Naslovna slika

Upravljanje opasnim otpadom

Upravljanje otpadom je sprovođenje propisanih mera postupanja sa opasnim otpadom u autoservisima. To podrazumeva postupak sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, čuvanja i predaje opasnog otpada reciklažnim centrima. Upravljanje otpadom se vrši na način kojim se obezbeđuje najmanji mogući rizik po ugrožavanje zdravlja ljudi, životne sredine i bezbednost autoservisa.

Sve materije i komponente koje se odbacuju, sakupljaju se kako bi se propisno odložile.
Razvrstavanje skupljenog otpada se obavlja prema katalogu otpada. Otpad može biti neopasan i opasan. Nije dozvoljeno mešanje opasnog otpada sa neopasnim.
Opasan otpad se dalje razvrstava, pakuje u odgovarajuću posudu sa poklopcem i odlaže u posebno skladište koje ispunjava propisane uslove.
Opasan otpad se bezbedno čuva do predaje ovlašćenim operaterima. Firma je odgovorna za opasan otpad čak i nakon što on napusti servis. Samo licenciranim kompanijama za uklanjenje otpada može da se preda odloženi otpad.

Tretman opasnog otpada ima prioritet u odnosu na neopasan otpad. Pakuje se u posebnu posudu prema karakteristikama opasnog otpada (toksičan, zapaljiv, eksplozivan i dr.) i obeležava. Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnih otpada ili sa neopasnim. Zabranjeno je razblaživanje opasnog otpada radi ispuštanja u životnu sredinu.

Posude za skladištenje opasnog otpada treba da su zatvorene i od odgovarajućeg materijala koji obezbeđuje nepropustljivost sa zaštitom od atmosferskih uticaja. Otpad u tečnom stanju se skladišti u kontejnere, burad ili u originalnu ambalažu u kojoj je dopremljena materija koja nakon upotrebe postaje opasan otpad. Ispod buradi sa tečnim opasnim otpadom postavljaju se nepropusne posude kako bi se dodatno sprečilo izlivanje otpada u okolni prostor. Čvrst opasan otpad može da se skladišti u kontejnere ili vreće specijalne namene.

Autoservis mora da vodi evidenciju o količini neopasnog i opasnog otpada. Upravljanje opasnim otpadom smanjuju se troškovi odlaganja na deponije, dobija se bezbedniji i zdraviji radni prostor, smanjuje se opasnost po životnu sredinu i podiže se reputacija firme.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Pregled nivoa ulja motora
youtube - Provera kočionog diska