Naslovna slika

Ispiranje servo sistema

Ispiranje servo sistema je postupak zamene starog servo ulja novim. To se obavlja uvek kada proizvođač navede termine zamene, kada je ulje kontaminirano ili prljavo, nakon ozbiljnih mehaničkih problema na servo pumpi ili zupčaniku koji mogu prouzrokovati cirkulaciju metalnih strugotina kroz hidraulični sistem.

Tokom zamene koristite samo tip servo ulja koji preporučuje proizvođač vozila. Za ispiranje servo sistema može da se koristi poseban uređaj koji pod pritiskom ubacuje novo ulje istiskujući staro bez uvođenja vazduha. Vazduh uveden u hidraulični deo servo sistema može biti štetan za servo pumpu. Servo pumpu tokom rada podmazuje servo ulje, a ako pumpa radi na suvo može da zariba. Ako vazduh dospe u hidraulični deo primenite postupak za izvlačenje vazduha iz servo sistema.

Kada nemate uređaj za zamenu servo ulja, postupak zamene možete obaviti i ručno uz poštovanje procedure koji je ovde opisan. Uvek imajte na umu da je servo ulje lako zapaljivo i ako dospe na vruće delove motora i izduvnog sistema može doći do paljenja i požara.

Zamena servo ulja

Ispiranje servo sistema

Iz rezervoara se ukljanja što više staro servo ulje. Dizalicom podignuti vozilo ili samo prednji deo da prednji točkovi ne dodiruju tlo. Sa rezervoara skinuti povratno crevo i umetnuti u odgovarajuću posudu. Zatvoriti priključak povratnog voda na rezervoaru. Doliti novo servo ulje u rezervoar do maksimuma.

Startovati motor i pomočnik treba da vrti upravljač na jednu i drugu stranu. Prati se nivo servo ulja u rezervoaru uz stalno dolivanje novog do maksimalne oznake.

Kada servo ulje koje izlazi iz povratnog creva bude čisto, prestanite da dolivate ulje i pustiti da radi motor dok nivo ulja u rezervoaru ne padne ispod priključka za povratno crevo. Nakon toga se gasi motor.

Povratno crevo se montira na rezervoar i dolije se novo servo ulje do maksimuma. Ponovo se startuje motor, vrti upravljač na jednu i drugu stranu kako bi se izvuko vazduh i popunio hidraulični deo uljem. Nakon toga se gasi motor, doliva ulje i spušta vozilo. Kada je vozilo spušteno još jednom se startuje motor i vrti upravljač kako bi se proverilo da li sistem ispravno radi pod opterećenjem, sa težinom vozila na gumama. Otpadno servo ulje odlažemo na ekološki odobren način i mesto.

Za ispiranje servo sistema, pratite sledeće korake:

Priprema

Iz rezervoara ukloniti što više servo ulje. Dizalicom podignuti prednje točkove od tla. Skinuti povratno crevo i ubaciti u provednu posudu. Zaštopati priključak povratnog creva na rezervoaru. Doliti novo servo ulje u rezervoar do maksimuma.

Ispiranje

Pomočnik startuje motor i vrti upravljač na jednu i drugu stranu. Pratiti nivo u rezervoaru i dolivati ulje. Pratiti istakanje starog ulja. Kada počne da izlazi novo servo ulje sačekati da nivo u rezervoaru padne ispod priključka za povratno crevo i zaustaviti motor. Vratiti povratno crevo na rezervoar i doliti novo ulje do maksimuma. Još jednom uključiti motor i nekoliko puta vrteti upravljač. Po potrebi dopuniti rezervoar uljem do maksimuma.

Provera

Spustiti vozilo. Upaliti motor i vrteti upravljač da se proveri efikasnost servo sistema pod opterećenjem.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Lekcija - Paljenje 3