Naslovna slika

Ručno ispuštanje vazduha u kočnicama

Pošto kočiona tečnost ne može da se sabije, ona prenosi kočioni pritisak kroz hidraulični sistem brzo i bez gubitaka. Međutim, kada u sistem prodre vazduh dolazi do poremećaja u prenosu kočionog pritiska. Vazduh je stišljiv, pod pritiskom smanjuje zapreminu i ne prenosi potisak kroz sistem. Kočnice će biti porozne i neefikasne. Zato je veoma bitno da se obavi ručno ispuštanje vazduha u kočnicama kako bi kočioni sistem bio bez vazduha.

Ispuštanje vazduha znači uklanjanje vazduha iz hidrauličnog kočionog sistema tako da u sistemu ostane samo kočiona tečnost. Jedan od načina je ručno ispuštanje vazduha kada pomoćnik pritiska kočionu papučicu a vi otvarate i zatvarate zavrtnje za ispuštanje vazduha na točkovima. Na taj način se obezbeđuje da se vazduh i stara kočiona tečnost potisnu iz hidrauličnog kočionog sistema.

Ručno ispuštanje vazduha zahteva najmanju količinu opreme i alata, ali je potrebno više vremena za proterivanje veće količine kočione tečnosti kroz sistem. Takođe, manje je efikasan u uklanjanju zarobljenog vazduha u sistemima koji imaju visoke tačke u kočionim vodovima ili u vozilima koja imaju veliki vertikalni pad između glavnog kočionog cilindra i kočionih blokova, kao što je kamion. Ova metoda je najbolja kada treba da se ispusti samo manja količina kočione tečnosti, kao što je nakon zamene kočione jedinice na točkovima ili kada skuplja oprema nije dostupna.

Tokom ručnog ispuštanje vazduha potrebno je da imate pomoćnika koji će polako da pritiska i otpušta pedalu kočnice na vaš zahtev. Za uspešno ispuštanje vazduha potrebna je jasna komunikacija između vas i pomoćnika.

Ispuštanje vazduha se počinje od kočione jedinice na točku koja je najdalja od glavnog kočionog cilindra. Na zavrtanj za ispuštanje vazduha povežite čisto providno crevo i drugi kraj creva ubacite u čistu providnu posudu. Zamolite pomoćnika da pritisne pedalu kočnice. Odvite zavrtanj od jednu četvrtinu do pola okreta. Obratite pažnju na staru kočionu tečnost i vazdušne mehuriće koji izlaze kroz crevo iz zavrtnja.

Ručno ispuštanje vazduha iz kočnica

Kada se isticanje kočione tečnosti zaustavi, lagano zatvorite zavrtanj za ispuštanje vazduha i pomoćnik polako treba da otpusti pedalu kočnice. Ovo omogućava glavnom kočionom cilindru da povuče novu kočionu tečnost iz rezervoara, spremnu za ponovno ispuštanje vazduha.

Ponovite prethodna tri koraka sve dok ne bude više vazdušnih mehurića koji se izvlače iz kočione jedinice. Zatvorite i zategnite zavrtanj prema specifikacijama proizvođača. Pazite da tokom ispuštanje vazduha rezervoar ne ostane bez kočione tečnosti i time uvučete vazduh u kočioni sistem.  Ako se to desi, biće teže ispuštanje vazduha hidrauličnog kočionog sistema pošto je vazduh kompresivan, što otežava stvaranje pritiska unutar hidrauličkog kočionog sistema. Proverite nivo u rezervoaru glavnog kočionog cilindra, dopunite ga i ponovo zatvorite poklopcem rezervoara.

Ponovite ovu proceduru za svaku jedinicu kočnice točkova, kretanjem bliže glavnom cilindru (jedan točak u isto vreme) sve dok se vazduh ne ukloni i pedala kočnice nije porozna. Možda ćete morati da pokrenete motor kako biste bili sigurni da je pedala kočnice i dalje čvrsta kada je u funkciji servo kočnice.

Za ručno ispuštanje vazduha hidrauličnog kočionog sistema, sledite sledeće korake:

Priprema

Proveriti nivoa kočione tečnosti u rezervoaru i po potrebi doliti. Pripremiti vozilo i kočionu jedinicu za nesmetan pristup ventilu za ispuštanje vazduha. Skinuti zaštitni poklopac sa ventila i povezati crevo sa posudom na ventil za ispuštanje vazduha. Pomoćnik je na mestu vozača u vozilu.

Ručno ispuštanje vazduha

Pomoćnik lagano pritisne papučicu kočnice. Odvrnuti ventil za ispuštanje vazduha i posmatrati kočionu tečnost kroz crevo i u posudi. Po prestanku oticanja zavrnuti ventil i zamoliti pomoćnika da otpusti i ponovo pritisne papučicu. Ponavljati postupak sve dok ne istisnete sav vazduh. Tokom ispuštanja vazduha stalno proveravati nivo kočione tečnosti u rezervoaru. Ako je potrebno, ponoviti postupak ispuštanja vazduha na svim kočionim jedinacama.

Provera kočionog sistema

Provera kočionog sistema

Dopuniti rezervoar kočione tečnosti. Upalti motor da se aktivira servo sistem za kočenje i proveriti stanje kočionog sistema pritiskom na papučicu kočnice. Još jednom proveriti da li je zatvoren ventil za ispuštanje vazduha. Postaviti zaštitni poklopac na ventil.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Ultrazvučna kada
Motivi uvođenja ubrizgavanja