Naslovna slika

Ispitivanje senzora temperature

Ispitivanje senzora temperature se obavlja dijagnostikom i merenjem. Senzori temperature su termistori koji sa promenom temperature menjaju svoju otpornost. Na vozilima se najčešće koriste NTC otpornici, a postoje primeri (senzor temperature iziduvnog gasa) da se koriste i PTC otpornici. Bez obzira da li senzori temperature mere temperaturu motora, usisanog vazduha, spoljašnjeg vazduha, vazduha u kabini, ulja, goriva… svi imaju istu proceduru provere ispravnosti.

Kada se sumnja na neispravnost senzora temperature prvo se odradi dijagnostika sistema očitavanjem kodova grešaka i trenutne stvarne vrednosti. Upravljačke jedinice (EUJ) sa senzora dobijaju podatke o trenutnoj temperaturi nadgledane oblasti. Pored toga vrše proveru električne ispravnosti samog senzora da nije došlo do prekida plus ili minus voda ili do kratkog spoja. Kada EUJ ustanovi električnu neispravnost senzora temperature memoriše kod greške i pali lampicu greške na instrument tabli. U većini slučaja EUJ nakon utvrđene neispravnosti (prekid ili kratak spoj) pored koda greške uzima memorisanu zamensku vrednost za temperaturu i nastavlja sa upravljanjem sistema. EUJ jedino ne može da prepozna kada senzor temperature počne da ,,laže’’ i šalje pogrešne podatke za temperaturu merne oblasti. Zato pored dijagnostike potrebno je da se obave dodatna merenja na samom senzoru.

Šema veze senzora temperature

Šema veze senzora temperature

Naredni korak u utvrđivanju neispravnosti da se upoznamo sa električnom šemom veze, položajem senzora na vozilu, procedurom i potrebnim mernim vrednostima za ispitivanje. Prvo ispitivanje se odnosi na proveru dovoda napajanja na senzor iz EUJ. U isto vreme testiramo ispravnost priključnih kablova između EUJ i senzora temperature. Skidami utičnicu sa senzora, davanjem kontakta aktiviramo napajanje i merimo dovodni napon na priključcima utičnice. Najčešće je napon napajanja senzora iz EUJ 5 V. Ako ustanovimo da nema napajanja ili je napon druge vrednosti pristupamo proveri od utičnice do EUJ. Uzrok niže vrednosti napona može da bude loš kontakt na utičnici senzora ili na EUJ. Nepostojanje napona može da uzrokuje prekid plus ili minus voda, kratak spoj ili prekid napajanja iz EUJ.

U slučaju da postoji napajanje na priključcima utičnice pristupamo proveri ispravnosti senzora temperature. Za svaki senzor iz informacionog sistema dobijamo podatke otpornosti i/ili izlaznog napona u zavisnosti od temperature u obliku tabele ili grafičke zavisnosti. Za različite temperature merimo izlaznu otpornost i/ili napon sa senzora i dobijene vrednosti upoređujemo sa potrebnim iz informacionog sistema. Ako se vrednosti razlikujemo znači da senzor ,,laže’’ i zamenjujemo ga ispravnim.

Senzor temperature motora

Na kraju preko dijagnostičkog uređaja proveravamo promenu izlaznog signala sa promenom temperature. Takođe, možemo da proverimo tačnost zamenskih podataka u EUJ simuliranjem prekida i kratkog spoja. Podatke za zamenske vrednosti očitavamo iz informacionog sistema za dati senzor temperature.

Za ipitivanje ispravnosti senzora temperature, pratite sledeće korake:

Dijagnostika sistema

Obaviti dijagnostiku sistema očitavanjem kodova grešaka i stvarne vrednosti sa senzora temperature.

Provera napajanja senzora

Upoznati se sa sistemom iz informacionog sistema čitanjem električne šeme, položaja ugradnje senzora, stvarnih vrednosti i dr. Skinuti utičnicu sa senzora temperature. Dati kontakt i izmeriti napajanje na priključcima utičnice. Uporediti dobijenu vrednost sa potrebnom.

Provera senzora temperature

Izmeriti otpornost senzora temperature. Ako je potrebno skinuti senzor, zagrevati ga i očitati otpornost senzora uz merenje temperature. Uporediti vrednosti otpornosti sa potrebnim iz informacionog sistema.

Provera izlaznog signala

Startovati motor i pratiti promenu temeprature preko dijagnostičkog uređaja. Proveriti zamenske vrednosti simulirajući prekid voda i kratak spoj. Uporediti dobijene rezultate sa potrebnim.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha