Naslovna slika

Pregled stuba upravljača

Pregled stuba upravljača (volana) je neophodan u cilju otkrivanja neispravnosti koje mogu da ugroze živote vozača i ljudi oko njega. Upravljač i stub su odgovorni za prenos upravljačkog unosa vozača na upravljački mehanizam i dalje na točkove, diktirajući smer u kojem vozilo treba da se kreće. Svako oštećenje ili kvar na upravljaču i stubu mogu prouzrokovati kretanje vozila u neželjenim smerovima. Redovnim pregledom stuba upravljača i njegovih delova mogu se utvrditi problemi pre nego što postanu opasni.

Stub upravljača se pregleda uvek kada su žalbe na lošu upravljivost i kad se vozilo popravlja usled sudara sa prednje strane. Ako je očigledno oštećenje, oštećeni delovi moraju se zameniti.

Pregled stuba volana

Pregled stuba upravljača

Na stubu se proverava stanje držača, zglobne veze sa osovinom zupčanika zupčaste letve (U-spojnice) i savitljive (fleksibilne) spojnice.

Kada se upravljač pomera ili postoji otežano upravljanje proverava se stanje držača stuba upravljača. Ako su pričvrsni vijci popustili ili je nosač popustio izvršiti pritezanje i pričvršćenje stuba upravlljača.

Vizuelno se pregleda stanje spojnica dok neko okreće upravljač u jednu i drugu stranu. U-spojnica ne sme da ima slobodan hod. Ako se primeti bilo kakav zazor potrebno je zameniti ovu spojnicu.

Stubovi upravljača su dizajnirani da se deformišu u slučaju nesreće, tako da stub upravljača ne povredi ili ubije vozača. Stub ima klizno vratilo koje omogućava klizanje nadole kada je vozač u kontaktu sa upravljačem. Pregled sklopivog dela stuba upravljača obično se vrši ako je vozilo bilo u nesreći i ako se sumnja da se stub pomerio. Provera se obavlja gledajući savitljivu spojnicu ispod kontrolne table kada neko gura upravljač napred- nazad. Kretanje stuba biće vidljivo ako se deformisala ova spojnica.

Za pregled stuba upravljača, pratite sledeće korake:

Provera držača

Proveriti držače stuba upravljača na labavost tokom okretanja upravljača. Ako su držači labavi pritegnuti pričvrsne vijke. Ako je nosač naprso zameniti stub upravljača.

Provera U-spojnice

Posmatrati stanje U-spojnice dok neko okreće upravljač u jednu i drugu stranu. Ako postojislobodan hod zameniti spojnicu.

Provera savitljive spojnice

Posmatrati savitljivu (fleksibilnu) spojnicu kada neko pomera upravljač napred-nazad. Ako se stub pomera, spojnica je deformisana i potrebno je zameniti stub upravljača.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Test senzora temperature