Naslovna slika

Izvlačenje vazduha iz servo sistema

Kada vazduh uđe u hidraulični deo potrebno je da se obavi izvlačenje vazduha iz servo sistema. Vazduh prodre u hidraulični deo kada je nivo servo ulja ispod minimuma ili kada se skida neki deo servo sistema zbog popravke ili zamene. Nedostatak ulja i prisustvo vazduha otežava rad servo sistema a time i rukovanje upravljačem vozila, a može da dovede do težih havarija na elementima servo sistema.

Za izvlačenje vazduha prvo se dolije novo servo ulje u rezervoar do maksimalnog nivoa. Nije preporučljivo da je nivo iznad maksimuma. Zatim dizalicom podignemo vozilo ili njegov prednji kraj tako da su prednji točkovi iznad tla. Bez startovanja motora nekoliko puta vrtimo upravljač u jednu i drugu stranu. To radimo sve dok prestane da izlazi vazduh iz sistema u rezervoar servo ulja.

Izbacivanje vazduha iz servo
Izvlačenje vazduha iz servo sistema upravljanja

Zatim startujemo motor i nivo servo ulja u rezervoaru naglo padne jer servo pumpa potisne ulje u sistem. Dolijemo novo servo ulje do maksimuma. Dok motor radi ponovo vrtimo upravljač u jednu i drugu stranu kako bi servo ulje dospelo u svaki deo hidrauličnog sistema potiskujući vazduh napolje.

Ako je ostalo još vazduha u sistem, tokom vožnje preostali deo vazduha treba sam da napusti servo sistem. Nakon nekoliko dana vožnje potrebno je proveriti nivo servo ulja u rezervoaru i po potrebi doliti do maksimuma.

Za izvlačenje vazduha iz servo sistema, pratite sledeće korake:

Priprema

Proveriti nivo servo ulja u rezervoaru i doliti novo do maksimuma. Dizalicom podignuti vozilo ili prednje točkove sa tla.

Izvlačenje vazduha bez rada motora

Bez upaljenog motora, pomočnik vrti upravljač levo, desno. Dok se upravljač vrti posmatrati ulje u rezervoaru. Upravljač se vrti sve dok iz sistema izlazi vazduh preko ulja u rezervoaru. Kada više nema pojave mehurića u rezervoaru prekinuti ovaj postupak.

Izvlačenje vazduha dok motor radi

Ponovo proveriti nivo ulja. Startovati motor. Ako nivo ulja padne, doliti novo servo ulje do maksimuma. Dok pomočnik ponovo vrti upravljač, posmatrati ulje u rezervoaru. Ako ulje više ne opada i nema mehurića prekinuti ovaj postupak. Spuštamo vozilo. Nakon nekoliko dana vožnje ponovo proveriti nivo servo ulja i po potrebi doliti do maksimuma.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
youtube - Test senzora temperature
youtube - Ultrazvučna kada