Naslovna slika

Pregled stanja ventila i sedišta ventila

Pregled stanja ventila i sedišta ventila se obavlja nakon rasklapanja glave motora i uklanjanje ventila. To je obavezan postupak pre sklapanja glave motora.

Ventili i sedišta ventila rade u veoma lošim uslovima, tako da ih treba pažljivo pregledati svaki put kada se glava motora ukloni sa motora. Ventili mogu da izgore ili da se deformišu, što dovodi do problema sa izostajanjem paljenja. Takođe, vrh ventila može da se istroši zbog nedostatka podmazivanja, što dovodi do kuckavog zvuka, a stablo ventila može da se pohaba što dovodi do prodora motornog ulja u cilindar motora.

Nakon uklanjanja ventila iz glave motora, ventile i sedišta treba vizuelno pregledati na postojanje pukotina, tragova gorenja, znakova curenja i oštećenja čela, stabla i vrha ventila. Ako se otkrije bilo koji od ovih problema, ventil mora da se zameni a sedište će biti zamenjeno ili popravljeno u zavisnosti od stepena oštećenja. Ako nema očiglednih vizuelnih nedostataka, onda se pristupa merenju ventila i sedišta i upoređivanje sa specifičnim vrednostima.

Prečnik stabla ventila treba da se meri u delu koji se nalazi u vođici ventila. Merenje se obavlja mikrometrom i rezultati merenja se upoređuju sa datim datim u servisnim specifikacijama. Neki ventili dolaze sa zašiljenim stablom ventila, gde je kraj stabla uz glavu ventila nešto uže da bi se omogućilo širenje stabla na toplijim motorima. Margine ventila se mere mašinskim metrom kako bi se osiguralo da su u okviru specifikacija. Isto tako se meri širina sedišta ventila i upoređuje sa specifikacijama.

Da biste obavili pregled stanja ventila i sedišta ventila, pratite sledeće korake:

Vizuelni pregled ventila

Vizuelno pregledati svaki ventil na znakove gorenja, iskrivljenja i preteranog trošenja čela, stabla i vrha. Ako se pronađu, zameniti ventile novim.

Vizuelni pregled sedišta ventila

Vizuelno pregledati svako sedište ventila na znakove gorenja, curenja ili preteranog habanja. Ako se pronađe, sedište se mora mašinski obraditi ili zameniti.

Merenje prečnika stabla ventila

Mikrometrom izmeriti prečnik stabla svih ventila na tri mesta u delu koji prolazi kroz vođicu ventila i izračunati prosečnu vrednost. Uporediti izmerene vrednosti sa specifikacijama i odrediti potrebne radnje.

Merenje margine

Izmeriti marginu ventila mašinskim metrom i zabeležiti očitavanja. Izmeriti mašinskim metrom širinu sedišta ventila i zabeležiti očitavanja. Uporediti izmerene vrednosti sa specifikacijama i odrediti potrebne radnje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora temperature
youtube - Urezivanje navoja
Pregled nivoa ulja motora