Naslovna slika

Izvlačenje vazduha iz glavnog kočionog cilindra na radnom stolu

Nakon skidanja, popravke ili zamene glavnog kočionog cilindra obavlja se izvlačenje vazduha iz cilindra na radnom stolu. Izvlačenje vazduha na radnom stolu omogućava lakše odstranjivanje vazduha iz hidrauličnog sistema kada se glavni kočioni cilindar ugradi na mesto. U suprotnom, vazduh u cilindru direktno dospeva u hidraulučni sistem čime sprečava da se stvori pritisak i otežava izvlačenje vazduha iz celog kočionog sistema.

Prvo se uklanja stara kočiona tečnost iz rezervoara. Zatim se skidaju svi vodovi na cilindru i matica koja spaja glavni kočioni cilindar i servo uređaj. Meri se dužina potisne poluge klipa glavnog kočionog cilindra.

Glavni kočioni cilindar se skida i postavlja na stegu tako da šapama obuhvatimo ušice cilindra. Jedan kraj creva za izvlačenje vazduha postavljamo u izlazne priključke na cilindru, a drugi kraj u rezervoar. Napunimo rezervoar do pola čistom kočionom tečnošću.

Izvlačenje vazduha iz glavnog kočionog cilindra na radnom stolu

Odgovarajućim alatom lagano potisnemo klip u kočioni cilindar. Stvoreni pritisak unutar cilindra treba da potisne vazduh i staru kočionu tečnost kroz creva u rezervoar. Otpustimo klip da se vrati u početni položaj. Postupak ponavljamo dok se svi vazdušni mehurići ne uklone iz glavnog kočionog cilindra.

Nakon izvlačenja vazduha iz na stolu, montiramo glavni kočioni cilindar na servo uređaj i pričvrstimo zavrtnjima. Skinemo creva sa cilindra i povežemo kočione vodove. Dolijemo kočionu tečnost u rezervoar. Sada je glavni kočioni cilindar spreman za rad na kočionom sistemu.

Za izvlačenje vazduha iz glavnog kočionog cilindra na radnom stolu, sledite sledeće korake:

Skidanje sa vozila

Ukloniti staru kočionu tečnost iz rezervoara. Skinuti sve kočione vodove sa cilindra. Odviti maticu koja spaja cilindar i servo uređaj. Skinuti cilindar sa vozila. Izmeriti dužinu klipa glavnog kočionog cilindra.

Priprema za izvlačenje vazduha

Skinuti cilindar postaviti na stegu. Creva za izvlačenje vazduha povezati na hidraulične priključke kočionog cilindra. Drugi kraj creva ubaciti u rezervoar. Napuniti rezervoar do pola čistom/novom kočionom tečnošću.

Izvlačenje vazduha

Lagano pritisnuti i otpustiti klip kočionog cilindra i posmatrati kočionu tečnost koja prolazi kroz creva za izvlačenje vazduha iz cilindra u rezervoar. Postupak ponavljati sve dok se ne uklone vazdušni mehurići iz kočione tečnosti.

Ugradnja na vozilo

Povezati glavni kočioni cilindar na servo uređaj i učvrstiti maticama. Skinuti sva creva za izvlačenje vazduha i povezati kočione vodove na kočioni cilindar. Doliti kočionu tečnost u rezervoar na odgovarajući nivo.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
youtube - Provera servo ulja
youtube - Lekcija - Paljenje 4