Rastavljanje i čišćenje glave motora

Nakon uklanjanja, potrebno je rasklopiti i očistiti glavu motora kako bi proces inspekcije i popravke bio efikasniji. Ne možete imati dobru popravku na glavi motora ako postoje komadići mulja i prljavštine koji prikrivaju oštećenja ili neprestano padaju u područje pregleda i popravke. Čišćenje glave motora obično uključuje mehaničko čišćenje sa alatom za struganje, kao što je strugač zaptivača. Aluminijumske glave se stružu nemetalnim alatom kao što je plastični ili silikonski strugač.

Set metalnih i plastičnih strugača zaptivki motora

Set metalnih i plastičnih strugača zaptivki motora

U većini slučajeva, rasklopljena glava motora mora hemijski da se očisti u rezervoaru za pranje, toplom rezervoaru, hladnom rezervoaru, ultrazvučnom čistaču ili u specijalno dizajniranoj peći.
Pratite preporuke proizvođača opreme kada koristite određeni tip sredstva za čišćenje.

Da biste obavili rastavljanje i čišćenje glave motora, pratite sledeće korake:

Provera i pranje glave motora

Izvršiti vizuelni pregled glave na oštećenja. Obaviti detaljno pranje glave motora od ulja i prljavštine, ručno ili u kontejneru za pranje. Nakon pranja ostaviti glavu motora da se ocedi i osuši.

Skidanje zaptivača

Na glavi od livenog gvožđa, čišćenje se obavlja fleksibilnim abrazivnim jastučićem ili strugačem. Ako je to aluminijumska glava, koristiti plastične ili silikonske strugače. Upoznati se sa preporučenom procedurom proizvođača za čišćenje spojnih površina.

Uklanjanje ventila

Pomoću prikladnog alata sabiti oprugu ventila i ukloniti osigurač. Skinuti držač opruge i oprugu ventila. Osigurače i opruge odložiti u kutije. Izvaditi ventile i odložiti na posebnu ploču za demontažu glave sa ubeleženim redosledom cilindara.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Zamena stabilizatora
Dinamički punjači motora