Naslovna slika

Udarni odvijač

Pneumatski udarni odvijač je serviserima jedan od najpopularnijih alata. Dostupan je u različitim veličinama sa različitim naglavcima (gedorama). Namenjen je za otpuštanje velikih, vrlo uskih vijaka. Za udarne odvijače koriste se posebni debelozidni naglavci, jer obični mogu da puknu ili se raznesu i time ugroze bezbednost rukovaoca i drugih u neposrednoj blizini.

Udarni odvijač sa gedorama

Udarni odvijač sa naglavcima

Udarni odvijači su korisni za otpuštanje vijaka točkova na podignutom vozilu bez blokiranja točka zbog okretanja. Koriste se odvajanja izduvne grane jer udarom oslobađa matice i vijke umesto da ih otkida. Takođe su zgodni na vijcima amortizera, kao i zamajca jer nije potrebno da se blokira obrtanje radilice.

Udarni pneumatski odvijač

Odvijanje vijka točka

Pneumatski udarni odvijač može da se obrće u oba smera. Preko posebnog birača vrši se odabir rada da li da odvija ili priteže vijke i matice. Modeli sa velikom snagom mogu da isporuče obrtni moment do 600 Nm. Izlazna osovina vrti se brzinom od 2.000 do 14.000 obr/min u zavisnosti od modela. Kada udarni odvijač naiđe na otpor, mali čekić sa oprugom udara u pogonsku osovinu na koju se nalazi naglavak (ključ). Svaki udarac pomera naglavak po malo sve dok se ne postigne ravnotežni obrtni moment, odnosno kada je obrtni moment vijka jednak izlaznom obrtnom momentu odvijača.

Elementi udarnog odvijača

Za pojačanje sile odvijanja, potrebno je dovesti više vazduha obrtanjem dugmeta za kontrolu protoka vazduha u smeru suprotnom od kazaljke na satu. Kada se naiđe na posebno zategnut vijak, može da se stavi malo ulja u ulazni priključak pištolja za vazduh kako bi došlo do boljeg dihtovanja lopatica u alatu. Neki sistemi za dovod komprimovanog vazduha imaju dodatni uređaj za automatsko podmazivanje pneumatskih alata.

Udarni odvijač se nikada ne koristi za završno zatezanje. Postoji opasnost od prejakog zatezanja što može da dovede do kvara i pucanja matice i vijka.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Zamena stabilizatora