Naslovna slika

Ispitivanje mehanike motora – procena stanja

Procena stanja motora predstavlja niz definisanih postupaka za ispitivanje mehanike motora. Ovim postupcima serviser preciznije utvrđuje problem i definiše koji su radovi potrebni na motoru. Ispitivanje stanja mehanike motora je kritičan korak u dijagnostičkom procesu pre nego što se krene sa radovima na otklanjanju neispravnosti.

Razumevanjem uzroka problema omogućiće vam da bolje savetujete klijenta o odgovarajućim popravkama. Takođe, tačnim definisanjem problema i određivanjem ispravnog postupka popravke motora podižete kredibilitet kod svojih klijenata. Pogrešne odluke mogu više da koštaju klijenta jer će stalno da se vraćaju kod vas sa istim simptomima, neće biti zadovoljan jer vozilo nije popravljeno uz sumnju u vaše sposobnosti i znanje.

Slika predstavlja prikaz motora u postupku Ispitivanje mehanike motora - procena stanja. Na slici je gornji deo motora ispod haube. U centralnom delu se vidi motor sa iziduvnim vodom. Desno je pokopac akumulatora i kućište filtera vazduha. Levo je rezervoar rashladne tečnosti i poklopac za dolivanje tečnosti za pranje retrovizora. Preko i oko motora su razni provodnici i creva za rashladni sistem i klime.

Testiranje mehanike motora vozila

Ispitivanje mehanike motora predstavlja niz testiranja za procenu stanja motora. Prvo se obavljaju testiranja koja obuhvataju ceo motor, a onda sistemom eliminacije sužavamo opseg ispitivanja do otkrivanja kvara koji je uzrok lošeg rada motora. Ispitivanje počinje vizuelnim pregledom na curenja koja mogu da nam otkriju istrošene zaptivke i dihtunge na motoru. Zatim se prelazi na slušanje motora tokom pokretanja i rada gde usled promene zvuka mogu da se uoče nepravilnosti. Nakon toga se pristupa ispitivanju motora korišćenjem alata i merne opreme za precizniju dijagnostiku stanja i otkrivanje mesta kvara.

Motor radi stabilno i efikasno samo ako je mehaničko stanje motora dobro. Svi elementi motora moraju da budu ispravni i da dobro zaptivaju. Ako elementi kao što su klipovi, karike, zidovi cilindra, ventili i dihtung glave ne zaptivaju motor loše radi.

Uzrok nestabilnosti rada motora može da bude i razdešenost sistema i dovoljno je samo dodatno podešavanje kako bi se popravio rad motora. Ali često dodatna podešavanja ne mogu da stabilizuju rad motora jer je uzrok loše zaptivanje neke komponente. Kada izgori ventil samo podešavanje ventila ne može da popravi loš rad već mora da se zameni. Zato, kada motor loše radi potrebno je obaviti ispitivanje mehanike motora kako bi se utvrdio uzrok neispravnosti.

U ovom delu su opisane procedure za ispitivanje mehanike i procenu stanja motora.

Slika predstavlja link ka stranici Pregled motornog prostora na curenje tečnosti u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je deo motora ispod vozila. Karter i deo nosača motora je zauljen usled curenja ulja motora. Sa desne strane se vidi donji deo unutrašnjeg prednjeg tesnog točka vozila, a sa leve strane deo izduvnog voda sa katalizatorom.

Pregled motornog prostora na curenje tečnosti

Curenja tečnosti su nepoželjna i treba ih blakovremeno otkriti i otkloniti. Pregled i otkrivanje mesta curenja treba dobro da se isplanira i da bude temeljan uz primenu odgovarajuće tehnike pretrage. Opširnije

lika predstavlja link ka stranici Zvuk motora analiza i uzrok u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je deo gornjeg dela motora vozila preko koga je postavljen stetoskop za osluškivanje buke motora tokom startovanja i rada.

Dijagnostika zvuka motora

Zvuk motora tokom pokretanja ili rada može da nam otkrije mehaničko stanje motora. Osluškivanje i analiza buke koju stvara motor može da pomogne u otkrivanju i lociranju neispravnosti na motoru. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici Vakuum test motora na curenje tečnosti u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na beloj pozadini je manometar sa crnim crevom i žutim metalnim priključkom za pristup cilindru motora. manometar je bele booje sa crnom kazaljkom i kružnom mernom skalom i podeocima za merenje pritiska u barima.

