Naslovna slika

Alati

Alati su veoma važni za uspešan rad tokom popravke i zamene delova na vozilu. Skoro svaka intervencija na vozilu zahteva upotrebu neke vrste alata. Zbog toga je njihova nabavka, pravilna upotreba i održavanje od ključne važnosti za autoservise. Pre rada na vozilu serviser treba da identifikuje potreban alat za rad, pregleda ispravnost alata pre upotrebe, pravilno koristi alat tokom rada, obavi pregled po završetku rada, očisti i odloži alat na odgovarajuće mesto.

Alati za autoservise

Ručni alati

Tokom popravke vozila najčešće se koristi ručni alat. Zato je serviserima potreban širok izbor ovog alata i on je najzastupljeniji u radionici. Svaki ručni alat ima svoju namenu i proceduru upotrebe. Opširnije

Pneumatski alati

Pneumatski alati za svoj rad koriste komprimovani vazduh pod visokim pritiskom. Najčešće se koriste udarni odvijač, zaporni odvijač, čekić, bušilica, duvaljka i dr. Pneumatski alati imaju brze spojnice, tako da se na istom vazdušnom crevu mogu koristiti različiti alati. Opširnije

Električni alati

Električni alati kao izvor energije koriste mrežni napon ili baterije. Danas se sve više koriste baterijski alati zbog svoje autonomnosti i brže upotrebe. Postoji čitava lepeza električnih alata u autoservisima koji olakšavaju rad na vozilu.  Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Lekcija - Paljenje 1