Naslovna slika

Elektronika automobila – dijagnostika i popravka

U okviru poglavlja Elektronika automobila – dijagnostika i popravka saznaćete kako se obavlja ispitivanje i popravka elektronskih sistema i uređaja. Razvoj elektronike nije zaobišao autoindustriju. Uvođenjem strogih propisa o izduvnim gasovima, bezbednosti i sigurnosti proizvođači vozila su razvili mnoge elektronsko kontrolisane sisteme. Konkurecija i zahtevi kupaca su proširili primenu elektronskih sistema u oblasti komfora.

Na vozilima je veliki broj elektronsko upravljivih sistema za kontrolu rada mehaničkih i električnih sistema. Takođe, obavljaju kontrolu i upravljanje određenim procesima na vozilu kao što su bezbednost, zaštita, multimedija i dr.

Taster kao link ka stranici Senzori u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka
Taster kao link ka stranici Paljenje u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka
Taster kao link ka stranici Ubrizgavanje OTO u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka
Taster kao link ka stranici Ubrizgavanje dizel u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka
Taster kao link ka stranici Automatski menjač u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka
Taster kao link ka stranici Sistemi stabilnosti
Taster kao link ka stranici Sistemi bezbednosti
Taster kao link ka stranici Sistemi zaštite
Taster kao link ka stranici Sistemi komfora

Autoelektronika u automobilu

Elektronska kontrola rada se obavlja preko mreže elektronskih komponenata. Centralno mesto zauzima Elektronska upravljačka jedinica koja kontroliše i upravlja nekim procesom, prati ispravnost svih komponenata i funkcija, komunicira sa drugim upravljačkim jedinicama i obaveštava vozača o stanju sistema na instrument tabli i informacionom panelu. Preko dijagnostičkog priključka obavlja se komunikacija sa serviserima putem razmene podatake čime se olakšava provera ispravnosti i otkrivanje greške.

Autoelektronika u odnosu na mehaničke i električne sisteme zahteva drugačiji pristup u dijagnostici, otkrivanju neispravnosti i popravci. U ovom delu obrađene su procedure koje upućuju servisere na pravilan redosled radnji u procesu ispitivanja, popravke i zamene delova elektronskih sistema.

Serviser preko softvera za dijagnostiku na laptopu i dijagnostičkog uređaja obavlja dijagnostiku jednog elektronskog sistema na automobilu. Ova slika je deo stranice Elektronika automobila – dijagnostika i popravka

Dijagnostika

Kada je upaljena lampica greške ili se sumnja u neispravnost elektronskog sistema prvi korak u postupku provere je dijagnostika EUJ (elektronska upravljačka jedinica) tog sistema. Serviser povezuje svoj računar preko dijagnostičkog uređaja sa EUJ i obavlja dijagnostiku sistema. Pristupom upravljačkoj jedinici mogu da se očitaju kodovi grešaka, stvarne vredosti, aktiviraju aktuatori sistema, obavi ažuriranje i reprogramiranje softvera i druge radnje. Preko dijagnostike serviser može da otkrije kvar ili oblast odakle dolazi neispravnost. Za utvrđivanje uzroka kvara često nije dovoljna samo dijagnostika sistema već treba da se obave dodatna ispitivanja.

Serviser u plavim zaštitnim rukavicama priključuje pipete sa zelenog multimetra na priključcima jedne elektronske komponente u postupku ispitivanja dovoda napajanja u postupku Elektronika automobila – dijagnostika i popravka

Ispitivanje

Nakon dijagnostike elektronskog sistema pristupa se direktnom ispitivanju kako bi se utvrdio tačan uzrok kvara. Za ispitivanje koriste se preporučeni postupci testiranja i merenja uz upotrebu odgovarajućih alata i mernih instrumenata. Često uzrok kvara može biti u mehaničkim komponentama sistema koje elektronski sistem kontroliše i prepoznaje grešku u radu tog sistema. Za ispitivanje mehaničkih komponenata koriste se postupci opisani u delu Automehanika. Za proveru električnih i elektronskih komponenata sistema najviše se koriste električni merni instrumenti kao digitalni multimetar i specijalizovani osciloskop (motor-tester) za snimanje signala.

Serviser obavlja zamenu elektronske papučice automobila kao prikaz u okviru Elektronika automobila – dijagnostika i popravka

Popravka

Nakon dijagnostike i ispitivanja utvrđena neispravnost u elektronskom sistemu se popravlja ili se neispravna komponenta menja. Popravka podrazumeva niz radnji kao podešavanje ili saniranje neispravnosti bez zamene komponente sistema. Često su uzroci neispravnosti razdešene ili razlabavljene mehaničke komponente. Takođe, kod električnih neispravnosti mogu da nastupe prekid vodova ili prelazni otpor na priključcima usled korozije i prljavštine. Kada se utvrdi kvar na nekoj komponenti sistema pristupa se zameni. Za svaki oblik popravke ili zamene delova sistema treba da se poštuju preporuke proizvođača sa utvrđenim postupcima i definisanim koracima rada.

