Naslovna slika

Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Nakon čišćenja i pranja sledi detaljan pregled glave motora, a jedan od načina provere je metodom pritiska vazduha. Pukotine u glavi motora su ozbiljan problem koji je relativno čest zbog njihove lagane konstrukcije. Glavni uzrok pojave pukotine je termički stres. Može da nastane usled pregrevanja motora ili smrzavanja rashladne tečnosti.

Kada dođe do pregrevanja motora glava motora, zaptivke i pričvršćivači se naprežu iznad granice njihovog projektovanja. To vremenom dovodi do deformacije metala i pojave pukotina.

Kod smrzavanja, voda se širi približno 10% kada se pretvori u led tako da stvara ekstremne sile koje dovode do pucanja livenog gvožđa i aluminijuma.

Na slici je prikazana pukotina na sedištu ventila otkrivena u postupku Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Kada se sumnja obavlja se provera na ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanje delova glave motora.

Kada nastaju pukotine na glavi motora?

Pojava pukotine u odlivcima su rezultat naprezanja ili istegnuća. Pukotine nastaju usled:
– greške u strukturi odlivka tokom livenja glave motora;
– zamora materijala, prvo nastaju male pukotine koje se šire usled stalnog naprezanja;
– nedostatka krutosti materijala;
– mehaničkog oštećenja od udarca čvrstog, tvrdog predmeta;
– stalnog udara ventila na sedište i loma tankozidnog liva;
– naglog hlađenja zagrejanog dela naletom hladne vode ili vazduha;
– pregrevanja zbog nepravilnog rada sistema za hlađenje motora.

Neke pukotine se mogu otkriti vizuelnim pregledom. Međutim, mnoge se ne mogu videti lako.  Kada je pukotina na spoljašnjoj površini može da se locira primenom neke od metoda za otkrivanje pukotina. Međutim, glava motora može da pukne iznutra i jedino metodom pritiska vazduha može da se otkrije.

Postupak za pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Pronalaženje pukotine pod pritiskom se obavlja na isti način kao pronalaženje rupe na gumi. Svi prolazi za rashladnu tečnost na glavi motora se zatvaraju čepovima ili zatvaračima. U prostor za rashladnu tečnost se ubaci komprimovani vazduh pritiska do 3 bar i mesto ulaza vazduha se zatvori. Zatim se glava motora potopi u vodu. Zbog testiranja, glava motora se zagreva do 40°C. Ako postoji pukotina, kroz nju će da izlazi vazduh i pojaviće se mehurići u vodi. Mesto gde se stvaraju mehurići je mesto naprsnuća na glavi motora.

Da biste obavili pregled glave motora metodom pritiska vazduha, pratite sledeće korake:

Zatvaranje komora za rashladnu tečnost na glavi motora u postupku Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Zatvaranje komora za rashladnu tečnost

Čepovima i zatvaračima zatvoriti sve prolaze za rashladnu tečnost na glavi motora.

Ubacivanje komprimovanog vazduha u zatvorenu glavu motora u postupku Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Ubacivanje komprimovanog vazduha

U zatvorenu komoru za rashladnu tečnost glave motora ubaciti komprimovani vazduh. Mesto unosa vazduha zatvoriti.

Potapanje zatvorene glave motora u vodu za lociranje pukotine u postupku Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Potapanje glave motora u vodu

Glavu motora sa komprimovanim vazduhom unutar komore glave potopiti u rezervoar sa vodom.

Lociranje mesta naprsnuća na glavi motora u postupku Pregled glave motora metodom pritiska vazduha

Lociranje mesta naprsnuća

Pratiti potopljenu glavu motora na pojavu mehurića. Ako postoje mehurići locirati i obeležiti mesto propuštanja vazduha.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja prikaz provere dovoda vakuuma na servo kočnice. Na beloj pozadini dat je grafički prikaz dervo kočnice u žutoj boji. Na servo je prikaz dela vakuum voda koji je skinut sa serva i na tom kraju creva je priključen manometar koji meri dovod vakuuma. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera vakuuma na servo.

Preporuka za video

Slika predstavlja link ka youtube video proceduri Provera rashladne tečnosti. Na slici je prikazan crni poklopac rezervoara rahladne tečnosti / antifriza motora. Na poklopcu žutim slovima piše Coolant. U pozadini se vidi beli rezervoar i deo motora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti rashladnu tečno... U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera rashladne tečnosti. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak zamene stabilizatora na vozilu. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama obavlja odvijanje vijaka koji drže stabilicator na držač amortizera u prostoru koša desnog prednjeg točka. Serviser u levoj ruci drži nasadni ključ koji je spojen na spoljašnju maticu, a u desnoj ključ koji je postavljen na unutrašnju maticu držača stabilizatora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Zamena stabilizatora. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Zamena stabilizatora. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.