Naslovna slika

Zamena kočione tečnosti pod pritiskom

Zamena i izbacivanje vazduha iz kočione tečnosti može da se obavi pod pritiskom. Za to se koristi ručna pumpa sa rezervoarom. Prednost ove metode je da zamenu kočione tečnosti možete da obavljate samostalno bez pomočnika. Oprema za zamenu pod pritiskom sastoji se od kanistera, ručne pumpe za stvaranje pritiska u kanisteru, manometara i poklopca sa crevom koji zamenjuje poklopac rezervoara kočione tečnosti.

U informacionom sistemu ili priručniku saznajte koji su tip i količina kočione tečnosti potrebni za dato vozilo.

Očistimo poklopac rezervoara kočione tečnosti i prostor oko njega. Skidamo poklopac i na njegovo mesto postavljamo poklopac sa crevom iz kanistera. Kada smo se uverili da  je poklopac sa crevom dobro postavljen, pomoću ručne pumpe podižemo pritisak vazduha u praznom kanisteru na 1 bar. Još jednom proverimo poklopac da ne ispušta vazduh i pratimo manometar. Ako je stvoreni pritisak konstantan obaramo pritisak u kanisteru, otvaramo ga i dolivamo novu odgovarajuću kočionom tečnost. U kanister je poželjno da se sipa 0,3 do 0,5 litara više kočione tečnosti od potrebne količine za zamenu. Zatvaramo poklopac i pumpom ponovo stvaramo pritisak u kanisteru na 1 do 1,2 bar maksimalno jer pri većem pritisku mogu da se oštete unutrašnje zaptivke u kočionom sistemu.

Zamena kočione tečnosti pod pritiskom

Zamenu kočione tečnosti počinjemo od kočione jedinice na točku koja je najudaljenija od glavnog kočionog cilindra. Na ventil za ispuštanje vazduha postavljamo crevo čiji je drugi kraj u providnoj posudi. Otvaramo ventil odvrtanjem zavrtnja četvrtinu do pola okreta. Pratimo kočionu tečnost koja se sliva u providnu posudu. Kada je kočiona tečnost bistra i nema mehurića, zatvaramo ventil.
Postupak zamene kočione tečnosti ponavljamo za svaku kočionu jedinicu pomerajući se ka glavnom kočionom cilindru.

Nakon postupka zamene kočione tečnosti startujemo motor i proveravamo da li je pedala kočnice čvrsta kada je u funkciji servo kočnice.

Za zamenu kočione tečnosti pod pritiskom, sledite sledeće korake:

Priprema za zamenu

Povezati prazan kanister na rezervoar kočione tečnosti. Ručnom pumpom stvoriti pritisak 1 bar i proveriti zaptivenost. Ako je zaptivenost dobra, oboriti pritisak i uliti odgovarajući tip i količinu kočione tečnosti u kanister. Pumpom ponovo stvoriti pritisak 1 – 1,2 bar.

Zamena

Na najudaljeniju kočionu jedinicu postaviti crevo i posudu za ispuštanje kočione tečnosti. Odviti ventil za ispuštanje i pratiti odlivenu kočionu tečnost. Kada je tečnost bistra i nema više mehurića zatvoriti ventil. Skinuti crevo sa ventila.

Ponavljanje postupka

Prethodni postupak ponoviti na svakoj kočionoj jedinici na točku, redom od najudaljenije do najbliže glavnom kočionom cilindru. Povremeno proveravati nivo kočione tečnosti i pritisak u kanisteru.

Provera kočionog sistema

Nakon završetka zamene kočione tečnosti, oboriti pritisak u kanisteru, skinuti poklopac sa crevom i na rezervoar vratiti originalni poklopac. Startovati motor i pritiskanjem papučice kočnice proveriti da nema propadanja i da je papučica čvrsta.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Provera kočionog diska
kako se koristi moment ključ