Rukovanje kočionom tečnošću

Kočiona tečnost je jedna od najvažnijih tečnosti na vozilu i od nje zavisi bezbednost vožnje. Zbog toga, kočiona tečnost mora redovno da se kontroliše i menja. U suprotnom, može doći do oštećenja hidrauličnog kočionog sistema i ugrožavanja bezbednosti.

Tokom svake zamene motornog ulja potrebno je pregledati nivo kočione tečnosti. Ako je ispod minimalnog nivoa u rezervoaru, potrebno je identifikovati i ispraviti uzrok niskog nivoa tečnosti. Uobičajeno je da se dopunjavanje kočione tečnosti obavlja samo kada se kočnice popravljaju ili servisiraju.

Brake fluid DOT4

Kočiona tečnost ima higroskopska svojstva, što znači da upija vlagu iz svog okruženja. Ako je kočiona tečnost zasičena vlagom, snižava joj se tačka ključanja i raste opasnost od otkazivanja kočionog sistema pri ekstremnim opterećenjima.
Kočiona tečnost treba da se skladišti u originalnom kontejneru na čistom, suvom mestu na sobnoj temperaturi ili ispod nje, poželjno odvojeno od sličnog skladištenja naftnih proizvoda ili tečnih materijala koji se koriste za održavanje. Uvek koristite originalnu ambalažu, koja treba dobro da je zatvorena kako bi se izbegla apsorpcija vode.

Važne napomene pri rukovanju kočionom tečnošću:

  • Kočiona tečnost je otrovna i spada u poseban otpad;
  • Pažnja prilikom zamene;
  • Oštećuje lakove i plastiku. Izlivenu tečnost uvek isperite vodom;
  • Staru tečnost skladištiti u posebnim ambalažama i ne mešati sa starim uljem;
  • Boja kočione tečnosti ne ukazuje na kvalitet;

Kočiona tečnost treba da se čuva na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu.

Za odabir, rukovanje, skladištenje i punjenje kočione tečnosti na odgovarajući nivo, sledite sledeće korake:

Informisanje o tipu kočione tečnosti

Pogledati koji tip kočione tečnosti se koristi u servisno informacionom sistemu za dato vozilo.

Provera nivoa kočione tečnosti

Obrisati poklopac rezervoara glavnog kočionog cilindra kako biste sprečili da vlaga ili prljavština uđe u hidraulični deo kočionog sistema. Tečnost treba da bude blizu oznake pun ili oko 1,5 cm od vrha svake komore kada nema oznaka. Ako nivo kočione tečnosti nije blizu pune oznake, moraćete da identifikujete uzrok nižeg nivoa.

Dolivanje kočione tečnosti

Kada budete sigurni da ne postoji problem gubitka tečnosti, ako je potrebno dodati preporučenu kočionu tečnost kako biste doveli nivo na punu oznaku.

Zatvaranje rezervoara

Vratiti poklopac i proveriti da li je pravilno postavljen. Proveriti bilo kakva curenja ili probleme oko glavnog kočionog cilindra. Kočionu tečnost koja je možda prosipana razblažiti svežom čistom vodom. Ne trljati kočionu tečnost, jer to može da ošteti boju.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera ravnosti glave motora
Senzori stanja na vozilu
Pregled osvetljenja na vozilu