Naslovna slika

Zaštitna maska

Zaštitna maska štiti disajne organe od prašine i hemikalije. Kada radite u okruženju gde je prisutna prašina ili je tokom rada stvarate, uvek treba da nosite odgovarajuću masku za prašinu. Kada ste u radnom okruženju gde su prisutna hemijska isparenja treba da nosite odgovarajuću masku sa filterom.

Maska za prašinu je za jednokratnu upotrebu. Napravljena je od papira sa ivicama ojačanim žicom koja se drži na licu pomoću elastične trake. Maska pokriva usta i nos i nakon upotrebe se odlaže u otpadni materijal. Ova vrsta maske se koristi samo za prašinu i nije za zaštitu od hemijskih isparenja. Takođe, maska za prašinu ne štiti od azbestne prašine jer su čestice azbesta premale da bi se otstranile. Kada se udahnu čestice azbesta, njihovi oštri vrhovi probijaju sluznicu pluća i vremenom stvaraju ožiljno tkivo. Potencijalno izazivaju rak pluća ili druge bolesti opasne po život. Osim azbesta, u servisnoj radionici postoje i druge opasne prašine koje nastaju skidanjem i obradom elemenata izduvnog i kočionog sistema. Za ove poslove maska za prašinu ne pruža adekvatnu zaštitu disajnih organa.

Maske za prašinu treba bezbedno da prijanjaju uz lice kako bi se smanjilo curenje oko ivica. Ovo može biti problem ako imate bradu.

Maska sa filterom ima zamenljive patrone filtera koji se mogu menjati u zavisnosti od vrste zagađivača koji se filtrira. Pre upotrebe uvek proverite da li je patrona filtera odgovarajućeg tipa za zagađivač u vazduhu. Patrone filtera menjati prema rasporedu zamene koje propisuje proizvođač kako bi se osigurala njihova efikasnost. Za potpunu efikasnost, maska mora dobro da zapečati lice kako ne bi došlo do curenja po ivicama.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera ravnosti glave motora