Naslovna slika

Održavanje, testiranje i popravka motora vozila

Održavanje, testiranje i popravka motora bavlja stručno lice u autoservisima poštujući preporuke proizvođača vozila. Tokom vremena, motor sa unutrašnjim sagorevanjem doživeo je mnoge promene ali konstrukcija i način rada je ostao isti.

Motor je pogonski element vozila i zahteva redovno održavanje i servisiranje. Preduslov ispravnog rada motora su pravilna nega i poštovanje procedure popravke, zamene delova i podešavanja.

Slika predstavlja naslovnu silku motora za stranicu sajta Održavanje, testiranje i popravka motora vozila. Na beloj pozadini ukoso je prikazan grafički model motora sa unutrašnjim sagorevanjem U prednjem delu je hladnjak motora koji je crnim gumenim crevima povezan sa motorom. Iza hladnjaka je motor sa delimičnim presekom i vidljim elementima unutar motora. Spoljašnost motora je crna, a unutrašnji elementi sivi.

Razvojem elektronike došlo je do integracije sistema paljenja, ubrizgavanja i kontrole emisije izduvnih gasova. Mnoge periferne mehaničke komponente (pumpa za gorivo, ventilator hlađenja, razvodnik paljenja i druge) zamenjene su električnim ili elektronskim uređajima. Novi alati i tehnike se stalno razvijaju za dijagnostiku i praćenje rada motora. Međutim, ne mogu sve neispravnosti na motoru da se otkriju preko elektronske dijagnostike. Zato, tehničari još uvek moraju da razumeju i primenjuju osnovne testove ispitivanja ispravnosti mehaničkih komponenata motora.

U ovom delu su opisane procedure za ispitivanje ispravnosti, rasklapanje, popravku, sklapanje i podešavanje motora.

Slika predstavlja link ka stranici sajta Mehanika motora – procena stanja u okviru teme Održavanje, testiranje i popravka motora vozila. na beloj pozadini je grafički prikaz dela V-motora. U donjem delu je radilica na kojoj su postavljene klipnjače i klipovi, tri sa jedne i tri sa druge strane u V formaciji.

Mehanika motora – procena stanja

Ispravan motor ima ujednačen, ritmičan i tih rad. Svaka neispravanost utiče na stabilnost rada. Za utvrđivanje neispravnosti koriste se različite metode testiranja motora. Poštovanjem procedure ispitivanja serviser može da locira kvar. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici sajta Glava motora u okviru teme Održavanje, testiranje i popravka motora vozila. Na beloj pozadini je kosi prikaz glave motora bez poklopca. Kućište glave motora je sive boje. Na gornjem delu nalaze se redom u četiri para ventili sa oprugama i držačima ventila.

Glava motora

Glava motora kao razvodni i prključni mehanizam utiče na stabilan i ispravan rad motora. Svaka neispravnost zahteva skidanje, ispitivanje, popravku i sklapanje. Uspešnost popravke zavisi od poštovanja preporuka proizvođača, procedure rada, upotrebe odgovarajućih alata i stručnost servisera. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici sajta Blok motora u okviru teme Održavanje, testiranje i popravka motora vozila. Na beloj pozadini je kosi prikaz bloka motora. Kućište bloka je sive boje. Na gornjoj ravnoj površini nalaze se četiri kružna otvora cilindra motora.

Blok motora

Kada se sumnja ili utvrdi neispravnost na bloku motora i njegovim pripadajućim elementima neophodna je demontaža motora. Rasklapanje, ispitivanje, zamena delova i sklapanje bloka motora može biti uspešno samo ako se znaju pravilne procedure rada. Opširnije

Slika predstavlja link ka stranici sajta Sklapanje motora u okviru teme Održavanje, testiranje i popravka motora vozila. Na beloj pozadini prikazani su zasebno svi elemti motora. U centralnom delu je blok motora gde je u jednom cilindru postavljen klip sa klipnjačom. Levo pored bloka je remenica i zupčasti kaiš. Desno je glava motora. iznad je bregasto vratilo, dihtung i poklopac motora. Ispod bloka je radilica sa nosačima.

Sklapanje motora

Nakon popravke i zamene neispravnih delova pristupa se sklapanju motora poštujući uputstva i procedure uz upotrebu odgovarajućih alata i merne opreme. Stručnost, temeljnost i poštovanje procedure su neophodni za pravilan rad sklopljenog motora. Opširnije

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka podkategoriji sajta održavanje i popravke Upravljačkog sistema vozila. Na beloj pozadini je kosi grafički prikaz upravljačkog sistema vozila na kome se vide svi elementi od upravljača (volana), preko poluge upravljača, elestične spojnice, zupčaste letve i kraja spone. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Upravljački sistem.
Slika predstavlja link ka podkategoriji sajta održavanje i popravke kočionog sistema vozila. Na beloj pozadini prikazani su svi elementi kočionog sistema na vozilu: diskovi sa čeljustima na točkovima, hidraulična kočiona creva i cevi, glavni kočioni cilindar, pojačavač sile kočenja, kočiona papučica i ručna kočnica sa sajlom. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Kočioni sistem.
Slika predstavlja link ka podkategoriji sajta Akumulatori - testiranje. na beloj podlozi prikazan je sivi akumulator sa crnim poklopcem. Na poklopcu su sivi čepovi ka ćelijama akumulatora, plava zaštitna kapa preko minus kleme i crvena zaštitna kapa preko plus kleme akumulatora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Akumulator - testiranje.

Preporuka za video

Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazana maketa prvog sistema paljenja po Teslinom patentu. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Istorijat i podela. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše prva lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.
Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja naslovnu sliku ka yotube video prikazu - test MAP senzora. na slici je prikaz priključenja mernih pipeta osciloskopa na priključcima MAP senzora. U gornjem delu slike ukoso levo je prikaz električne šeme sistema ubrizgavanja vozila, a desno na beloj pozadini grafički signal sa lambda sonde snimljen na osciloskopu tokom rada senzora. U gonjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako testirati MAP senzor. U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Test MAP senzora. U sredini slike je simbol video plejera na crnoj kvadratnoj površini je beli trougao.