Naslovna slika

Pregled stanja akumulatora

Pregled stanja akumulatora se obavlja jer je akumulator glavni izvor električne energije na vozilu u stanju mirovanja i pri startovanju. Za ispravan i pouzdan rad važno da se redovno održava. Akumulator treba pregledati tokom svake zamene ulja, a naročito na jesen pre dolaska hladnijeg perioda kada se dodatno opterećuje.

Prvo se proverava starost akumulatora očitavanjem datuma proizvodnje i aktivacije sa nalepnice.

Zatim se obavlja pregled stanja kućišta. Oštećenja na kućištu dovodi do curenja elektrolita i takav akumulator treba da se zameni.

Labave kleme i oštećeni polovi na akumulatoru stvaraju prelazni otpor i gubitke u prenosu električne energije. Uverite se da je spoljašnjost kućišta suva i bez prljavštine. Prljavština na vrhu kućišta može zapravo uzrokovati prerano samopražnjenje akumulatora, jer struja „curi“ kroz prljavštinu. Ova smeša postaje provodljiva i tokom vremena isprazni bateriju. Obaviti test na curenje. Ako su akumulator ili bilo koji od pridruženih delova prljavi ili korodirani, treba ih ukloniti i očistiti.

Pregled akumulatora

Pregled stanja akumulatora

Gde je to moguće proveriti nivo elektrolita u ćelijama akumulatora. Po potrebi dopuniti destilovanom vodom. Nakon dolivanja, pre dalje provere potrebno je obaviti punjenje akumulatora.

Pre sprovođenja bilo kog ispitivanja, proverite da li je akumulator potpuno napunjen. Nakon punjenja, prvo uklonite površinsko naelektrisanje tako što uključite farove sa isključenim motorom. Držite svetla najmanje 3 minute. Netačni testovi mogu dovesti do problema i skupih i nepotrebnih popravki.

U zavisnosti od dizajna akumulatora, nivo napunjenosti i kapacitet može se odrediti na više načina: testovi specifične gustine, vizuelni pregled kod akumulatora sa ugrađenim hidrometrom, ispitivanje napona u otvorenom krugu i ispitivanje kapaciteta.

Da biste obavili pregled stanja akumulatora, pratite sledeće korake:

Provera starosti i spoljašnjosti akumulatora

Proveriti starost očitavanjem datuma na nalepnici. Pregledati da li na kućištu ima pukotina, oštećenja, prljavštine i masnoće. Proveriti da li nedostaju poklopci, držači i toplotni štitovi.

Provera polova, klema i kablova

Pregledati da li su labavi stubići na akumulatoru i da li su oksidirali. Proveriti da nisu labave, korodirale ili oštećene kleme. Pregledati sve kablove na oštećenja izolacije kablova.

Provera nivoa elektrolita

Ako je to moguće, proveriti nivo elektrolita u svim ćelijama i po potrebi ih doliti. Ako se doliva destilovana voda, napuniti akumulator pre bilo kakvog daljeg ispitivanja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube - Urezivanje navoja