Vakuum test motora

Za svaki režim rada motor stvara odgovarajući pritisak u usisnom vodu. Merenjem potpritiska (vakuuma) usisnog voda može da se utvrdi opšte stanje motora. Kada se utvrdi otstupanje vakuuma od potrebne vrednosti može da se pretpostavi vrsta i mesto neispravnosti u motoru. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici test balansa snage cilindra u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na beloj pozadini sa desne strane je kosi prikaz radilice i četiri klipa sa klipnjačom motora. Sa leve strane je grafik merenja balansa cilindra i stubni zeleni grafik nivoa balansa sa četiri cilindra.

Test balansa snage cilindara

Kada motor ima neujednačen rad potrebno je da se proveri opšte stanje svakog cilindra. Testom balansa snage proveravamo koliko svaki cilindar doprinosi u ukupnoj izlaznoj snazi motora. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici Merenje kompresije motora tokom pokretanja u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je motor i manometar koji je preko crnog creva priključen na mesto jedne svećice. U pitanju je šestocilindrični motor i skinute su sve šest svećice.

Merenje kompresije motora tokom pokretanja

Merenjem kompresije motora očitava se sposobnost svakog cilindra da stvori potreban pritisak u taktu kompresije. Ako cilindar stvara manji pritisak kompresije onda postoji curenje i zbog toga motor ima loš i neujednačen rad. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici Merenje kompresije tokom rada motora u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je prikazan manometar koji je pomoću crnog creva povezan na cilindar preko otvora za svećice.

Merenje kompresije tokom rada motora

Merenjem kompresije tokom rada proverava se sposobnost motora da usisava i izbacuje vazduh iz cilindra. Test kompresije se obavlja tako što se skida samo svećica na cilindru koji se ispituje. Merenje se obavlja u dva režima rada. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici test curenja cilindra u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je prikazan dvostruki plavi manometar koji su povezani na motor u pozadini.

Test curenja cilindra

Za utvrđivanje stanja zaptivenosti cilindra koristi se test curenja cilindra. Klip testiranog cilindra postavlja se u položaj GMT i preko otvora za svećicu u cilindar se ubacuje komprimovani vazduh. Opširnije

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka podkategoriji Alati. Na beloj podlozi su predstavljeni sa leve strane redom set ručnog alata, komplet udarni pneumatski odvijač sa priključnim nastavcima za odvijanje i električni akumulatorski šrafilica i udarni odvijač. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Alat.
Slika predstavlja link ka podkategoriji procedura za održavanje, ispitivanje i popravku sistema vešanja vozila. Na slici je grafički prikaz sistema vešanja prednje osovine vozila (Kočioni cilindri na glavčini točka, poluosovine točkova, stabilizatori, amortizeri i šipka nosača. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Vešanje.
Slika predstavlja link ka podkategoriji Senzori. na beloj podlozi grafički je prikazan nacrt vozila i na njemu žute tačke položaja raznih senzora. Svaka žuta tačka na vozilu je crnom linijom povezana prikazom i nazivom odgovarajućeg senzora. U donjem delu slike nacrnoj traci krupnim belim slovima piše Senzori.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika predstavlja prikaz zamene kočionog diska. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži novi zamenjeni kočioni disk na glavčini levog zadnjeg točka vozila. Novi kočioni disk je postavljen ali nije pričvršćen zavrtnjima. U pozadini se vidi deo podignutog vozila na dizalici i braon pod radionice. U gornjem levom uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima preko slike piše Zamena zadnjeg kočionog diska. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše - Zamena zadnjeg kočionog diska. U središnjem delu slike je znak youtube plejera gde je na crnoj pravouganoj površini postavljen beli trougao.
Slika je prikaz za video postupak urezivanje navoja. na slici tehničar u sivim zaštitnim rukavicama drži postolje ureznice i urezuje urezivačem navoj na metalni L profil koji je učvršćen u plavu stegu. U desnom delu se vidi deo kompresora vazduha crvene boje. U kornjem levom uglu je plavi logo AE u beloj pozadini a u nastavku piše Urezivanje navoja. U središnjem delu slike je logo youtube plejera crne boje sa belim trouglom. U donjem delu slike je tamno siva providna traka na kome je krupan tekst bele boje Urezivanje navoja.