Naslovna slika

Skidanje i postavljanje akumulatora

Skidanje i postavljanje akumulatora se radi kada je potrebno da se akumulator očisti, proveri stanje ili zameni novim. Serviseri treba da se pridržavaju propisane procedure skidanja i postavljanja akumulatora.

Neka vozila su osetljiva na skidanje akumulatora jer određeni elektronski sistemi ostaju bez napajanja i mogu da izgube memorisane adaptivne vrednosti. Proverite informacije proizvođača i vlasnika da biste utvrdili na koje će sisteme uticati gubitak napajanja. Morate identifikovati svaki sistem za koji je potrebno da se ponovo pokrenu sigurnosni ili inicijalizacijski kodovi i osigurati da su procedure i oprema dostupni za ponovnu inicijalizaciju sistema ili modula. Kada je to potrebno koristi se spoljašnji izvor napajanja 12 V preko dijagnostičke utičnice upotrebom posebnog kabla ili preko utičnice za upaljač ako je stalno uključen. Tek nakon povezivanja spoljašnjeg napajanja može da se krene sa odspajanjem akumulatora.

Kad isključujete kleme akumulatora, uvek prvo uklonite negativnu. Nakon uklanjanja negativne kleme, ako ključ dodirne šasiju kada se nalazi na pozitivnom priključku, neće se stvoriti varnica jer nema veze do negativne kleme, odnosno šasija nije više na potencijalu mase. I dalje morate biti oprezni da ključ ne kratkospoji pozitivni i negativni pol akumulatora, jer to može izazvati veliku varnicu i čak eksploziju akumulatora.

Kleme sa oprugom uklanjaju se tako što se podigne poluga koja raširi klemu i oslobodi je za uklanjanje sa stubića akumulatora. To su tzv. brze kleme za brzi prekid napajanja usled veće havarije na vozilu.

Za kleme zatezane maticama i vijcima otpustite maticu pomoću okastog ključa. Korišćenje običnih klešta ili viljuškastog ključa može prouzrokovati probleme. Ovi alati mogu iskliznuti pod većim pritiskom tako da probije poklopac ćelije ili ošteti kućište. Uvek držite kabl dok otpuštate maticu. Time se smanjuje pritisak na stubić akumulatora koji bi se mogao slomiti. Ako se klema kada se otpusti ne podiže lako sa stubića, upotrebite izvlakač (radapciger). Podizanje odvijačem ili šipkom opterećuje se stubić i postolje na njemu. Ovo može slomiti poklopac ćelije ili da pukne postolje olovnog stubića.

Montaža akumulatora na vozilu obavlja se obrnutim redosledom. Akumulator se pažljivo postavlja u nosač, oblaže se toplotnim štitovima i pričvrsti držačima. Kleme se dodatno otvore tako da mogu lagano da se postave preko stubića. Prvo se postavlja i priteže plus klema. Zatim se postavlja i priteže minus klema. Spojeve klema premazuju se antikorozivnom pastom ili sprejem. Ako postoji, isključuje se spoljašnji izvor napajanja koji je čuvao adaptivne memorije elektronskih uređaja na vozilu.

Akumulatori mogu izgledati lakšim nego što stvarno jesu. Uvek ih podižite pažljivo i po potrebi potražite pomoć. Kada ponovo priključite akumulator, budite sigurni da ste ga pravilno povezali. Ako obrnete polaritet električnom sistemu se šalje struja u obrnutom smeru. Obrnuti polaritet verovatno može da oštetiti neke ili sve elektronske upravljačke jedinice vozila, tako da ono što je započelo kao jednostavan zadatak održavanja postaje skup posao dijagnostike i popravke kako bi se nadoknadila šteta.

Da biste obavili skidanje i postavljanje akumulatora, pratite sledeće korake:

Zaštita adaptivne memorije

Ustanoviti potrebe čuvanja memorije za dato vozilo. Odrediti način povezivanja spoljašnjeg napajanja. Povezati spoljašnje napajanje pre uklanjanja akumulatora (ako je potrebno).

Skidanje akumulatora

Ukloniti negativnu klemu sa akumulatora. Ukloniti pozitivnu klemu. Skinuti držače i osloboditi akumulator. Pažljivo ukloniti akumulator iz nosača na vozilu.

Postavljanje akumulatora

Pažljivo postaviti akumulator na nosač. Proveriti polaritet akumulatora u odnosu na kleme. Postaviti i pritegnuti pozitivnu klemu na plus pol akumulatora. Postaviti i zategnuti minus klemu. Preko kleme i polova naneti antikorozivno sredstvo. Odspojiti spoljašnje napajanje (ako je postavljeno). Učvrstiti akumulator pomoću držača. Namestiti toplotne štitove.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

kako se koristi moment ključ
Pregled nivoa ulja motora
Senzori stanja na vozilu