Naslovna slika

Alati i oprema za autoservise

Alati i oprema za autoservise su neophodni u procesu održavanja, provere ispravnosti i popravke automobila. Postoje opšti koji se koriste svakodnevno i specijalizovani za specifične popravke na određenim sistemima.

Autoserviseri moraju dobro da poznaju svaki alat i opremu, njihovu svrhu i pravilnu upotrebu. Kada se koriste prema svojoj nameni oni olakšavaju serviserima proces održavanja i popravku vozila.

Svaki autoservis pored opreme za servisiranje automobila mora da ima i zaštitnu opremu. Serviseri su u obavezi da znaju svrhu i način korišćenja zaštitne opreme.

U ovom delu eKnjige AutoEdu bićete upoznati sa vrstama i opisom procedure upotrebe alata, radioničke, merne i zaštitne opreme koji se koriste u autoservisima.

Taster kao link ka stranici Alati u okviru poglavlja Alati i oprema za autoservise
Taster kao link ka stranici Radionička oprema u okviru poglavlja Alati i oprema za autoservise
Taster kao link ka stranici Merna oprema u okviru poglavlja Alati i oprema za autoservise
Taster kao link ka stranici Zaštitna oprema u okviru poglavlja Alati i oprema za autoservise

Oprema i alati – pregled tema

Deo e-Knjige AutoEdu Oprema i alati za autoservise daje podelu, vrste i način upotrebe opreme i alata. Ima 4 poglavlja Alati, Radionička oprema, Merna oprema i Zaštitna oprema. Oni obezbeđuju sredstva za rad na vozilima, od podizanja preko pregleda, dijagnostikovanja, popravke i zaštite.

Alati i oprema su sredstva za rad bez kojih ne možete da obavite servisiranje vozila. Zato je od velike važnosti da imate odgovarajuće alate i opremu, da stalno ulažete u nabavku novih jer je to investicija koja se brzo isplati a povećava efikasnost i bezbednost rada u autoservisu. Da bi bili uvek korisni i u funkciji potrebno je da znamo njihovu namenu, upotrebu, da ih redovno čistimo, održavamo i čuvamo na ispravnom mestu.

Alati za autoservise

Bez alata ne možemo da zamislimo bilo koji servisni zahvat na automobilu. Oni su produžena ruka svakog servisera i proširuju sposobnost za obavljanje posla. Alati dolaze u različitim oblicima, veličinama i funkcijama. Postoje opšti i specijalni alati. Opšti alati imaju stndardizovan oblik i veličinu i koriste se u svim granama industrije. Često proizvođači vozila i opreme kreiraju specijalne alate bez kojih ne može da se obavi sigurno servisiranje. To znači da serviseri moraju stalno da dopunjuju svoju kolekciju novim specijalnim alatima.

Sve alate delimo na Ručne, Pneumatske i Električne.

Razni ručni alati za autoservise

Ručni alati

Ručni alati su procentualno najzastupljeniji u autoservisima. Ne može da se zamisli ni jedna operacija na vozilu bez upotrebe ključeva ili odvijača. Zato je potreban širok izbor ručnog alata. U ovom delu dat je pregled najčešćih ručnih alata u autoservisima. Pored namene možete da se upoznate sa vrstama i načinom upotrebe. Ispravnost i dugovečnost alata zavisi od načina upotrebe, čišćenja i održavanja.

Razni pneumatski alati za autoservise

Pneumatski alati

Pneumatski alati za pogon koriste komprimovani vazduh. Svaki autoservis ima kompresor i set pneumatskih alata. Pneumatski brže i sigurnije obavljju određene zahvate tokom rada na vozilu jer mogu da stvore veću snagu. Bezbedniji su od električnih alata za rad u blizini zapaljivih stvari jer ne stvaraju varnicu. U ovom delu dati su opisi i način upotrebe pneumatskih alata koji se najviše koriste u atoservisima.

Razni električni alati za autoservise

Električni alati

Električni alati za svoj pogon koriste električnu energiju. Mogu da se napajaju iz mreže preko kabla ili iz baterije. Danas se sve više koriste bežični alati sa baterijama. U zavisnosti od dizajna i namene mogu da obave mnoge zadatke brže i lakše nego kada se koriste ručni alati. Dat je pregled osnovnih električnih alata koji se koriste u autoservisima, njihova namena, način korišćenja i održavanja.

Radionička oprema za autoservise

Za uspešan rad u autoservisu neohodna je upotreba određene opreme kao što su dizalice, držači i mnogi stoni alati. Radionička oprema nam služi za pripremu vozila i njegovih delova pre samog servisiranja. Pored pomoći pri radu na vozilu, oprema nam služi i kao bezbedonosni deo u cilju zaštite servisera, vozila i druge opreme. Ovde možete da saznate o najčešćoj opremi koja se koristi u autoservisima, njihovoj nameni, vrstama, načinom upotrebe i bezbednosti pri radu korišćenju.

Merna oprema za autoservise

Jedan od postupaka tokom servisiranja vozila su ispitivanja i merenja tokom utvrđivanja stanja i pronalaženja neispravnosti. Za to nam koristi merna oprema. U zavisnosti od oblasti provere na vozilu, da li je u pitanju mehanika, elektrika ili elektronika postoje razne vrste mernih uređaja.

U ovom poglavlju dat je pregled različitih mernih uređaja koji se koriste u autoservisima. Za svaki merni uređaj dat je opis, šta mere, kako se meri, gde se koriste, način upotrebe i postupak održavanja.

Zaštitna oprema za autoservise

Bezbednost i zdravlje na radnom mestu su obavezujuće za poslodavce i radnike. Autoservis je potencijalno opasno okruženje gde može da dođe do povreda, narušavanje zdravlja, oštećenja opreme i vozila ili do zagađenja životne sredine. Bezbednost i zdravlje na radu su odgovornost svih u autoservisu. Nesreće uglavnom izazivaju ljudi. Da bi ste osigurali bezbednost sebe i drugih, uverite se da ste svesni ispravnih bezbednosnih procedura na svom radnom mestu. Koje su sve bezbedonosne mere u autoservisima koje treba da poštujemo možete saznati u okviru ovog poglavlja.

Zaštitna oprema je obrađena kroz tri teme Lična zaštita, Bezbednost radnog okruženja i Zaštita životne sredine.

Razna lična zaštitna oprema za autoservisere

Lična zaštita

Laična zaštitna oprema je namenjena za zaštitu tela od povreda i infekcija. Pre nego što krenete za aktivnostima u radu razmotrite sve potencijalne opasnosti i izaberite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. U ovom delu opisana su lična zaštitna sredstva koja se koriste u autoservisima.

Prikaz servisne radionice kao prikaz teme bezbednost radnog okruženja

Bezbednost radnog okruženja

Stanje radne sredine ima važnu ulogu da radno mesto bude bezbednije. Bezbedno radno okruženje umnogome sprečava nesreće, povrede i bolesti. Dobro organizovan autoservis, uz upotrebu smernica, procedura u radu, bezbednu opremu, stalnu obuku zaposlenih, nadzor i kultura rada stvaraju sigurno i bezbedno radno okruženje.

Prikaz raznog opasnog otpada u okviru teme zaštitna životne sredine u autoservisima

Zaštitna životne sredine

Servisiranje automobila uključuje upotrebu i stvaranje raznih materija koji mogu da ugroze životnu sredinu. Obaveza svih u autoservisima da pravilno upravljaju opasnim otpadom kako bi sprečili zagađenje okoline. U ovom delu možete da saznate o opasnim materijama, kako se upravlja i odlaže opasan otpad.