Naslovna slika

Prespajanje akumulatora

Prespajanje akumulatora je proces kada se vozilo sa dobrim akumulatorom koristi za startovanje vozila kod koga je ispražnjen ili ,,mrtav’’ akumulator. Pošto startovanje motora zahteva veliku količinu električne energije, startovano vozilo može da optereti oba vozila. Kada se startuje motor, ispražnjen akumulator ima mali napon. To dovodi do toga da  je alternator na pomoćnom vozilu pod velikim opterećenjem i da šalje maksimalnu struju punjenja. Ali čim se završi startovanje, napon naglo raste i potencijalno je dovoljno visok da ošteti elektronske komponente u oba vozila. Isti skok napona može da se dogodi i kada se isključe kratkospojni kablovi.

Drugi rizik je pregrevanje i oštećenje alternatora na startovanom vozilu. Zbog sve većeg broja električnih uređaja na vozilima, današnji alternatori su jači. Ipak, ispražnjeni akumulator može da gurne alternator u opasnu zonu rada. Zbog rizika od oštećenja elektronike i alternatora, mnogi proizvođači vozila ne dozvolljavaju da se obavlja startovanje prespajanjem akumulatora. Oni sada preporučuju sporedno punjenje akumulatora ili zamenu napunjenim.

Ako se odlučite za pokretanje vozila prespajanjem akumulatora, uvek pročitajte korisnički priručnik za oba vozila i sledite njihova uputstva za start. Nikada ne pokušavajte da prespojite zaleđeni akumulator. Obično je najbolje da se nakon prespajanja pusti 5 do 10 minuta da se puni zaleđeni akumulator sa drugog vozila pre nego što pokušate da pokrenete vozilo. Jednom kada se pokrene motor mrtvog vozila, pustite da oba vozila rade neko vreme na praznom hodu. Ne isključujte vozilo sa ispražnjenim akumulatorom, jer je potrebno duže vreme da se ponovo napuni. Pre nego što skinete kratkospojne kablove, poželjno je zbog zaštite alternatora da se na oba vozila uključe dodatni potrošači kao što su prednji farovi. Ovo pomaže da se apsorbuje svaki nagli porast napona usled naglog smanjenja opterećenja alternatora. Druga metoda za smanjenje rizika od oštećenja osetljivih elektronskih uređaja je upotreba kratkospojnih kablova koji imaju ugrađenu prenaponsku zaštitu.

Startovanje pomoću drugog vozila

Prespajanje akumulatora

Drugi način koji je manje rizičan ne koristi drugo vozilo za pokretanje već starter. Starter ne uključuje sistem punjenja na vozilu i smanjuje rizik od skoka napona. Ovaj uređaj sadrži akumulator relativno velikog kapaciteta i ima kratke spojne kablove i opružne stezaljke koje se mogu povezati direktno na slab akumulator. Omogućuje značajno dodatno pojačanje električne energije za pokretanje motora.

Pri povezivanju kratkospojnih kablova gotovo uvek se pojavi varnica na poslednjoj vezi koju uspostavite. Zato je važno da poslednju vezu obavite na bloku motora dalje od akumulatora i bilo kojih drugih zapaljivih stvari. Varnica se javlja i kada isključite prvu vezu, tako da bi to trebalo da bude na bloku motora. Takođe, ne priključujte negativni kabl na karoseriju ili šasiju jer je uzemljena žica od karoserije do negativne kleme akumulatora obično malog preseka i slaba je da prenese struju potrebnu za pokretanje motora.

Alternatori uglavnom nisu dizajnirani za punjenje potpuno ispražnjenog akumulatora uz napajanje još nekoliko dodatnih uređaja. Poželjno je da se akumulator malo osveži punjačem pa tek onda da se obavi prespajanje i startovanje. Na taj način, alternator neće morati toliko da se muči. Potrebno je samo 15 minuta da alternator izgori prilikom punjenja potpuno ispražnjenog akumulatora. A ako morate voziti vozilo nakon što ste ga pokrenuli, isključite što je više moguće dodatne opreme, što će smanjiti opterećenje na alternator.

Da biste obavili prespajanje akumulatora i startovanje vozila, pratite sledeće korake:

Prespajanje akumulatora

Starter ili akumulator pomoćnog vozila postaviti što bliže praznom akumulatoru na dohvatu kratkospojnim kablovima. Paziti da se vozila ne dodiruju. Kratkospojnim kablom prvo povezati na plus klemu ispražnjenog akumulatora, a zatim drugi kraj kabla na plus klemu pomoćnog (starter ili vozilo). Drugi kratkospojni kabl prvo povezati na minus klemu pomoćnog akumulatora (starter ili vozilo), a drugi kraj na blok motora što dalje od praznog akumulatora.

Startovanje motora

Pokušati pokretanje motora sa praznim akumulatorom. Ako puni akumulator nema dovoljno snage ili su kratkospojni kablovi malog preseka, pokrenite motor pomoćnog vozila i pustite nekoliko minuta da delimično napuni ispražnjeni akumulator. Uključiti farove na pomoćnom vozilu da bi smanjili napona koji oštećuje elektronsku opremu i pokušati ponovo pokretanje motora.

Odspajanje akumulatora

Kada se uspešno startovao motor, pustiti neko vreme da oba vozila rade u praznom hodu. Odspojiti kablove obrnutim redosledom spajanja. Ako sistem za punjenje startovanog vozila ispravno radi i akumulator je u dobrom stanju, akumulator će se ponovo napuniti dok motor radi, u suprotnom može doći do pregrevanja i oštećenja alternatora.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Senzori temperature