Naslovna slika

Provera nivoa i kvaliteta kočione tečnosti / ulja

Zbog sigurnosti u radu kočionog sistema potrebno je da se periodično obavlja provera nivoa i kvaliteta kočione tečnosti / ulja. Kočioni sistem je jedan od najvažnijih uređaja na vozilu u delu bezbednosti i sigurnosti vozila i svih učesnika u saobraćaju. Vozač preko hidrauličnog sistema obavlja zaustavljanje ili usporavanje vozila. Kočioni sistem zavisi od kočione tečnosti. Ona se čuva u rezervoaru u blizini glavnog kočionog cilindra.

Serviser meri nivo vlage u kočionoj tečnosti pomoću testera vlage. Serviser na rukama ima plave zaštitne rukavice. U desnoj ruci drži tester plave boje na čijoj površini su oznake nivoa vlage i led lapice. Desnom rukom drži crnu sondu koja je povezana crnim kablom na tester. Sonda je uronjena u rezervoar kočione tečnosti preko otvorenog poklopca. Rezervoar je bele boje i nalazi se u delu motornog prostora ispod haube.

Nizak nivo kočione tečnosti / ulja

Ako je nizak nivo kočione tečnosti, vazduh može da prodre u hidraulični sistem što rezultuje da pedala kočnice bude meka, preniska ili da propada. To dovodi do lošeg rada kočnice ili otkaza. Zbog toga je potrebna periodična provera nivoa kočione tečnosti. Kada se uoči niži nivo treba da se dolije i otkrije uzrok gubitka tečnosti. Gubitak kočione tečnosti ukazuje da u sistemu postoji curenje tečnosti ili na vozilima sa disk kočnicama da su istrošene kočione pločice.

Tester kočione tečnosti / ulja za proveru kvaliteta

Tokom provere nivoa, obavlja se i vizuelni pregled stanja kočione tečnosti. Ona treba da bude bistra. Ako je tamna ili mutna, kočiona tečnost mora da se zameni.

Takođe, kočiona tečnost je higroskopna, apsorbuje vodu iz atmosfere. Voda menja svojstva kočione tečnosti i dolazi do pogoršanja rada kočionog sistema. Udeo vlage u kočionoj tečnosti (ulju) ne sme da pređe 3%. Preporuka je da se pri svakoj zameni ulja motora obavi provera stanja kočione tečnosti na vlagu. To može da se obavi pomoću testera, testnih traka ili multimetrom.

Merenje nivoa i stanja kočione tečnosti / ulja

Vozač treba periodično da pregleda nivo i po potrebi da dolije kočionu tečnost. Ako nivo ispod minimuma preporuka je da se obrati serviseru kako bi se utvrdio i otklonio uzrok gubitka tečnosti u kočionom sistemu. U servisu osim nivoa proverava se udeo vlage pomoću odgovarajućeg testera. U nedostatku testera može da se koristi multimetar. Kočioni sistem ima metalne delove i zajedno sa kočionom tečnošću stvara galvansku reakciju. Što je veći udeo vlage jača je galvanska reakcija, odnosno veći je jednosmerni napon između tečnosti i šasije vozila. Ako je izmereni napon veći od 0,3 V onda je udeo vlage veći od 3% i potrebna je zamena kočione tečnosti / ulja.

Da bi ste proverili nivo i kvalitet kočione tečnosti, pratite sledeće korake:

Slika prikazuje korak -provera nivoa i dolivanje kočione tečnosti. Serviser u zaštitnoj plavoj rukavici levom rukom drži crni poklopac belog rezervoara kočione tečnosti u nameri da ga odvije i skine. Rezervoar se nalazi u motornom prostoru vozila ispod haube.

Provera nivoa i dolivanje kočione tečnosti / ulja

Nivo kočione tečnosti treba da je između dve oznake na rezervoaru. Ako je nizak nivo doliti odgovarajuću tečnost i predvideti detaljnu proveru kočionog sistema.

Slika prikazuje korak - vizuelna provera stanja kočione tečnosti / ulja. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom drži LED lampu usmerenu odozgo na otvoreni poklopac belog rezervoara kočione tečnosti osvetljavajući unutrašnjost rezervoara. Osvetljavanjem unutrašnjosti jasnije se prikazuje nivo tečnosti. rezervoar se nalazi u motorni prostor vozila ispod haube.

Vizuelna provera stanja kočione tečnosti / ulja

Skinuti poklopac sa rezervoara i vizuelno proveriti kvalitet kočione tečnosti. Ako je nepristupačno, umočiti beo papirni ubrus i na osnovu izvučene tečnosti na ubrusu proceniti stanje.

Serviser meri nivo vlage u kočionoj tečnosti pomoću testera vlage. Serviser na rukama ima plave zaštitne rukavice. U desnoj ruci drži tester plave boje na čijoj površini su oznake nivoa vlage i led lapice. Desnom rukom drži crnu sondu koja je povezana crnim kablom na tester. Sonda je uronjena u rezervoar kočione tečnosti preko otvorenog poklopca. Rezervoar je bele boje i nalazi se u delu motornog prostora ispod haube.

