Naslovna slika

Električne instalacije

Električne instalacije na vozilima obezbeđuju sigurno i bezbedno napajanje električnih i elektronskih uređaja, kao i prenos podataka između upravljačkih jedinica i perifernih komponenata sistema upravljanja.

Serviseru je za rad na električnim instalacijama neophodno da razume terminologiju, ponašanje električne energije i teoriju električnih komponenata i mreže. Takođe, serviser treba da bude u stanju da čita električne šeme, meri i izračunava vrednosti električnih veličina, održava i popravlja elemente električnih instalacija.

Pod električnim instalacijama spadaju provodnici, priključci, osigurači, prekidači, releji i druge komponente za prenos električne energije do potrošača. Za prenos podataka koriste se komunikacione mreže (LAN, CAN…).

Za održavanje, ispitivanje i popravku elemenata električnih instalacija potrebno je pridržavati se uputstva proizvođača i procedura uz upotrebu odgovarajućih alata i opreme.

Relej – ispitivanje

Releji se nalaze na relejnoj ploči sa ostalim relejima i osiguračima. Ispitivanje releja se obavlja u dve faze: provera ispravnosti podnožja releja na ploči i ispitivanje releja na stolu. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
Zamena šolje amortizera 2
youtube - Punjenje klime