Naslovna slika

Ispitivanje dioda alternatora

Ispitivanje dioda alternatora je postupak provere ispravnosti elemenata na diodnoj ploči. Alternator je generator trofaznog naizmeničnog napona. Kako se na vozilima koristi jednosmerni napon, pomoću ispravljačkih dioda se transformiše generisani naizmenični napon u jednosmerni. Od ispravnosti dioda zavisi pouzdanost sistema za napajanje električnom energijom na vozilu.

Diodna ploča na alternatoru

Diodna ploča

Ispitivanje dioda se svodi na proveru njihove osobine da propuštaju struju samo u jednom pravcu. Merenje može da se obavi multimetrom. Bira se opcija za proveru dioda. U slučaju da multimetar nema ovu opciju, onda se koristi ommetar. Merne pipete se povežu na krajeve diode. Ispravna dioda u jednom slučaju provodi, dok u drugom kada pipete zamene mesta ne provodi. Kada provodi u oba smera dioda je u kratkom spoju ili kada ne provodi onda je u prekidu.

Ispitivanje diode

Ispitivanje diode multimetrom

Diode se na alternatoru nalaze na diodnoj ploči. U zavisnosti od tipa, alternator može da ima 6 (3 plus i 3 minus) ili 9 (3 plus, 3 minus i 3 pobudne) diode.

Alternator sa 6 i 9 dioda

Alternator sa 6 i 9 dioda

Plus i minus diode su glavne i preko njih se napaja ceo sistem na vozilu. Zbog lakše montaže i hlađenja posebno su konstruisane plus i minus diode. Kod plus dioda kućište je katoda, a kod minus diode kućište je anoda. Prilikom ispitivanja morate da pazite koja je plus, a koja minus dioda.

Glavne diode na diodnoj ploči

Glavne diode

Pobudne su klasične ispravljačke diode i na njima prsten označava katodu.

Pobudna dioda alternatora

Pobudna dioda

Multimetar se podesi za merenje diode ili otpornosti. Prvo se proveravaju glavne diode. Jedan merna pipeta se postavi na plus ploču (B+) a drugom se dodirnu sva tri izvoda za namotaje statora. Sva tri očitavanja treba da su ista, provodi ili ne u zavisnosti od polariteta merne pipete. Zatim se obrnu pipete i ponove se merenja. Sva tri rezultata treba da su ista i suprotna od prethodna merenja. Sada se ponavlja postupak samo što se merna pipeta postavi na minus ploču (B-). Ako se izmere dve iste vrednosti pri promeni mesta mernim pipetama onda je ta dioda neispravna i treba da se zameni.

Na kraju se ispitaju pobudne diode, ako postoje. Svaku diodu posebno proveravamo kroz dva merenja ukrštanjem pipeta. Ako se desi da izmerime dve iste vrednosti ta dioda je neispravna i treba da se zameni.

Da biste obavili ispitivanje dioda alternatora, pratite sledeće korake:

Ispitivanje glavnih dioda

Podesiti multimetar za merenje dioda ili otpornosti. Jednu mernu pipetu postaviti na plus ploču (B+), a drugu redom spojiti na svaki od izvoda za namotaje statora. Zatim zameniti pipete i ponoviti merenja. Isti postupak odraditi između minus ploče (B-) i izvoda za namotaje statora. Ako se desi da nakon ukrštanja pipeta izmerite dve iste veličine, ta dioda je neispravna i potrebno je zameniti.

Ispitivanje pobudnih dioda

Svaku pobudnu diodu zasebno ispitati dva puta ukrštanjem pipeta. Ako se desi da se dobiju iste merne veličine, ta dioda je neispravna i potrebno je zameniti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Kako zameniti kočioni disk
youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Urezivanje navoja