Naslovna slika

Dijagnostički uređaj

Dijagnostički uređaj služi da poveže spoljašnji računar sa EUJ (elektronskim upravljačkim jedinicama) na vozilu. Serviser preko računara može da komunicira i pristupi podacima iz EUJ vozila. Ovaj merni uređaj omogućava na jedan veoma prihvatljiv i brz način pronalaženje vrste i mesta neispravnosti na vozilu. Uz pomoć ispitnih uređaja i samo-dijagnoze, serviser se navodi do mesta kvara proverom ispravnosti sistema i njegovih delova. Dijagnostički uređaji mogu da budu specifični za marku proizvođača vozila ili univerzalni za sva vozila.

Dijagnostički uređaj

Dijagnostički uređaj Bosch KTS

Računar preko dijagnostičkog uređaja i dijačnostičke utičnice na vozilu komunicira sa EUJ na vozilu, pristupa kodovima greške, nadgleda rad i testira elemenate i sisteme, podešava parametre rada, kodira i ažurira softvere EUJ. Povezivanje dijagnostičkog uređaja na dijagnostičku priključnicu vozila može da se obavi preko dijagnostičkog kabla ili bežično putem Bluetooth veze. Od stupanja na snagu OBD II i EOBD protokola dijagnostička utična je univerzalna (16-pinska).

Dijagnostički uređaj koristi univerzalni protokol za pristup EUJ na vozilima. Računar mora da ima odgovarajući program za dato vozilo kako bi pokrenuo proces dijagnoze sistema. Deo konektora je rezervisan po zakonu za komunikaciju sa EUJ motora, dok ostale konektore proizvođači vozila mogu slobodno da koriste prema sopstvenim potrebama.

EOBD 16-pinska utičnica

Standardizovana EOBD/OBD dijagnostička utičnica

Često, dijagnostički uređaji su višefunkcionalni jer osim dijagnostičke funkcije pružaju mogućnost merenja i pomoć serviseru kroz informacioni sistem.

Merni uređaj sadrži multimetar i osciloskop. Koristi se za merenje i prikaz električnih veličina i signala na vozilu. Analizom izmerenih vrednosti serviser može lako da utvrdi ispravnost pojedinih elemenata i sistema.

Informacioni sistem pruža informacije o vozilima i njihovim delovima uz jednostavnu i brzu pretragu. Danas je nemoguće posedovati svu štampanu servisnu dokumentaciju za sve tipove vozila, a i veoma je spor i neekonomičan postupak prelistavanja te dokumentacije u potrazi za potrebnim servisnim informacijama. Zato informacioni sistem ima prednost jer sadrži sve potrebne servisne informacije na jednom mestu u elektronskom obliku. Ujedno navodi servisera kroz postupak ispitivanja i otkrivanja kvara. Rad na savremenim vozilima je gotovo nemoguć bez korišćenje informacionih sistema.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Test lambda sonde
youtube - Releji - ispitivanje