Naslovna slika

Vakuum test motora

Vakuum test motora podrazumeva merenje potpritiska usisnog voda na osnovu čega može da se utvrdi opšte stanje motora. Ispitivanje se obavlja pri različitim režimima rada motora. Za merenje potpritiska koristi se manometar (merač vakuuma) ili motor-tester koji ima senzor pritiska.

Manometar se postavlja u delu usisnog voda između leptira gasa i motora na postojećim priključcima vakuum creva. Za priključenje se koriste adapter (račva) koja omogućava nesmetan rad uređaja koji je priključen na to vakuum crevo. Na drugi kraj račve se povezuje manometar.

Na beloj pozadini je prikazan manometar za Vakuum test motora. Manometar je u okruglom crnom kućištu. Unutar kućišta iza stakla je bela podloga sa polukružnom skalom u jedinici za pritisak bar i psi sa crnom kazaljkom. Na manometar preko adaptera je povezano crno crevo za priključenje na cilindar motora.

Za precizno merenje i analizu dobijenih rezultata koristi se motor-tester. Senzor pritiska je veoma precizan merač a vrednosti se prikazuju grafički na osciloskopu motor-testera. Ako se trigerom prati paljenje prvog cilindra, onda za svaki cilindar motora pratimo vrednost vakuuma. Na taj način, može da se prati grafik vrednosti vakuuma usisnog voda i da se proceni kako svaki cilindar funkcioniše pri proizvodnji i održavanju vakuuma.

Na beloj pozadini je prikazan deo motor testera kao digitalni osciloskop i merni uređaj za Vakuum test motora. Na desnoj strani je crno postolje na kome se nalaze razne sonde i adapteri za merenje različitih fizičkih i električnih parametara na vozilu. levo je monitor računara na kome je prikaz radne površine osciloskopskog merenja motor testera.

Očekivane merne vrednosti tokom vakuum testa motora

Kod ispravnog motora potpritisak usisnog voda pri praznom hodu treba da je u granicama 0,6 – 0,7 bar.

Ako pri praznom hodu vrednost vakuuma stalno osciluje u rasponu 0,15 – 0,3  bar, onda je problem u paljenju ili slabo zatvaraju ventili.

Kada se pri praznom hodu očitava stalna niska vrednost vakuuma, onda postoji mogućnost da ventili kasno otvaraju ili je kasno paljenje.

Kada pri naglom ubrzanju vrednost vakuuma pada na 0,7 – 0,8 bar, a trebala bi da bude mnogo veća oko 0,9 bar, onda postoji mogućnost da su istrošeni zaptivni prstenovi klipova.

U slučaju da imamo pravilne vrednosti pri praznom hodu, a da pri stalnoj brzini motora od 2500 o/min, vrednost vakuuma polako pada i može da nastavi pad postoji mogućnost začepljenja u izduvnom sistemu.

Merenje manometrom

Da biste obavili vakuum test motora manometrom, pratite sledeće korake:

Priprema motora za merenje

Priključiti račvu na usisni vod. Priključiti merač vakuuma na račvu. Uveriti se da je motor na radnoj temperaturi. Startovati motor i proveriti da spojevi na račvi ne uvlače falš vazduh.

Merenje pri praznom hodu

Omogućiti da motor radi pri praznom hodu i izmeriti vrednost vakuuma.

Merenje pri ubrzanju

Naglo ubrzavati motor brzim dodavanjem i otpuštanjem gasa. Zabeležiti najveću vrednost vakuuma.

Merenje pri brzini od 2500 o/min

Držite gas stabilno na 2500 o/min i očitajti vrednost vakuuma. Analizirati dobijene rezultate.

Merenje motor-testerom

Da biste obavili vakuum test motora pomoću motor-testera, pratite sledeće korake:

Priprema motora za merenje

Priključiti račvu na usisni vod. Priključiti merač vakuuma na račvu. Uveriti se da je motor na radnoj temperaturi. Startovati motor i proveriti da spojevi na račvi ne uvlače falš vazduh.

Povezivanje senzora pritiska na motor-tester

Povezati senzor pritiska na usisni vod motora na račvu i motor-tester.

Povezivanje triger klešta

Povežite triger klešta na visoknaponski kabl prvog cilindra. Povežite triger klešta na drugi kanal motor testera. Podesite osciloskop za snimanje grafika vakuuma.

Merenje pri praznom hodu

Pustite da motor radi pri praznom hodu i izmerite vrednost vakuuma. Analizirati dobijeni grafik.

Merenje pri ubrzanju

Naglo ubrzavati motor brzim dodavanjem i otpuštanjem gasa. Analizirati dobijeni grafik.

Merenje pri brzini od 2500 o/min

Držite gas stabilno na 2500 o/min i očitajti vrednost vakuuma. Analizirati dobijeni grafik.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici Duvalica kao pneumatski alat za produvavanje komprimovanim vazduhom. Na beloj podlozi prikazana je crveni držač duvalice sa ručicom za aktiviranje i metalnom sivom zakrivljenom cevčicom. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Duvalica.
Slika predstavlja link ka stranici Provera na pukotine metodom pritiska vazduha. Na slici je prikazan deo glave cilindra otvor vođice ventila. Ispod otvora na kućištu glave cilindra vidi se uzdužno naprsnuće koje je obeleženo sivim paralelnim linijama. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Provera na pukotine metodom pritiska vazduha.
Slika predstavlja link ka stranici sajta Ispitivanje dioda alternatora. Na beloj pozadini prikazana je diodna ploča alternatora. Diodna ploča je kržnog oblika sa kružnom rupom u sredini. Na crnom postolju odozgo su dva polukružna siva hladnjaka nosača dioda gde se na jedom desnom nosaču nalaze dva pliključka u obliku vijaka. Između ova dva nosača nalazi se još jedan priključak u obliku vijka. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Ispitivanje dioda alaternatora.

Preporuka za video

Slika predstavlja link ka youtube video proceduri Provera rashladne tečnosti. Na slici je prikazan crni poklopac rezervoara rahladne tečnosti / antifriza motora. Na poklopcu žutim slovima piše Coolant. U pozadini se vidi beli rezervoar i deo motora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti rashladnu tečno... U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera rashladne tečnosti. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak Ručnog ispuštanja vazduha iz kočnica. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama desnom rukom ključem odvija ventil za ispuštanje kočionog ulja na zadnjem desnom točku podignutog vozila. Felna sa gumom tog točka je skinuta i vidi se unutrašnji deo doboš kočnice i opruga vešanja točka. Na ventilu kočione tečnosti je postavljena providna cevčica koja vodi kočionu tečnost do providne tegle sa žutim poklopcem. U pozadini se vidi deo servisne radionice. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha iz k.... U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazana maketa prvog sistema paljenja po Teslinom patentu. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Istorijat i podela. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše prva lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.