Naslovna slika

Provera stanja leptira gasa

Veoma retko se obavlja provera stanja leptira gasa. Nekada glavni uzrok problema rada motora u praznom hodu može biti sam leptir gasa.

Kod benzinskih motora leptir gasa služi za regulaciju broja obrtaja motora. Nalazi se na usisnom vodu i kao ventil kontroliše protok vazduha. U režimu praznog hoda leptir gasa je zatvoren i propušta minimalnu količinu vazduha koja je dovoljna za održanje rada motora sa najmanjim zadatim brojem obrtaja. Međutim, kada je motor hladan i u fazi zagrevanja potrebna je nešto jača smeša koja zahteva više vazduha koji se propušta preko zaobilaznog voda ili pomeranjem leptira. Kada je motor zagrejan, u praznom hodu se reguliše smeša kako bi se održao zadati broj obrtaja.

Kada postoji curenje ulja i njegovo sagorevanje dolazi do narušavanja čistoće izduvnog gasa i usisnog voda. Garež u izduvnom gasu može da se unese u usisni vod preko EGR ventila. Isto tako, ulje motora može da dospe u usisni vod kroz oštećene vođice usisnog ventila ili turbine (ako postoji). Vremenom ove nečistoće se natalože na zidovima usisnog voda u delu leptira gasa sprečavajući prolaz vazduha kada je ventil zatvoren. Motor sa manjim protokom vazduha u praznom hodu ima nestabilan rad, guši se i gasi.

Za proveru stanja leptira gasa treba da se oslobode obe strane kućišta ili da se skine modul leptira gasa. Pregledom unutrašnjosti kućišta leptira gasa utvrđuje se stanje. Ako su vidljive naslage na zidovima usisa u delu leptira gasa potrebno je obaviti čišćenje. Kada je leptir gasa zatvoren modul se usmeri na izvor svetlosti. Posmatranjem možemo da vidimo svetlost po celom obimu ventila prema zidovima. Prostor po obimu treba da ima debljinu lista papira što je dovoljno da prođe vazduh u režimu praznog hoda. Prljavi zidovi oko leptira sprečavaju prolaz svetlosti i to je znak da je modul zaprljan.

Pre čišćenja kućišta leptira gasa uklanjanju se svi nemetalni delovi kao što su senzori, regulatori i zaptivke. Čišćenje se obavlja nanošenjem sredstva za otklanjanje masnoće i brisanjem mekanim krpama. Skidanje prljavštine obaviti bez struganja kako ne bi oštetili površinu zidova usisnog voda. Komprimovanim vazduhom izduvavaju se svi prolazi na kućištu leptira gasa i suši unutrašnjost.

Za proveru stanja leptira gasa, pratite sledeće korake:

Demontaža kućišta leptira gasa

Odvojiti usisni vod sa kućišta. Skinuti sve priključke sa modula leptira gasa. Odvojiti modul sa motora.

Pregled kućišta leptira gasa

Vizuelno pregledati stanje unutrašnjeg dela modula leptira gasa. Usmeriti modul ka izvoru svetlosti i posmatrati prostor između zatvorenog ventila i usisne cevi modula. Ako je ustanovljeno prisustvo nečistoće obaviti čišćenje.

Čišćenje kućišta leptira gasa

Skinuti sve nemetalne delove (senzori, regulatori i zaptivke). Naneti sredstva za odmašćivanje i skidanje nečistoće. Ukloniti nečistoću mekanom krpom bez oštećenja zidova usisa modula leptira gasa. Komprimovanim vazduhom izduvati sve prolaze i osušiti unutrašnjost kućišta.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Regulacija usisa
Zamena šolje amortizera 2
Kako zameniti kočioni disk