Naslovna slika

Dijagnostika i remont glave motora

Glava motora je izložena različitim problemima koji nepovoljno utiču na rad motora. Stalni termički ciklusi zagrevanja i hlađenja tokom vremena mogu da iskrive glavu motora uzrokujući curenje kompresije, rashladne tečnosti i ulja. Moguće neispravnosti su popuštanje zaptivke glave i ventila, pojave pukotina na glavi motora, deformacija površine glave, izgoreli i iskrivljeni ventili ili oštećenja na navojima otvora za svećice. Kod motora sa bregastom osovinom u glavi motora može da dođe do oštećenja ležaja rukavca i otvora ležaja bregaste osovine.

Kada popuste zaptivači dolazi do prodora rashladne tečnosti, ulja i kompresionih gasova u druge delove motora. Potrebno je skidanje glave motora i zamena zaptivača.

Pukotine u glavi motora predstavljaju ozbiljan problem koji je veoma čest zbog svoje lagane konstrukcije. Glavni uzrok pojave pukotina je termičko naprezanje. Tokom zagrevanja metal se širi. Glava motora je dizajnirana da izdrži određeno širenje, a njihovi pričvrsni ili usadni zavrtnji da prate to širenje do određenog istezanja. Sve dok motor radi u okviru dozvoljene radne temperature širenje i izduživanje je u dozvoljenim granicama. Kada zbog greške u sistemu hlađenje dođe do povećanja temperature, istezanje glave motora i zavrtnjeva premašuje projektovanu granicu. Vremenom može da prouzrokuje deformaciju metala, uzrokujući stvaranje pukotina. U zavisnosti od lokacije pukotine, rashladna tečnost, ulje, usisana smeša goriva i vazduha ili izduvni gasovi mogu da prodru iz glave u okolne delove motora. Pomoću testa pritiska bloka i glave motora identifikuju se teško vidljive pukotine. Analizom otkrivene pukotine utvrđuje se stepen oštećenja i donosi odluka da li da se radi remont ili zamena glave motora.

Zbog termičkih naprezanja može da dođe do krivljenja zaptivne površine glave motora, ležaja rukavca i otvora ležaja bregaste osovine. Posebnim postupcima mašinske obrade mogu da se isprave deformiteti nastali na glavi motora.
Oštećeni ventili i zaptivke ventila ponekad mogu da se poprave i ponovo koriste. Međutim, cena novih ventila je značajno opala tako da je zamena uobičajena opcija za nova vozila. Kod starijih vozila za koja nisu dostupni zamenski delovi neophodna je obnova koja uključuje čišćenje, otkrivanje nedostataka i obradu. Proces obrade zahteva posebnu opremu i veštog mašinistu.

Remont i saniranje oštećenja na glavi motora obavljaju stručna lica odgovarajućim metodama kroz mašinsku obradu.

U ovom delu su opisane procedure za remont, ispitivanje i utvrđivanje neispravnosti na glavi motora.

Uklanjanje glave motora

Skidanje glave motora

Kada se utvrde neispravnosti u samoj glavi, pripadajućim elementima ili delu motora neophodno je skidanje i odvajanje glave od bloka motora. To zahteva određenu pripremu i poštovanje procedure rada. Opširnije

Pranje glave motora

Rasklapanje i čišćenje glave motora

Pre kontrole i popravke potrebno je rasklopiti i dobro očistiti glavu motora. Rasklapanje se obavlja korišćenjem odgovarajućih alata. Izbor načina čišćenja se bira prema materijalu glave motora i preporukama proizvođača. Opširnije

Pregled glave motora

Nakon rasklapanja i detaljnog čišćenja sledi pregled glave motora. Proverava se ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanjа delova glave motora. Opširnije

Provera na pukotine metodom pritiska vazduha

Često vizuelnim pregledom ne mogu da se otkriju neke pukotine. Zato postoje posebne metode i oprema za otkrivanje pukotine.  Jedan od načina je da se pomoću komprimovanog vazduha proveri stanje glave motora. Opširnije

Provera na pukotine metodom magneta

Kod glave motora od livenog gvožđa za proveru postojanja pukotina može da se primeni metod ispitivanja magnetnim česticama. Koristi se jak stalni magnet ili elektromagnet i magnetni prah. Opširnije

Test glave motora

Provera na pukotine metodom penetranta

Penetrant je hemikalija obično crvene boje koja efikasno obeležava i najmanje pukotine na metalnim odlivcima. Koriste se tri odvojene hemikalije: penetrant, čistač i razvijač. Opširnije

Pregled stanja ventila i sedišta ventila

Zbog teških uslova rada svaki put kada se skida glava motora potrebno je proveriti stanje ventila i sedišta ventila. Ventili mogu da izgore, deformišu ili pohabaju što utiče na ispravan rad motora. Opširnije

Pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice

Usled istrošenosti vođice ventila i većeg zazora između ventila i vođice dolazi do poremećaja u radu motora. Provera stanja vođice obavlja se merenjem unutrašnjeg prečnika. Za merenje veličine zazora koristi se komparator. Opširnije

pregled opruge ventila

Provera opruge ventila

Opruga ventila mora da ima odgovarajuću veličinu i i jačinu potiska jer od toga zavisi sigurno zatvaranje cilindra i efikasan rad motora. Postoje tri koraka u ispitivanju opruge ventila: provera pravougaonosti, merenje visine opruge i merenje potiska. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera rashladne tečnosti
Motivi uvođenja ubrizgavanja