Naslovna slika

Nosači i držači vozila

Nosači podignutog vozila

Nosači su podesivi podmetači koji se koriste da pridržavaju vozilo nakon što je podignuto dizalicom. Konstrukcijiski su diizajnirani tako da izdrže težinu vozila. Nosači su podesivi po visini i mehanički se zaključavaju na odabranoj visini. To ih sve čini veoma pouzdanim ako se pravilno koriste.

Pre postavljanja odaberite sigurno mesto na karoseriji vozila gde ćete ga podupreti. Nosač se postavlja na ravnu površinu tla jer može da se prevrne i da dođe do klizanja vozila. Podešava se odgovarajuća visina nosača i zatim se zaključa. Ako je pravilno postavljen i podešen, vozilo se pažljivo spušta na postolje nosača i dizalica može da se pomeri.

Nosači obezbeđuju stabilno držanje podignutog vozila i mnogo je sigurnije od dizalice jer se ne može slučajno spustiti. Za spuštanje vozila koje je na nosačima, potrebno ga  je ponovo podići dizalicom kako bi se uklonili držači.

Nosači vozila

Svaki nosač ima svoju nominalnu nosivost koja je navedena i ne treba ih koristiti za veće težine. Pre korišćenja proverite stanje nosača pre upotrebe. Ako su napukli ili savijeni nisu bezbedni za podupiranje vozila. Uvek se koriste podudarni parovi nasača.

Za podupiranje podignutog vozila koristiti samo nosače za tu namenu. Nemojte da koristite drvene ili čelične blokove mogu da skliznu ili da se razdvoje pod težinom vozila. Takođe, nemojte da koristite cigle ili betonske blokove jer će se srušiti pod težinom vozila.

Držači točkova

Kada se vozilo podiže samo na jednu stranu obavezna je upotreba držača točkova koji nisu podignuti. Ovi držači imaju specijalan oblik u obliku klina i lako mogu da se umetnu ispod gume točka. Ovi držači blokiraju kretanje točkova, a time i vozila.

Takođe, kada se vozilo podiže pomoću dizalica preko postolja za točkove, obavezno treba da se blokiraju točkovi držačima da bi se sprečilo pomeranje podignutog vozila.

Držači točkova

Držači mogu biti od plastike, gume i metala. Preporuka je da se držači postavljaju sa jedne i druge strane točka koji se ne podiže sa tla. Postoji varijanta sa dva držača na postolju za jedan točak. Jedan, krajnji držač se umetne do točka a drugi sa suprotne strane se pomeri i uglavi sa druge strane točka.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Provera opruge ventila
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora