Test provodnosti akumulatora

Test provodnosti akumulatora je proces provere kapaciteta i precizno se utvrđuje njegovo trenutno stanje. Za merenje kapaciteta koriste se testeri provodnosti akumulatora.

Ali pre testiranja, proverava se da li akumulator zadovoljava potrebe za dato vozilo. Potražite informacije u uputstvu o potrebnim karakteristikama akumulatora. Korišćenje akumulatora preniskog kapaciteta preopteretiće se sam akumulator i startni sistem. Upotreba akumulatora sa znatno većim kapacitetom opterećuje nosač jer je teži. Takođe, može više da optereti sistem punjenja. Zato uvek proverite da li je za dato vozilo upotrebljen odgovarajući akumulator. .

Nakon što je verifikovan akumulator, pristupa se testiranju. Upotreba elektronskih testera u velikoj je meri zamenio potrebu za hidrometrom i drugim invazivnim vrstama ispitivanja akumulatora. Mnogi proizvođači sada zahtevaju upotrebu ispitivanja provodnosti umesto testa opterećenja kako bi se razmotrilo pokriće garancije. Skoro svi testeri provodnosti imaju integrisan štampač tako da ispis testa može da prati garanciju.

Test provodnosti akumulatora

Tester provodnosti šalje niskofrekventne signale u akumulator kako bi utvrdio njegovu sposobnost da sprovodi struju. Što je veća sposobnost da sprovede struju, veći je kapacitet akumulatora. Pošto se vremenom pogoršava stanje akumulatora, smanjuje se i njegov kapacitet. Tester može da meri kapacitet akumulatora merenjem njegove provodnosti, što omogućava skoro linearno poređenje ova dva parametra. Prljavi priključci akumulatora mogu uticati na provodnost i na tačnost merenja. Zato će možda biti neophodno da se očiste kleme i polovi pre testiranja.

Budući da testiranje provodnosti traje svega minut ili dva, to je dobar način da se klijentima pokaže stanje njihovog akumulatora. Tokom redovnog pregleda vozila i testiranja klijent može da vidi kako se vremenom pogoršava stanje akumulatora. Jednom kada test provodnosti pokaže da akumulator više ne zadovoljava specifikacije, klijent će imati poverenja da je akumulator na kraju svog radnog veka i da se mora zameniti.

Da biste obavili test provodnosti akumulatora, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Po potrebi očistiti kleme i polove-stubiće akumulatora od korozije. Ako je to izvodljivo, proveriti nivo elektrolita u ćelijama. Ako je potrebno dopuniti ćelije i povezati akumulator na punjač pre testiranja.

Test provodnosti

Povezati crvenu štipaljku na plus, a crnu na minus akumulatora. Na testeru podesiti tip i vrstu ispitivanog akumulatora. Startovati testiranje. Na kraju testa odštampati rezultate merenja.

Analiza rezultata

Na osnovu rezultata testa utvrditi stanje, odnosno trenutni kapacitet akumulatora.