Naslovna slika

Ispitivanje senzora stanja

Svi senzori stanja na vozilima imaju istu namenu i isti princip rada. Oni trenutno stanje preko tastera ili prekidača pretvaraju u električni signal koji se šalje elektronskoj upravljačkoj jedinici (EUJ) na dalju obradu. Aktiviranje tastera/prekidača može da se obavi mehanički, pneumatski, hidraulično, termički ili električno.

Moguće neispravnosti i način ispitivanja je istovetan za sve senzore stanja. Neispravnosti koje mogu da nastanu na senzoru stanja su: neispravan taster/prekidač, prekid napajanja senzora (plus ili minus u zavisnosti od vrste napajanja), prekid napajanja iz EUJ (plus ili minus) ili prekid voda između senzora i EUJ ili napajanja.

Šema veze senzora stanja

Šema veze senzora stanja kočione papučice

Kada se sumnja u neispravnost senzora stanja prvo putem dijagnostike sistema utvrđujemo neispravan rad na samom vozilu. Zatim se informišemo o senzoru stanja iz informacionog sistema (položaj ugradnje, električna šema, stvarne vrednosti, preporučeni postupak ispitivanja…).

Postupak ispitivanja počinje odvajanjem skidanjem utičnice sa senzora stanja. Uz dati kontak na startnom prekidaču vozila merimo dovod napajanja na skinutoj utičnici. U slučaju prekida napajanja u utičnici, nastavlja se detaljno ispitivanja da bi se utvrdio uzrok neispravnosti. Proverava se da li je došlo do prekida napajanja iz mreže ili iz EUJ. Zatim se proverava da nije uzrok prekida napajanja sam priključni vod.

U slučaju da na utičnici postoji napajanje pristupamo proveri ispravnosti tastera/prekidača.

Kada se otkrije i otkloni neispravnost obavlja se završna provera ispravnosti senzora stanja na vozilu i preko dijagnostike.
Opisani postupak ispitivanja važi za sve senzore stanja na vozilima.

Za ipitivanje ispravnosti senzora stanja, pratite sledeće korake:

Priprema za proveru senzora

Proveriti ispravnost rada senzora stanja na vozilu. Pregledati šemu veze, položaj na vozilu i druga uputstva za ispitivanje iz informacionog sistema. Upoznati se sa mogućim neipravnostima senzora stanja.

Dijagnostika rada senzora

Očitati dijagnostiku i rad senzora preko EUJ. Skinuti utičnicu sa tastera/prekidača i ispitati dovod napajanja. Ispitati ispravnost tastera/prekidača. Utvrditi uzrok neispravnosti.

Provera ispravnosti

Popraviti/zameniti neispravnu komponentu. Postaviti skinute komponente i priključiti utičnicu na senzor stanja. Ispitati ispravnost senzora stanja na vozilu i preko dijagnostike.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

EGR
youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Urezivanje navoja