Naslovna slika

Usis vazduha

Usis vazduha obuhvata sve elemente sistema ubrizgavanja kod OTO motora koji učestvuju u sprovođenje, merenje i regulaciju dopremanja vazduha do motora. Vazduh se iz okoline dovodi do motora kako bi se formirala smeša i obavilo sagorevanje goriva.

Elementi usisa su filter vazduha, usisni vod, leptir gasa, zaobilazni vod leptira gasa i EGR ventil za povraćaj dela izduvnog gasa u usisni vod.

U okviru ove teme upoznaćete se sa procedurama provere, ispitivanja i popravke elemenata koji su zaduženi za usis vazduha.

Pregled filtera vazduha motora

Pregled filtera vazduha motora se obavlja periodično između dva intervala zamene naročito ako se vozilo koristi na prašnjavim putevima. Opširnije

Provera usisnog voda

Kada se sumnja da kroz pukotinu usisnog voda curi ili ulazi falš vazduh obavlja se provera stanja usisnog voda na jedan od tri načina. Opširnije

Provera stanja leptira gasa

Veoma retko se obavlja provera stanja leptira gasa. Nekada glavni uzrok problema rada motora u praznom hodu može biti sam leptir gasa. Opširnije

Test senzora leptira gasa

Testiranje senzora leptira gasa se sprovodi kada je dijagnostikom očitana greška, zbog lošeg rada motora ili se sumnja na njegovu ispravnost. Opširnije

Test regulatora praznog hoda

Kada motor ima veliki ili mali broj obrtaja u praznom hodu ili se gasi uzrok može biti regulator i treba obaviti test regulatora praznog hoda. Opširnije

Provera papučice E-gasa

Provera stanja i rada senzora položaja je postupak kojim se utvrđuje ispravnost papučice E-gasa u sistemu elektronske kontrole snage motora. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Elementi usisa
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Ručno ispuštanje vazduha