Naslovna slika

Ključ za filter ulja

Za skidanje filtera ulja sa motora koristi se specijalni ručni alat ključ za filter ulja. Dostupni su u različitim oblicima i veličinama, ali se najčešće koriste dva osnovna oblika.

Ključevi u obliku kaiša odgovaraju filterima različitih veličina i prilagođavaju se zatezanjem kaiša. Ključevi u obliku naglavka odgovaraju određenom tipu i veličini kućišta filtera, ali im je potrebno manje prostora za rad nego ključu sa kaišem.

Ključ za filter ulja motora

Ključ za filter ulja u obliku kaiša i naglavke

Ključevi za filter ulja koriste se samo za uklanjanje filtera, a nikako za postavljanje. Novi filteri se postavljaju ručno, koji će tokom zagrevanja i hlađenja motora dodatno da se zategnu. Za uklanjanje koristi se ključ jer je potrebna veća sila odvijanja jer su filteri jako zategnuti.

Kad se koristi ključ sa kaišem, prebaci se kaiš preko filtera tako da je unutrašnja strana ručice ključa okrenuta u suprotnom smeru kretanja kazaljke na satu. Dodatno podesiti otvor kaiša u odnosu na kućište filtera i povucite ručicu u smeru odvijanja. Ako je potrebno, oslobodite kaiš i pomerite ključ u smeru kazaljke na satu kako biste ponovili odvijanje. Kada se oslobodi filter, skine se ključ i rukom se odvije filter do kraja.

Kod ključa sa naglavkom, postavlja se naglavak na dno kućišta, podesi se ručica krckalice na odvijanje i nasadi na naglavak. Okretanjem ručice u suprotnom smeru kazaljke na satu odvije se filter. Kada se olabavi kućište, skine se umetak i ručno se odvije filter do kraja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ultrazvučna kada
youtube - Provera rashladne tečnosti
Elementi usisa