Autoelektronika

Na vozilima je veliki broj elektronskih sistema za kontrolu rada mehaničkih i električnih sistema. Oni prate i kontrolišu rad motora, kočionog sistema, upravljivosti, bezbednosti, zaštite, multimedije i dr.

Elektronska kontrola rada se obavlja preko mreže elektronskih komponenata. Elektronska upravljačka jedinica (EUJ) kontroliše i upravlja procesom, prati ispravnost svih komponenata i funkcija, komunicira sa drugim upravljačkim jedinicama i obaveštava vozača o stanju sistema na instrument tabli i informacionom panelu. Serviser preko dijagnostičkog priključka razmenjuje podatke sa EUJ na vozilu čime se olakšava dijagnostika ispravnosti i otkrivanje greške.

Specifičnost rada elektronskih sistema zahteva drugačiji pristup u dijagnostici, otkrivanju neispravnosti i popravci. U ovom delu obrađene su procedure koje upučuju servisere na pravilan redosled radnji u procesu ispitivanja, popravke i zamene delova elektronskih sistema.