Naslovna slika

Zamena kočionog diska

Zamena kočionog diska se obavlja kada je oštećen, istrošen (nedovoljne debljine) ili neravan. Takođe, kočioni disk se skida zbog mašinske obrade površine, servisiranja ležajeva točka ili delova parkirne kočnice koja je u sastavu kočionog diska.

Diskovi duže traju od kočionih pločica i obično izdrže tri do četiri zamene pločica. Diskovi se menjaju u paru i prilikom zamene obavezno se menjaju i pločice.

Zamena kočionog diska

Priprema za zamenu kočionog diska podrazumeva nabavka novih diskova (par) i disk pločica prema specifikaciji za dato vozilo.
Vozilo se postavlja na dizalicu, podiže na odgovarajuću visinu i skidaju se točkovi.
Prvo se skidaju disk pločice i čeljust kako bi se oslobodio kočioni disk za uklanjanje. Prvo se skida zavrtanj koji učvršćuje disk na glavčinu, a zatim se uklanja kočioni disk sa glavčine točka.
Montaža je u obrnutom redosledu, s tim što se na kraju obavezno stavljaju nove kočione pločice.

Za zamenu kočionog diska, sledite sledeće korake:

Uklanjanje kočionog diska

Pratiti uputstvo proizvođača za postupak uklanjanja diska. Postaviti vozilo na dizalicu i skinuti točak. Ukloniti pločice i čeljust. Skinuti zavrtanj sa diska. Ukloniti disk sa čeljusti.

Montaža kočionog diska

Postaviti disk na glavčinu i centrirati u odnosu na otvor za zavrtanj. Pričvrstiti disk zavrtnjem. Proveriti da disk ne dodiruje zaštitni lim ili neki drugi deo tokom obrtanja. Postaviti čeljust i montirati disk pločice. Montirati točak.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Pregled nivoa ulja motora
youtube - Punjenje klime
EGR