Naslovna slika

Provera osvetljenja vozila

Zbog bezbednosti u vožnji potrebno je obavljati redovnu proveru stanja unutrašnjeg i spoljašnjeg osvetljenja vozila. Sistem osvetljenja omogućava vozaču da noću i u uslovima slabe vidljivosti vidi prostor ispred vozila, da signalizira drugim vozačima i pešacima, kao i bolju vidljivost unutar vozila.

Slika predstavlja pregled ispravnosti prednjih farova vozila u postupku Provera osvetljenja vozila. Na slici je prednji deo sivog Peugeot vozila na kome su upaljeni farovi (pozicija i dugo svetlo) i prednji farovi za maglu u donjem delu prednje maske ispod crnog branika.

Pregled spoljašnjeg osvetljenja vozila

Spoljašnje osvetljenje vozila se deli na prednje i zadnje. Prednje osvetljenje obuhvata poziciono, oboreno i dugo svetlo, gabaritne svetiljke, pokazivači pravca (migavci), parking svetlo, svetla za maglu i signalna svetla (zaključavanje/otključavanje vozila, alarm…). Zadnje osvetljenje obuhvata poziciono svetlo, stop svetlo, osvetljenje registarske tablice, pokazivači pravca, parking svetlo, svetlo za hod unazad, svetlo za maglu i signalna svetla (zaključavanje/otključavanje vozila, alarm…).

Pregled unutrašnjeg osvetljenja vozila

Unutrašnje osvetljenje uključuje osvetljenje kabine, instrument table, komandne table i dekorativna svetla. Ovo osvetljenje može automatski da se aktivira i gasi pri ulasku u vozilo, gašenju motora, otvaranju prtljažnika i drugim situacijama koje zahtevaju komforni boravak i korišćenje unutrašnjosti vozila.

Provera osvetljenja vozila

Parkirajte vozilo u zatvoren ili senovit prostor kako biste lakše videli svetla. Za proveru spoljašnjeg osvetljenja vozila potrebno je da imate asistenta. Poželjno je da imate listu za proveru da biste bili sigurni da ste sve ispitali.
Kod unutrašnjeg osvetljenja proverite instrument tablu i osvetljenje komandne table. Proverite svetla na krovnom delu karoserije. Obično se preko ručnog prekidača uključuje i isključuje.

Korišćenjem daljinskog ključa otključajte i zaključajte vozilo. Na većini vozila automatski se pali i gasi kabinsko osvetljenje. Proverite ovu funkciju.

Prilikom otvaranja i zatvaranja vrata unutrašnje kabinsko svetlo se automatski aktivira. Proverite sva vrata na vozilu. Takođe, proverite ispravnost osvetljenja prtljažnog prostora.

Da biste proverili osvetljenje vozila, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja pregled prednjeg spoljašnjeg osvetljenja vozila u postupku Provera osvetljenja vozila. Na slici je prednji deo sivog Peugeot vozila sa upaljenim prednjim farovima i svetlima za maglu koji se nalaze u donjoj sivoj maski ispod crnog branika.

Provera prednjeg spoljašnjeg osvetljenja vozila

Uz pomoć asistenta i liste za proveru, ispitajte redom ispravnost prednjeg osvetljenja vozila. Svaku nepravilnost uneti u listu kako bi naknadno ispravili taj nedostatak.

Slika predstavlja pregled ispravnosti zadnjeg spoljašnjeg osvetljenja vozila u postupku Provera osvetljenja vozila.Na slici je zadnji deo sivog Peugeot vozila sa crnim branicima unutar servisne radionice. Na vozilu su upaljena Stop svetla u levom i desnom sklopu svetla i u gornjoj centralnoj traci iznad stakla. Takođe, upaljena su svetla za registarsku tablicu koja osvetljavaju tablu sa natpisom AutoEdu umesto tablice. Iza i sa strane vozila se vidi deo servisne radionice.

Provera zadnjeg spoljašnjeg osvetljenja vozila

Na zadnjem delu vozila obratite pažnju na raspored svetla jer zbog pogrešno postavljene ili neodgovarajuće sijalice imamo neispravno osvetljenje.

Slika predstavlja proveru unutrašnjeg osvetljenja vozila u postupku Provera osvetljenja vozila. Na slici se vidi delimično osvetljena instrument tabla u tamnom okruženju iza upravljača.

