Naslovna slika

Klešta za pop nitne

Klešta za pop nitne su zgodne za brzo zakivanje lakih materijala. Zakivka (pop nitna) ima telo koje će formirati zakivku i trn koji se odbacuje kada je zakivanje završeno. Često se zove slepa zakivka jer nema potrebe da se vidi druga strana rupe koja se zakiva a do koje ona dopre. Neke vrste zakivki su začepljene tako da su vodo-nepropusne ili otporne na pritisak.

Klešta za pop nitne

Zakivka se umetne u nosač klešta, a telo zakivke ubaci u rupu materijala. Kada se stisnu klešta, mehanizam uvlači trn pritežući telo zakivke. Glava trna deluje na jednu stranu tela zakivke, a sa druge strane klešta potiskuju glavu zakivke izazivajući njeno gnječenje. Gnječenjem se formira zakivka koja priteže i spaja dva dela materijala. Kada se potpuno obavi zakivanje i spajanje, trn zakivke otpadne.

Zakivka

Pop nitna (zakivka)

Zakivka je jednokratni zatvarač, za razliku od matice i vijka koji se mogu rastaviti i ponovo upotrebiti. Kada je potrebno uklanjanje zakivke ona mora da se buši.

Da biste obavili zakivanje dva materijala potrebna su klešta za zakivanje, zakivci (pop nitne), bušilica, burgija odgovarajuće debljine i materijal koji se zakiva (npr. lim).

Zakivci su sa različitim prečnicima i dužinama i izrađuju se od različitih materijala. Kada birate zakivke za rad uzmite u obzir prečnik, dužinu i materijal. Za deblje zakivke potrebna je veća snaga zakivanja. Dužina tela zakivke zavisi od debljine zakivnih materijala, odnosno od dubine rupe. Obično dužina tela treba da je 1,6 puta duža od debljine materijala koji se spajaju. Materijal zakivka se uvek bira prema materijalu koji se zakiva. Za zakivanje materijala od nerđajućeg čelika koriste se zakivci od nerđajućeg čelika, a aluminijumski zakivci za zakivanje aluminijumskih delova.

Izbušena rupa mora biti široka tek toliko da zakivka može lagano da prođe kroz nju. Ako je rupa isuviše široka, zakivka će biti previše labava i neće čvrsto da drži spojene materijale.

Klešta imaju mogućnost rada sa različitim veličinama zakivaki, izborom i montažom odgovarajućeg nosača.

Prilikom pritiskanja ručice alata pazite da ne stavite prste u mehanizam.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
Klasičan sistem paljenja