Elektronika automobila – pregled tema

Elektronika automobila – dijagnostika i popravka je deo e-Knjige AutoEdu i bavi se procedurama za servisiranje autoelektronike. Ima osam poglavlja Sistemi paljenja, Ubrizgavanje kod OTO motora, Ubrizgavanje kod dizel motora, Automatski menjači, Sistemi stabilnosti, Sistemi bezbednosti, Sistemi zaštite i Sistemi komfora. U svokom poglavlju dati su opisi postupka za dijagnostiku ispravnosti, popravku i zamenu elektronskih komponenata.

Senzori u automobilu

Najzastupljeniji elementi eu elektronskim sistemima su senzori. Senzori istog tipa imaju isti postupak ispitivanja bez obzira kom sistemu pripadaju. Zato se u okviru ove grupe predstavljeni opšti senzori i njihove procedure dijagnostike i otklanjanja neispravnosti. Predstavljene procedure su standardizovane i preporučene od strane proizvođača vozila i komponenata.

Sistemi paljenja

U ovom poglavlju obrađeni su postupci održavanja, ispitivanja, popravke i podešavanja svih sistema paljenja kod benzinskih motora. Obuhvaćeni su klasičan sistem paljenja sa mehaničkim prekidačem i razvodom, tranzistorsko paljenje, elektronski sistem paljenja sa razvodom, dvovarnični i jednovarnični sistem paljenja bez razvoda. Predstavljene su dijagnostičke i merne procedure za analizu stanja sistema paljenja.

Ubrizgavanje OTO motora

Postupci servisiranja sistema ubrizgavanja kod benzinskih motora dati su u ovom poglavlju. Elementi sistema su grupisani u podgrupe usis vazduha, dovod goriva, motor i izduvni sistem. Takođe, dat je pregled specifičnog servisiranja pojedinih sistema ubrizgavanja kao što su centralno, indirektno u usisni vod ispred usisnog ventila i direktno ubrizgavanje.

Serviser u plavim zaštitnim rukavicama pomoću multimetra proverava stanje elektronske komponente u motornom prostoru. Slika je u okviru kategorije Elektronika automobila – dijagnostika i popravka

Ubrizgavanje dizel motora

Ovde su predstavljene procedure dijagnostike, merenja, utvrđivanje neispravnosti, zamene komponenata i podešavanje dizel sistema ubrizigavanja. Sve procedure su grupisane prema tipu sistema ubrizgavanja EDC, VP, Pumpa-brizgaljka i Common Rail.

Automatski menjač

Elektronski kontrolisani menjači imaju definisane postupke dijagnostike, održavanja i popravke. Deo servisiranja može da se obavi u opštem a ostali u specijalizovanim servisima za remont menjača.

Sistemi stabilnosti automobila

Sistemi elektronske stabilnosti vozila su obavezna oprema na automobilima i vremenom se samo uvećao obim kontrole i broj sistema. Elektronska kontrola kočenja, proklizavanja, regulacija dinamike vožnje, kontrola brzine i rastojanja su deo sistema koji pomažu vozaču u kontroli stabilnosti automobila tokom vožnje. U ovom delu ova eKnjiga daje postupke ispitivanja i servisiranja elektronskih sistema stabilnosti prema preporukama proizvođača automobila.

Sistemi bezbedosti automobila

U ovom delu eKnjige AutoEdu dati su postupci dijagnostike, ispitivanja i popravke airbeg-a, zatezača pojaseva, oslanjanja, upravljanja, sveobuhvatne zaštite vozila ADAS i drugih elektronskih sistema koji utiču na aktivnu bezbednost automobila, putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

Sistemi zaštite automobila

Kako se ispituju, popravljaju i nadograđuju sistemi zaštite automobila (centralno zaključavanje, kodiranje, alarmni sistemi i drugi) možete da saznate u ovom delu Autoelektronike automobila. Dati su postupci za servisiranje preporučeni od strane proizvođača vozila, uređaja i sistema.

Sistemi komfora u automobilu

Na vozilima je sve veća zastupljenost raznih elektronskih sistema koji pružaju dodatnu udobnost vozačima i putnicima. Multimedija, navigacija i klimatizacija su samo deo sistema komfora koji zahtevaju brižljivo održavanje, ažuriranje i popravku prema tačno utvrđenim procedurama. U ovom delu možete da saznate koje su preporučene procedure za pojedine siteme komfora.

na slici je prikaz priključenih ventila i creva sa stanice za punjenje autoklime na dijagnostičkim priključcima autoklime na vozilu.

Online kurs autoelektronike

Kroz detaljne opise procedura popravke elektronike automobila možete da unapredite znanja, a primenom proširiti veštine autoelektroničara.

Ključ svakog uspešnog saveta je jasnoća opisa. Trudili smo se da data uputstva budu jednostavna, čitljiva i tačna. Nadamo se da su dati opisi popravke elektronike automobila korisni i da na osnovu toga čitalac lakše može da razume postupak i primeni saznanja na popravku elektronike automobila.

AutoEdu kao eKnjiga i online kurs autoelektronike stalno se dopunjuje novim temama i procedurama popravke. Naš cilj je da vam pružimo informacije koje su potrebne za uspešan rad na održavanju i servisiranju elektronskih sistema na automobilima.