Provera unutrašnjeg osvetljenja vozila

Ako niste sigurni koristite uputstvo za upotrebu kako bi saznali koje unutrašnje osvetljenje poseduje to vozilo. Za ovo ispitivanje nije vam potreban asistent.

Neka najčešća pitanja

Koje vrste auto sijalica postoje?

Postoje nekoliko vrsta auto sijalica:
– Sijalice sa užarenim vlaknom
– Halogene sijalice
– Ksenon sijalice
– LED sijalice

Koje sijalice može da menja vozač?

Vozač može da menja samo klasične sijalice sa užarenim vlaknom.

Gasne sijalice (halogene i ksenon) sme da menja samo stručna osoba u autoservisima. Gasne sijalice usled nestručnog rukovanja mogu da prsnu i da vas ozlede. Takođe, ako se prilikom montaže dodiruje rukama ili zaprlja stakleni deo ovih sijalica, narušava se način eksploatacije i sijalica brzo strada. Obično na mestu zamašćenja dolazi do deformacije stakla što dovodi do prestanka rada. Proizvođači gasnih sijalica (halogene i ksenon) naglašavaju da zamenu mogu da obave samo stručna lica. Po zakonu ne stručna lica ne smeju da rukuju gasnim sijalicama.

Zamenu LED sijalica obavlja stručno lice u autoservisu zbog uvažavanja garancije od strane proizvođača.

Vozač je dužan da redovno proverava ispravnost sijalica na vozilu i da neispravne zameni sam (samo klasične sa užarenim vlaknom) ili stručno lice u autoservisu.

Da li mogu da se zamene originalne sijalice na vozilu drugim tipom?

Po zakonu nisu dozvoljene bilo koje prepravke na vozilu, zamena drugim tipom ili nadogradnja bez obavljenog ispitivanja kod ovlašćenig instituta i dobijanja saglasnosti. Znači, nisu dozvoljene zamene klasičnih sijalica halogenim, ksenon ili LED sijalica; halogene sa ksenon osvetljenjem i dr. Na vozilu mogu da se koriste samo one sijalice koje predvideo i preporučio proizvođač vozila.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak ispitivanja ispravnosti glavnog kočionog cilindra. Na beloj pozadini prikazan je izdvojeni sivi glavni kočioni cilindar sa belim rezervoarom kočione tečnosti sa crnim poklopcem iznad kočionog cilindra. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test glavnog kočionog cilindra.
Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak merenja kompresije motora tokom startovanja motora. Na slici je prikazan motor gde je na mesto jedne svećice postavljeno crno crevo koje na čijem drugom kraju je beli manometar za merenje pritiska u cilindru. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Merenje kompresije motora tokom startovanja.
Slika predstavlja link do stranice gde je opisan postupak provere senzora stanja. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama sa leve strane u levoj ruci drži skinut konektor sa senzora stanja papučice kočnice a u desnoj pipete multimetra. Crnu pipetu je utaknuo u konektor senzora, a crvena slobodno stoji. Na levoj strani slike je zeleni digitalni multimetar gde na displeju piše 0162 megaoma kao vrednost otvorenog kola jer pipete još nisu povezane na senzor. U pozadini se vide papučice kočnice i kvačila.

Preporuka za video

Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak zamene stabilizatora na vozilu. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama obavlja odvijanje vijaka koji drže stabilicator na držač amortizera u prostoru koša desnog prednjeg točka. Serviser u levoj ruci drži nasadni ključ koji je spojen na spoljašnju maticu, a u desnoj ključ koji je postavljen na unutrašnju maticu držača stabilizatora. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Zamena stabilizatora. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Zamena stabilizatora. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak Ručnog ispuštanja vazduha iz kočnica. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama desnom rukom ključem odvija ventil za ispuštanje kočionog ulja na zadnjem desnom točku podignutog vozila. Felna sa gumom tog točka je skinuta i vidi se unutrašnji deo doboš kočnice i opruga vešanja točka. Na ventilu kočione tečnosti je postavljena providna cevčica koja vodi kočionu tečnost do providne tegle sa žutim poklopcem. U pozadini se vidi deo servisne radionice. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha iz k.... U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Ručno ispuštanje vazduha. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak provere servo ulja. Na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno crnu šipku merača nivoa servo ulja na poklopcu rezervoara. Na mernoj šipki su oznake za minimum i maksimum nivoa ulja. U pozadini se vidi deo motora vozila. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti servo ulje? U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera servo ulja. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.