Naslovna slika

Rukovanje kočionom tečnošću

Kočiona tečnost je higroskopska, otrovna i opasna za okolinu i zato treba da se poštuje uputstvo za rukovanje kočionom tečnošću. Sa druge strane, kočiona tečnost je jedna od najvažnijih tečnosti na vozilu i od nje zavisi bezbednost vožnje. Ona mora redovno da se kontroliše i menja. U suprotnom, može doći do oštećenja hidrauličnog kočionog sistema i ugrožavanja bezbednosti.

Rukovanje kočionom tečnošću - uputstvo. na slici je kantica kočione tečnosti DOT 4.

Kada se kontroliše stanje kočione tečnosti u automobilu

Tokom svake zamene motornog ulja potrebno je pregledati nivo kočione tečnosti. Ako je ispod minimalnog nivoa u rezervoaru, potrebno je identifikovati i ispraviti uzrok niskog nivoa tečnosti. Uobičajeno je da se dopunjavanje kočione tečnosti obavlja samo kada se kočnice popravljaju ili servisiraju.

Uputstvo za rukovanje kočionom tečnošću

Kočiona tečnost ima higroskopska svojstva, što znači da upija vlagu iz svog okruženja. Ako je kočiona tečnost zasičena vlagom, snižava joj se tačka ključanja i raste opasnost od otkazivanja kočionog sistema pri ekstremnim opterećenjima.

Kočiona tečnost treba da se skladišti u originalnom kontejneru na čistom, suvom mestu na sobnoj temperaturi ili ispod nje, poželjno odvojeno od sličnog skladištenja naftnih proizvoda ili tečnih materijala koji se koriste za održavanje. Uvek koristite originalnu ambalažu, koja treba dobro da je zatvorena kako bi se izbegla apsorpcija vode.

Važne napomene pri rukovanju kočionom tečnošću:
– Kočiona tečnost je otrovna i spada u poseban otpad;
– Pažnja prilikom zamene;
– Oštećuje lakove i plastiku. Izlivenu tečnost uvek isperite vodom;
– Staru tečnost skladištiti u posebnim ambalažama i ne mešati sa starim uljem;
– Boja kočione tečnosti ne ukazuje na kvalitet;
– Kočiona tečnost treba da se čuva na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu.

Za odabir, rukovanje, skladištenje i punjenje kočione tečnosti na odgovarajući nivo, sledite sledeće korake:

Informisanje o tipu kočione tečnosti sa poklopca rezervoara, kao korak postupka Rukovanje kočionom tečnošću

Informisanje o tipu kočione tečnosti

Pogledati koji tip kočione tečnosti se koristi u servisno informacionom sistemu za dato vozilo.

Provera nivoa kočione tečnosti u rezervoaru, kao korak postupka Rukovanje kočionom tečnošću

Provera nivoa kočione tečnosti

Obrisati poklopac rezervoara glavnog kočionog cilindra kako biste sprečili da vlaga ili prljavština uđe u hidraulični deo kočionog sistema. Tečnost treba da bude blizu oznake pun ili oko 1,5 cm od vrha svake komore kada nema oznaka. Ako nivo kočione tečnosti nije blizu pune oznake, moraćete da identifikujete uzrok nižeg nivoa.

Dolivanje kočione tečnosti u rezervoar, kao korak postupka Rukovanje kočionom tečnošću

Dolivanje kočione tečnosti

Kada budete sigurni da ne postoji problem gubitka tečnosti, ako je potrebno dodati preporučenu kočionu tečnost kako biste doveli nivo na punu oznaku.

Zatvaranje rezervoara kočione tečnosti na vozilu, kao korak postupka Rukovanje kočionom tečnošću

Zatvaranje rezervoara

Vratiti poklopac i proveriti da li je pravilno postavljen. Proveriti bilo kakva curenja ili probleme oko glavnog kočionog cilindra. Kočionu tečnost koja je možda prosipana razblažiti svežom čistom vodom. Ne trljati kočionu tečnost, jer to može da ošteti boju.

Takodje pogledajte

Nosači i podupirači vozila kao deo radioničke opreme. na slici su dva para (crveni levo i crni desno) nosača vozila. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Nosači vozila
Slika predstavlja postupak pregleda curenja tečnosti motora. Slika prikazuje donji deo motora podignutog vozila na dizalici. Vidi se da veći deo donjeg dela motora umazan crnim uljem što je znak curenja ulja motora.
Ispitivanje statora alternatora na radnom stolu na prekid, kratak spoj i spoj sa masom. na slici je rasklopljen stator alternatora sa namotajima. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše ispitivanje statora alternatora

Preporuka za video

Slika predstavlja prikaz provere ravnosti glave motora. U središnjem delu slike se vidi kosi prikaz zaokrenute glave motora na radnom stolu. Preko zaptivne površine je postavljen specijalni metalni sivi lenjir dok serviser levom rukom u zaštinoj plavoj rukavici drži merni listič postavljen na površini glave i uperen prema lenjiru. U levom gornjem uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Provera ravnosti zaptivne površ... U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera ravnosti glave motora. U središnjem delu slike je oznaka za youtube plejer na crnoj pravougaonoj površini je beli trougao.
Senzori stanja - tasteri i prekidači. Princip rada, uloga i ispitivanje. Na slici je električna šema preko koje se nalazi taster kočione papučice i prekidač glavnog osvetljenja. U levom gornjem uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše senzor stanja - moguće neispr... U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Senzori stanja. U središnjem delu slike je oznaka za youtube plejer na crnoj pravougaonoj površini je beli trougao.
Na slici je prednji deo sivog vozila sa upaljenim prednjim osvetljenjem. U levom gornjem uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti osvetljenje vozila? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera osvetljenja. U središnjem delu slike je oznaka za youtube plejer na crnoj pravougaonoj površini je beli trougao.