Naslovna slika

Uklanjanje i montaža zupčaste letve

Uklanjanje i montaža zupčaste letve se obavlja tek nakon pažljivog pregleda svih delova sistema kako bi se osiguralo da je problem u sklopu letve. Mnogi simptomi mogu da ukažu na neispravnost sklopa letve, kao što su habanje, zazor, teško ili neravnomerno upravljanje. Bez obzira na simptome, sve ostale probleme sa upravljanjem treba razmotriti i eliminisati pre uklanjanja ili zamene zupčaste letve.

Budući da se ovi sistemi razlikuju u zavisnosti od tipa vozila i dizajna proizvođača, ne postoji jedinstveni postupak uklanjanja i zamene, zato su koraci koji slede nespecifični. Pre zamene pogledajte servisne informacije i odgovarajući priručnik za popravku.

Nakon pregleda servisnih informacija startuje se motor i isprave točkovi. Nakon gašenja motora potrebno je zaključati stub upravljača (volana). Ovo će držati špulnu upravljača u nulti položaj nakon oslobađanja stuba, jer neće moći slobodno da se rotira i ošteti špulnu. Dizalicom se podiže vozilo i skidaju prednji točkovi.

Uklanjanje i montaža zupčaste letve

Uklanjanje i montaža zupčaste letve

Prvo se odvaja spojnica univerzalnog zgloba  od osovine zupčanika letve, uklanjanjem vijka ili igle. Ako se montira isti sklop zupčaste letve, pre odvajanja bojom se obeleže spojnica i osovina zupčanika.

Zatim se odvajaju creva servo sistema. Ispod letve se postavlja posuda za servo ulje koje iscuri tokom uklanjanja creva. Krajeve odvojenih creva začepiti kako bi zaustavili dalje izlivanje ulja.

Nakon odvajanja upravljača prelazi se na odvajanje drugog kraja, krajeve spona od rukavaca točkova. Sigurnosna rascepka (osigurač) ili vijak sa kraja spone uklanja se pomoću podesnog izvlakača, viljuške ili čekića ukloniti sponu sa rukavca.

Na kraju se uklanjanjem pričvrsnih vijaka nosača i čaura oslobađa sklop zupčaste letve sa sponama. Obeležite položaj nosača i čaura ako se ponovo koriste. Zbog svoje dužine najlakše se izvlači letva kroz otvor za točkove.

Spone upravlljačkog sistema

Spone

Kada se uklanjanju krajevi spona koje se ponovo koriste, zabeležite broj obrtaja tokom odvijanja.

Montaža zupčaste letve je u obrnutom redosledu. Nakon montaže svih elemeneta potrebno je obaviti reglažu, podešavanje geometrije pogonskih točkova.

Za uklanjanje i montažu zupčaste letve, pratite sledeće korake:

Priprema

Pročitati uputstva i priručnik za popravku. Startovati motor i ispraviti točkove. Ugasiti motor i zaključati stub upravljača (volana). Podignuti vozilo dizalicom i skinuti pogonske točkove. Pripremiti posudu za prikupljanje iscurelog servo ulja.

Uklanjanje

Obeležiti položaj zgloba i osovine zupčanika. Ukloniti vijak ili iglu (osigurač) i odvojiti zglob od osovine zupčanika. Postaviti posudu ispod letve i odvojiti creva servo sistema od letve. Začepiti krajeve odvojenih creva. Skinuti sigurnosne rascepke (osigurače) ili vijke sa krajeva spona. Podesnim alatom odvojiti krajeve spona od rukavaca točkova. Ukloniti pričvrsne vijke nosača i čaura zupčaste letve. Obeležiti položaj nosača i čaura. Sklop zupčaste letve sa sponama izvući kroz otvor za točak.

Montaža

Montaža se obavlja u obrnutom redosledu. Kroz otvor za točak ubaciti sklop letve. Postaviti i pritegnuti letvu pomoću čaura i nosača letve. Povezati i osigurati spoj kraja spone i rukavca točka. Povezati creva servo sistema na upravljačku kutiju letve. Povezati i osigurati spoj zgloba stuba volana i osovine zupčanika. Montirati točkove. Doliti servo ulje i obaviti postupak izbacivanja vazduha iz servo sistema. Spustiti vozilo i proveriti rad upravljačkog sistema.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Provera servo ulja
youtube - Zamena stabilizatora