Naslovna slika

Vizuelni pregled upravljačkog sistema

Vizuelni pregled upravljačkog sistema počinje pregledom guma. Proverava se da li imaju tačan pritisak, konstrukcija, veličina, habanje i oštećenja, kao i nedostaci koji uključuju razdvajanje slojeva i pojave čvorova na bočnim zidovima. Treba da znate da su obrasci habanja guma dobri pokazatelji problema sa upravljanjem i vešanjem vozila. Habanje guma je takođe odličan pokazatelj da postoji problem sa poravnanjem točkova.

Uzroci habanja guma

Obrasci habanja guma

Nakon pregleda guma, obavlja se pregled stanja pogonskog kaiša za servo upravljač, ako je tako opremljen. Stanje i zategnutost kaiša su važni za zadovoljavajući rad pumpe servo upravljača. Otpušteni kaiš uzrokuje nizak pritisak pumpe i teško upravljanje. Otpušten, suv ili istrošen kaiš može prouzrokovati cviljenje, posebno tokom ubrzavanja motora i u krivinama. Kaiš servo pumpe proverava se na zatezanje, pukotine, upijanje ulja, istrošenost ili uglačanost ivica, kidanje i cepanje. Ako postoji bilo koji od ovih nepravilnosti, kaiš treba zameniti i pravilno prilagoditi.

Stanje pogonskog kaiša motora

Stanje pogonskog kaiša

Takođe, proverava se nivo i kvalitet servo ulja. Ulje se proverava na rezervoaru servo pumpe pomoću merne šipke pričvršćene na poklopac rezervoara. Pre provere saznajte da li se obavlja kada je ulje hladno ili toplo, ili postoje oznake za oba stanja. Ako se proverava kada je toplo, pustiti motor da radi u praznom hodu 2 ili 3 minuta i nekoliko puta prebacite volan od kraja do kraja. Ovo zagreva tečnost na normalnu radnu temperaturu i daje tačnije očitavanje.

Pažljivo ispitati stanje tečnosti. Proveriti da li postoje dokazi zagađenja poput čvrstih čestica ili vode. Ako je prisutno bilo koje od ovih stanja ili tečnost ima neprijatan miris, sistem treba isprati.

Takođe proveriti da li u tečnosti ima vazduha zarobljenog u sistemu. Ako ulje deluje penasto, verovatno je da je vazduh u sistemu. Da biste to potvrdili, pustite motor dok ne dostigne normalnu radnu temperaturu. Zatim okrenite volan ulevo i udesno nekoliko puta, a da ne smotate do kraja. Ako je vazduh u sistemu, mehurići će se pojaviti u rezervoaru servo ulja. Ispuštanje vazduha iz sistema ukloniće vazduh.

Nivo i kvalitet servo ulja

Provera nivoa servo ulja

Sa isključenim kontaktom, obrišite spoljašnjost pumpe servo upravljača, creva pod pritiskom, povratnog creva, hladnjaka tečnosti i prenosnika upravljača. Uključiti motor i okrenuti upravljač nekoliko puta od kraja do kraja da pumpa stvori pritisak ulja. Proveriti da li postoji curenje. Curenje tečnosti izazvaće abnormalne zvukove i može rezultirati nejednakim i abnormalnim naporima upravljanja. Ako u početku nema znakova curenja, ponoviti test nekoliko puta. Dok se to radi, pogledati creva da li postoje znaci nadutosti. Uvek zameniti creva servo upravljača tačno zamenjivim crevom. Nikada ne pokušavajte da popravite ili zapečatite curenje na crevu ili na priključcima creva.

Provera spone

Na svim sistemima pažljivo proverite sve mehaničke delove sistema upravljanja i vešanja. Mnogi problemi sa vešanjem mogu uticati na rad sistema upravljanja. Ako se utvrdi da je bilo koji deo neispravan, treba ga zameniti. Početi od upravljača, preko prenosnika i zupčaste letve do kraja spone. Uveriti se da nisu labavi, istrošeni ili oštećeni delovi upravljačkog sistema. Dešava se da problemi upravljačkog sistema imaju uzrok u sistemu vešanja vozila.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Urezivanje navoja
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha