Naslovna slika

Test curenja alternatora

Test curenja određuje da li dioda u kratkom spoju sprovodi napajanje iz akumulatora na namotaje alternatora dok je motor ugašen. To kao skriveni potrošač dovodi do trošenja akumulatora u stanju mirovanja.

Kada je akumulator slab pri startovanju, a nakon punjenja utvrdite da ima dobar kapacitet sumnja pada na skrivene potrošače. Procedura za otkrivanje skrivenog (parazitskog) potrošača nalaže da se poveže ampermetar na akumulator i da se skidanjem redom osigurača utvrdi vod gde se nalazi kvar. Međutim, kada se nakon skidanja svih osigurača ne otkrije problem a i dalje je veliko curenje potrebno je proveriti curenje alternatora.

Test curenja alternatora se obavlja multimetrom dok motor ne radi i sa isključenim kontaktom. Multimetar se podesi za merenje struje u mA. Razveže se napojni plus vod sa plus izvoda (B+) na alternatoru. Plus merna pipeta multimetra se spoji na B+ alternatora, a crna pipeta na skinutu klemu napojnog voda. U zavisnosti od tipa vozila, u stanju mirovanja uvek teče neka mala struja između akumulatora i alternatora. Međutim, ako teče struja veća od 60 mA postoji curenje alternatora i ponaša se kao skriveni potrošač koji troši akumulator. Kada postoji curenje potrebno je obaviti proveru stanja dioda na diodnoj ploči alternatora.

Test curenja alternatora

Test curenja alternatora ampermetrom

Da biste obavili test curenja alternatora multimetrom, pratite sledeće korake:

Povezivanje multimetra

Razvezati napojni vod sa plus (B+) priključka alternatora. Podesiti multimetar za merenje struje u mA. Plus mernu pipetu povezati na plus izvod alternatora (B+), a minus pipetu na utičnicu razvezanog napojnog voda.

Merenje

Očitati struju na multimetru. Ako je struja veća od 60 mA postoji curenje alternatora i preduzeti dalje korake u otkrivanju i otklanjanju neispravnosti na alternatoru.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
youtube - Senzori temperature