Naslovna slika

Senzori

Veću bezbednost, sigurnost, komfor i smanjenje emisije izduvnih gasova na vozilima uz lakše i brže servisiranje omogućava upotreba elektronski upravljivih sistema. Jedan od ključnih elemenata elektronske kontrole su senzori. Oni su svojevrsna ,,čula’’ koja stalno prate, nadgledaju i mere parametre različitih sistema na vozilima.

Senzori na vozilima kao čula

Savremena vozila imaju veliki broj elektronski upravljivih sistema čije se funkcionisanje zasniva na senzorima. Senzore možemo podeliti na osnovu merne veličine koja se prati, meri i pretvara u odgovarajući električni signal. Tako se kod vozila najčešće sreću senzori:
– stanja;
– temperature;
– pokreta;
– položaja;
– blizine, odstojanja i rastojanja;
– pravca kretanja;
– pozicije, brzine i ubrzanja (ugaoni, linearni);
– proteklog vremena i frekvencije;
– buke i vibracija;
– nivoa tečnosti;
– pritiska (apsolutnog, diferencijalnog, atmosferskog);
– protoka;
– broja obrtaja;
– sile i momenta;
– mehaničkog naprezanja;
– orijentacije;
– viskoznosti fluida;
– električnog napona i jačine struje;
– vlažnosti i kiše;
– jačine svetlosti;
– koncentracije gasa.

Vrste senzora na vozilima prema nameni

Za ispravan i pouzdani rad vozila neophodno je da su senzori ispravni i tačni. Ispravnost senzora kontroliše sama upravljačka jedinica ali i serviseri tokom održavanja i popravke vozila. Zato je neophodno da serviseri dobro poznaju ulogu, način rada i proceduru ispitivanja senzora. U ovom delu možete da se upoznate sa senzorima na vozilima i procedurama njihovog ispitivanja, popravke i zamene.

Senzori stanja

Senzori stanja informišu EUJ da li je neki uređaj, funkcija ili sistem uključen ili isključen. Kada je senzor stanja neispravan upravljačka jedinica ne dobija podatke o stanju nagledane komponente i može da dođe do greške u upravljanju nadgledanog sistema. Opširnije

Ispitivanje senzora papučice kočnice

Ispitivanje senzora stanja

Bez obzira da li je senzor stanja onaj koji prati osvetljenje, kočioni sistem, rad klime, menjača ili druge sisteme na vozilima, postoji opšta procedura ispitivanja ispravnosti. Kada se utvrdi neispravan rad senzora stanja pristupa se otkrivanju uzroka neispravnosti. Opširnije

Senzori temperature

Senzori temperature prate i mere temperaturu nadgledane oblasti i informišu EUJ o trenutnoj temperaturi. Od ispravnosti i tačnosti senzora temperature zavisi i pravilan rad pojedinih sistema na vozilima. Opširnije

Provera davača temperature motora

Ispitivanje senzora temperature

Zajednička odlika svih senzora temperature na vozilima je da imaju istu proceduru provere ispravnosti. Jedna takva procedura je prikazana na primeru provere ispravnosti senzora temperature motora. Opširnije

Provera MAP senzora

Ispitivanje MAP senzora

MAP senzori mere pritisak vazduha u usisnom vodu. Od ispravnosti rada MAP senzora zavisi ubrizgavanje goriva i pravilno formiranje smeše, a samim tim i ispravnost rada motora. Bez obzira na vrstu MAP senzora procedura ispitivanja ispravnosti je ista. Opširnije

Ispitivanje lambda sonde

Ispitivanje lambda sonde

Od ispravnosti lambda sonde zavisi ispravan rad sistema ubrizgavanja, formiranje smeše i kvalitet izduvnog gasa. Pravilnim ispitivanjem može da se utvrdi ispravnost i efikasnost lambda sonde. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Zamena stabilizatora
Motivi uvođenja ubrizgavanja