Ručnog ispuštanja vazduha iz kočnica. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama desnom rukom ključem odvija ventil za ispuštanje kočionog ulja na zadnjem desnom točku podignutog vozila. Felna sa gumom tog točka je skinuta i vidi se unutrašnji deo doboš kočnice i opruga vešanja točka. Na ventilu kočione tečnosti je postavljena providna cevčica koja vodi kočionu tečnost do providne tegle sa žutim poklopcem. U pozadini se vidi deo servisne radionice. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha iz k.... U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.