Naslovna slika

Duvalica

Duvalica je najjednostavniji pneumatski alat koji preko mlaznice preusmerava kompimovani vazduh u oblast koji treba da se očisti. Aktiviranje se obavlja preko jednostavnog ručnog ventila. Postoje više vrsta i oblika mlaznica koje se biraju u zavisnosti od potreba i mesta primene.

Pneumatska duvalica

Duvalica

Preko brze spojke duvalica se jednostavno i lako povezuje na pneumatsko crevo sa komprimovanim vazduhom. Ručnim regulatorom se dozira protok vazduha. Duvalice se koriste za čišćenje i produvavanja delova od nečistoća, opiljaka i raznih tečnosti.

Pri korišćenju duvalice obavezno primenjivati mere zaštite i bezbednosti. Pri izduvavanju peska, opiljaka, tečnosti zbog jakog dejstva mlaza vazduha delovi nečistoće mogu da se vrate i da vas povrede. Zato je obavezna upotreba zaštitnih naočara prilikom izduvavanja. Takođe, tokom upotrebe duvalice zatvorite usta kako bi sprečili prodor izduvanih nečistoća u usta. Mlaz vazduha se pažljivo preusmerava suprotno od rukovaoca i dalje od drugih lica u blizini. Opasno je koristiti duvalicu za sopstveno čišćenje jer vazduh pod pritiskom može da ošteti kožu i mekane unutrašnje organe. Potrebno je paziti i na osoblje u neposrednoj blizini izduvavanja. Nivo buke je obično visok i potrebna je upotreba zaštitnika za uši.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
youtube - Senzori temperature