Naslovna slika

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Kada postoji unutrašnje curenje vakuuma iz servo uređaja potrebno je da se obavi provera ispravnosti nepovratnog ventila. Servo uređaj dobija vakuum iz spoljnih izvora kao što su usisni vod motora ili vakuum pumpa. Vakuum se do servo uređaja doprema vakuum vodom.

Kada servo dobije potrebni vakuum on treba da se sačuva bez gubitaka do prvog kočenja. Međutim, dopremljeni vakuum može da se izgubi preko istog vakuum voda u suprotnom pravcu kada izvor ima veći pritisak ili kada ne radi. Zato se između izvora vakuuma i servo uređaja nalazi nepovratni ventil. On propušta vakuum samo u smeru od izvora ka servo uređaju a blokira suprotno kretanje vakuuma, od servo uređaja ka izvoru.

Nepovratni ventil vakuuma za servo kočnice kao pojačavač sile kočenja. Na slici je nepovratni ventil na dovodnom crevu vakuuma ka servo uređaju koji treba da se proveri u postupku Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Kako se obavlja provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Neispravan nepovratni ventil ne drži vakuum i propušta ga iz servo uređaja što za posledicu imamo tvrđu papučicu kočnice i otežano kočenje. Provera ispravnosti se obavlja u dva koraka.

Startuje se motor na 30 sekundi kao bi se servo uređaj napunio vakuumom. Nakon gašenja motora sačeka se 10 minuta, a zatim se ukloni nepovratni ventil iz servo uređaja. Treba da se javi jak nalet vazduha u servo uređaj što je znak da nepovratni ventil drži vakuum.

Međutim, ako nakon uklanjanja ne postoji nalet vazduha postoji curenje vakuuma iz servo uređaja. Neispravan nepovratni ventil može da bude uzrok gubitka vakuuma. Skidamo nepovratni ventil i propuštamo vazduh ili stvaramo vakuum vakuum na jedn i drugi kraj ventila. Ispravan nepovratni ventil treba da propušta u jednom smeru a da u drugom blokira kretanje vazduha. Ako u oba smera propušta onda treba da se zameni novim.

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma za servo kočnice. Na slici je grafički prikaz postupka ispitivanja ispravnosti nepovratnog ventila

Ispitivanje nepovratnog ventila vakuuma

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma može se obaviti ako pratite sledeće korake:

Maska-korak-Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma ka servo kočnici kao korak u postupku

Provera držanja vakuuma

Startovati motor i nakon 30 s ugasiti. Posle 10 min ukloniti nepovratni ventil iz servo uređaja. Ako se nakon uklanjanja ventila javi jak nalet vazduha u servo, nema curenja vakuuma. Ako nema naleta vazduha, postoji curenje vakuuma i pristupa se proveri nepovratnog ventila.

Maska-korak-Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma ka servo kočnici kao korak u postupku

Provera ispravnosti nepovratnog ventila

Skinuti nepovratni ventil. Propustiti vazduh kroz oba kraja ventila. Ako ventil propušta vazduh samo u jedan smer onda je ispravan. Ako propušta vazduh u oba smera onda je neispravan i zameniti ga novim ventilom.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak merenja kompresije motora tokom startovanja motora. Na slici je prikazan motor gde je na mesto jedne svećice postavljeno crno crevo koje na čijem drugom kraju je beli manometar za merenje pritiska u cilindru. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Merenje kompresije motora tokom startovanja.
Slika predstavlja link ka stranici Zamena šolje amortizera. Serviser na radnom stolu obavlja zamenu šolje amortizera. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Zamena šolje amortizera
Merenje napona alternatora tokom rada motora. Na slici su alternator i digitalni multimetar podešen za merenje jednosmernog napona. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Merenje napona alternatora

Preporuka za video

Test senzora temperature motora - naslovna slika video procedure. U gornjem delu slike ukoso levo je prikaz električne šeme sistema ubrizgavanja vozila, a desno na beloj pozadini grafički signal sa lambda sonde snimljen na osciloskopu tokom rada senzora. U gonjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako ispitati senzor temperature. U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Test senzora temperature. U sredini slike je simbol video plejera na crnoj kvadratnoj površini je beli trougao.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak provere servo ulja. Na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno crnu šipku merača nivoa servo ulja na poklopcu rezervoara. Na mernoj šipki su oznake za minimum i maksimum nivoa ulja. U pozadini se vidi deo motora vozila. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti servo ulje? U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera servo ulja. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
yotube link za video Čišćenje i rastavljanje glave motora. na slici je prikazan deo aluminijumske glave motora sa postavljenim ventilima na kojima se nalaze opruge. Na jednom ventilu je postavljen alat za skidanje ventila. U gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku piše Čišćenje glave motora i uklanja... U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj je krupan beli tekst Čišćenje i rastavljanje glave motora.