Provera glave motora metodom pritiska vazduha

Nakon čišćenja i pranja sledi detaljna provera glave motora, a jedan od načina provere je metodom pritiska vazduha. Proverava se ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanje delova glave motora.

Pojava pukotine u odlivcima su rezultat naprezanja ili istegnuća. Pukotine nastaju usled:

  • greške u strukturi odlivka tokom livenja glave motora;
  • zamora materijala, prvo nastaju male pukotine koje se šire usled stalnog naprezanja;
  • nedostatka krutosti materijala;
  • mehaničkog oštećenja od udarca čvrstog, tvrdog predmeta;
  • stalnog udara ventila na sedište i loma tankozidnog liva;
  • naglog hlađenja zagrejanog dela naletom hladne vode ili vazduha;
  • pregrevanja zbog nepravilnog rada sistema za hlađenje motora.
Provera glave motora metodom pritiska vazduha

Neke pukotine se mogu otkriti vizuelnim pregledom. Međutim, mnoge se ne mogu videti lako pa se zato koriste posebne metode i oprema za otkrivanje pukotine na glavi motora.
Pronalaženje pukotine pod pritiskom se obavlja na isti način kao pronalaženje rupe na gumi. Svi prolazi za rashladnu tečnost na glavi motora se zatvaraju čepovima ili zatvaračima. U prostor za rashladnu tečnost se ubaci komprimovani vazduh i mesto ulaza vazduha se zatvori. Zatim se glava motora potopi u vodu. Ako postoji pukotina, kroz nju će da izlazi vazduh i pojaviće se mehurići u vodi. Mesto gde se stvaraju mehurići je mesto naprsnuća na glavi motora.

Da biste obavili pregled glave motora metodom pritiska vazduha, pratite sledeće korake:

Zatvaranje komora za rashladnu tečnost

Čepovima i zatvaračima zatvoriti sve prolaze za rashladnu tečnost na glavi motora.

Ubacivanje komprimovanog vazduha

U zatvorenu komoru za rashladnu tečnost glave motora ubaciti komprimovani vazduh. Mesto unosa vazduha zatvoriti.

Potapanje glave motora u vodu

Glavu motora sa komprimovanim vazduhom unutar komore glave potopiti u rezervoar sa vodom.

Lociranje mesta naprsnuća

Pratiti potopljenu glavu motora na pojavu mehurića. Ako postoje mehurići locirati i obeležiti mesto propuštanja vazduha.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Test lambda sonde