Merenje vlage u kočionoj tečnosti / ulju testerom

Skinuti poklopac sa rezervoara i umetnuti tester u kočionu tečnost. Led diode prikazuju stepen vlažnosti. Kada se upali crvena led (vlažnost preko 3%), potrebna je zamena kočione tečnosti.

Na slici je postupak - Merenje vlage u kočionoj tečnosti / ulju multimetrom. Serviser u plavim zaštitnim rukavicama u levoj ruci drži crnu pipetu a u desnoj crvenu pipetu multimetra. sa desne strane zeleni digitalni multimetar je položen ukoso na unutrašnjem delu šasije vozila unutar motornog prostora. Na displeju je prikaz 0.001 V jednosmernog napona jer još nije uspostavljeno merenje napona kočione tečnosti. U središnjem delu slike vidi se beli rezervoar kočione tečnosti sa otvorenim poklopcem Oko rezervoara je motorni prostor vozila ispod haube.

Merenje vlage u kočionoj tečnosti / ulju multimetrom

Merenjem galvanske reakcije može da se ustanovi prisustvo vlage. Skinuti poklopac rezervoara. Podesiti multimetar za merenje jednosmernog napona. Plus sondu staviti u kočionu tečnost, a minus na glavu motora (masu). Izmereni napon ne sme da bude veći od 0,3 V.

Neka najčešća pitanja

Gde se sipa tečnost / ulje za kočnice?

Kočiona tečnost se sipa u rezervoar na kome se proverava nivo. Prilikom dolivanja pazi se da nivo ne pređe označenu crtu za maksimum.

Koliko često treba da se proverava nivo kočione tečnosti / ulja?

Provera nivoa treba da se obavlja periodično i preporuka je na svaki drugi odlazak na pumpu. Provera je jednostavna i brza jer se svodi na vizuelno posmatranje nivoa kočione tečnosti u rezervoaru u odnosu na oznake za minimum i maksimum.

Kada se menja kočiona tečnost / ulje?

Kočiona tečnost preko gumenih creva i zaptivki lako absorbuje vlagu iz okoline. Vlaga narušava kvalitet tečnosti i opada efikasnost kočionog sistema. Zbog toga, proizvođači propisuju redovnu zamenu kočione tečnostina svake 2 do 4 godine u zavisnosti od geografskog područja eksploatacije vozila. Ako se vozilo koristi u suvljoj sredini zamena se obavlja na 4 godine, u umerenim područjima na 3, a u vlažnim na 2 godine.

Takodje pogledajte

Na slici je prikaz postupka - Test senzora stanja. Serviser u plavim zaštitnim rukavicama sa leve strane u levoj ruci drži beli konektor senzora sa dva priključka, a u desnoj ruci drži merne pipete crnu i crvenu multimetra. U levom delu slike je prikaz gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejom. Na displeju piše 0.162 oma. U pozadini slike se vide papučice kočnice i kvačila ispod volana.
Na slici je postupak - Provera servo ulja. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici odozgo drži poklopac sa crnom mernom šipkom rezervoara servo ulja. U krupnom planu je merač na kome se vide crte kao oznake za maksimum i minimum nivoa servo ulja. U pozadini slike se vidi deo motornog prostora vozila ispod haube. Na donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera servo ulja.

Preporuka za video

Slika predstavlja link ka youtube videu koji prikazuje postupak punjenje klime na vozilu. Na slici su prikazani priključeni ventili stanice za punnjenje na priključnim ventilima klime na vozilu. U gornjem levomuglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima piše Kako napuniti klimu na vozilu? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Punjenje klime na vozilu. U sredini slike je znak za video plejer kao crni pravougaonik sa belim trouglom.
Na slici je naslovna slika za youtube video Releji - ispitivanje. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom u desnom delu slike drži crvenu mernu pipetu multimetra preko relejne ploče u motornom prostoru. Sa leve strane je deo gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejem. Na displeju piše 11.59 V. U gornjem levom delu slike je plavi logo yotube kaanala AE AutoEdu u belom kružnom isečku. U nastavku preko slike belim slovima piše Releji - ispitivanje. U donjem delu slike preko sive providne trake krupnim belim slovima piše Releji - ispitivanje. U središnjem delu slike je crni kvadrat sa belim trouglom kao prikaz plejera za youtube video.
Slika predstavlja naslovnu stranu za youtube video Ultrazvučna kada. Na slici je kadica ultrazvučne kade gde su uronjene do pola četiri benzinske brizgaljke. na brizgaljke su povezani spoljašnji konektori sa belim kablovima. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Pravilna upotreba ultrazvučne... U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Ultrazvučna kada. U srednjem delu slike je crno pravougaono polje sa belim trouglam kao znak za video plejer.