Naslovna slika

Skidanje alternatora sa vozila

Skidanje alternatora sa vozila je neophodna kada se utvrdi neka mehanička ili električna neispravnost koja zahteva popravku ili zamenu alternatora. Pod električnim neispravnostima alternatora podrazumevamo da ne puni, nedovoljan ili preveliki napon punjenja. Mehaničke neispravnosti uključuju neispravne ležajeve, odnosno neka druga unutrašnja ili spoljašnja oštećenja.

Kod skidanja alternatora budite oprezni jer je napon akumulatora uvek prisutan na izlaznim priključcima alternatora i može doći do pojave jake varnice usled kratkog spoja sa masom. Zato se prvo uklanja minus klema sa akumulatora pre skidanja alternatora. Zatim se odvajaju svi električni priključci sa alternatora.

Skidanje alternatora sa vozila

Otpušta se glavni noseći zavrtanj kojim je alternator pričvršćen za motor i skine zavrtnje za zatezanje pogonskog kaiša. Pomeranjem alternatora prema motoru otpusti se i odvoji pogonski kaiš sa remenice. Za alternatere bez zateznog zavrtnja, pomoću poluge se otpusti zatezač da bi se olabavio i odvojio kaiš sa remenice.

Nakon odvajanja pogonskog kaiša, uz pridržavanje alternatora do kraja se odvrnu noseći zavrtanji i skine alternator sa motora.

Da biste obavili skidanje alternatora sa vozila, pratite sledeće korake:

Odvajanje električnih priključaka

Odspojiti minus klemu sa akumulatora. Odvojiti sve električne priključke sa alternatora.

Odvajanje pogonskog kaiša

Alternator sa zateznim zavrtnjem – Otpustiti glavni noseći zavrtanj. Skinuti zatezni zavrtanj. Pomeriti alternator ka motoru i skinuti kaiš sa remenice.

Alternator bez zateznog zavrtnja – Polugom otpustiti zatezač i skinuti kaiš sa remenice alternatora.

Skidanje alternatora

Odvrnuti sve zavrtnje koji drže alternator. Skinuti alternator sa vozila.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Provera opruge ventila
youtube - Ultrazvučna kada