Naslovna slika

Politika i procedure bezbednosti

Politika, procedure i inspekcije bezbednosti čine radno mesto bezbednijim. To je skup dokumenata koji opisuje načine postupanja u autoservisu u skladu sa zakonima i propisima o bezbednosti. Politika je vodeći princip koji određuje pravac servisa, a procedura je lista koraka potrebnih da se dobije isti rezultat svaki put kada se izvrši zadatak ili aktivnost. Na primer, politika je da serviseri moraju da nose zaštitnu odeću sve vreme dok su u servisu, a procedura je dokument koji opisuje korake za bezbedno korišćenje dizalice.

Svaka servisna radionica treba da ima svoj skup politike i procedura. Napisane su da rad u servisu bude u skladu sa zakonima, statutima i propisima i da smanje rizik od oštećenja imovine, nesreća i povreda. Potrebno je da se politika i procedure redovno pregledaju i ažuriraju ako se nešto promeni.

Inspekcije bezbednosti u autoservisu su koristan način identifikacije nebezbedne opreme, materijala ali aktivnosti kako bi se smanjio rizik od nesreća ili povreda. Periodične i stalne  inspekcije bezbednosti treba redovno sprovoditi. Otkriveni ili uočeni bezbednosni problemi se odmah otklanjaju. Nikada se ne ignorišu ili odlažu bezbednosni problemi.

Neke uobičajene stvari na koje treba obratiti pažnju:
– Predmeti koji blokiraju izlaze u slučaju nužde
– Loše, oštećene ili nedostaju sigurnosne oznake
– Nebezbedno skladištenje zapaljive robe
– Neodgovarajuće skladištenje opasnog otpada
– Opasnosti od spoticanja ili klizanja
– Nered u autoservisu
– Neispravna i nebezbedna oprema i alati
– Nepoštovanje procedure rada
– Neispravni aparati za gašenje požara i sa isteklim rokom trajanja
– Blokiran pristup sigurnosnim strujnim ormanima
– Oštećena lična zaštitna oprema
– Osobe koje ne nose odgovarajuću zaštitnu opremu

Odgovornost svih u servisu je da znaju i poštuju pravila.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde