Naslovna slika

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Kada postoji unutrašnje curenje vakuuma iz servo uređaja jedan od mogućih uzroka je neispravnost nepovratnog ventila. Servo uređaj dobija vakuum iz spoljnih izvora kao što su usisni vod motora ili vakuum pumpa. Vakuum se do servo uređaja doprema vakuum vodom.

Kada servo dobije potrebni vakuum on treba da se sačuva bez gubitaka do prvog kočenja. Međutim, dopremljeni vakuum može da se izgubi preko istog vakuum voda u suprotnom pravcu kada izvor ima veći pritisak ili kada ne radi. Zato se između izvora vakuuma i servo uređaja nalazi nepovratni ventil. On propušta vakuum samo u smeru od izvora ka servo uređaju a blokira suprotno kretanje vakuuma, od servo uređaja ka izvoru.

Nepovratni ventil vakuuma

Neispravan nepovratni ventil ne drži vakuum i propušta ga iz servo uređaja što za posledicu imamo tvrđu papučicu kočnice i otežano kočenje. Provera ispravnosti se obavlja u dva koraka.

Startuje se motor na 30 sekundi kao bi se servo uređaj napunio vakuumom. Nakon gašenja motora sačeka se 10 minuta, a zatim se ukloni nepovratni ventil iz servo uređaja. Treba da se javi jak nalet vazduha u servo uređaj što je znak da nepovratni ventil drži vakuum.

Međutim, ako nakon uklanjanja ne postoji nalet vazduha postoji curenje vakuuma iz servo uređaja. Neispravan nepovratni ventil može da bude uzrok gubitka vakuuma. Skidamo nepovratni ventil i propuštamo vazduh ili stvaramo vakuum vakuum na jedn i drugi kraj ventila. Ispravan nepovratni ventil treba da propušta u jednom smeru a da u drugom blokira kretanje vazduha. Ako u oba smera propušta onda treba da se zameni novim.

Provera nepovratnog ventila vakuuma servo uređaja

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Da biste obavili proveru ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma, sledite sledeće korake:

Provera držanja vakuuma

Startovati motor i nakon 30 s ugasiti. Posle 10 min ukloniti nepovratni ventil iz servo uređaja. Ako se nakon uklanjanja ventila javi jak nalet vazduha u servo, nema curenja vakuuma. Ako nema naleta vazduha, postoji curenje vakuuma i pristupa se proveri nepovratnog ventila.

Provera ispravnosti nepovratnog ventila

Skinuti nepovratni ventil. Propustiti vazduh kroz oba kraja ventila. Ako ventil propušta vazduh samo u jedan smer onda je ispravan. Ako propušta vazduh u oba smera onda je neispravan i zameniti ga novim ventilom.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora temperature
youtube - Provera servo ulja
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora