Naslovna slika

Odvijači

Odvijač je ručni alat za odvijanje i zavijanje vijaka. Odvijač se bira prema vrsti ureza na glavi vijka. Vrh odvijača treba da ima isti oblik kao urez i da tačno usedne u urez. U suprotnom, neodgovarajući odvijač može da proklizi, ošteti vrh vijka i da vas povredi. Kada koristite odvijač uvek razmotrite gde oštrica odvijača može da ode ako sklizne sa glave vijka.
Odvijači se razlikuju po veličini i obliku vrha. Vrh odvijača može biti ravan, krstasti, kvadratni, šestougaoni (inbus) i zvezdasti (torx).
Postoje i odvijači specijalnog oblika kao ugaoni, nasadni i udarni. Takođe, postoje odvijači sa magnetnim vrhom za pridržavanje vijaka.

Razni odvijači

Odvijač sa ravnim vrhom

Najčešće korišćeni odvijač je sa ravnim vrhom. Oblik vrha treba da je jednak prorezu na glavi zavrtnja i da čvrsto ulegne u prorez. Samo tako se sila uvijanja ravnomerno prenosi sa odvijača na bočnu površinu proreza. U suprotnom, vrh odvijača će da sklizne iz proreza kada se primeni najača sila što dovodi do oštećenja proreza.
Odvijači sa ravnim vrhom isporučuju se u različitim dimenzijama i dužinama. Pre upotrebe potrebno je izabrati odgovarajući odvijač prema obliku proreza na zavrtnju i očekivanoj sili odvijanja, odnosno stezanja. Budite pažljivi tokom upotrebe odvijača jer može da sklizne i da vas povredi.

Odvijač sa ravnim vrhom

Odvijač sa krstastim vrhom

Za zavrtnje ili vijke sa krstastim urezom potrebni su odvijači sa Phillips ili Pozidriv vrhom. Prorez u obliku krsta drži vrh odvijača čvrsto na glavu i mala je verovatnoća da izklizne. Ipak, odvijač mora da bude odgovarajućeg tipa i veličine.

Phillips vrh odgovara konusnom udubljenju proreza na glavi zavrtnja, dok je Pozidriv vrh za proreze sa paralelnim stranama.
Phillips odvijači se isporučuju u veličinama 0 (najmanji), 1, 2, 3 i 4 (najveći).

Pozidriv odvijač je sličan Phillips odvijaču, ali je njegov vrh četvrtast, ravan i tup. Pozidriv vrh bolje hvata glavu vijka i manje klizi od Phillips vrha.

Phillips i Pozidriv tip krstastog odvijača

Odvijač sa kvadratnim vrhom

Robertson ili Scrulox odvijači su sa kvadratnim vrhom. Vrh i prorez na glavi vijka su konusnog oblika što olakšava umetanje i zadržavanje odvijača na vijku. Ovi odvijači su jednostavni za rukovanje i dobro prenose silu uvrtanja sa odvijača na vijak.

Odvijač sa kvadratnim vrhom

Odvijači sa šestougaonim vrhom (Inbus)

Odvijač sa šetougaonim vrhom ili imbus ključ koristi se za pritezanje i odvijanje vijaka sa cilindričnom glavom i šestogaonim žlebom.

Odvijač sa šestougaonim vrhom (Inbus)

Odvijač sa zvezdastim vrhom (Torx)

U automobilskoj industriji se sve više koriste vijci sa zvezdastim prorezom na glavi. Ovaj oblik omogućava primenu veće snage obrtanja i manje proklizavanja. Torx odvijači se isporučuju u četiri veličine T15 (najmanji), T20, T25 i T27 (najveći).

Odvijač sa zvezdastim vrhom (Torx)

Ugaoni odvijač

Tamo gde klasičan odvijač ne može da se primeni zbog nedostatka prostora, koristi se ugaoni odvijač. Ovaj odvijač ima dva identična vrha koji su kolenasto postavljeni i zarotirani za 90° jedan u odnosu na drugi. To je zato što nekada prostor omogućava da se napravi samo četvrtina obrtaja i naizmenično se koriste odvijači na oba kraja.

Ugaoni odvijač

Nasadni odvijač

Nasadni odvijač se sastoji od zapornog držača i seta izmenljivih, nasadnih odvijača. Na odvijaču se nalazi izbornik smera uvijanja. U zavisnosti od položaja izbornika odvijač može da odvija ili steže vijak. Set sadrži nasadne vrhove različitog oblika i veličine. Po potrebi jednostavno i brzo se umetne odgovarajući nasadni vrh na držač odvijača.

Nasadni odvijač 1

Nasadni odvijač

Udarni odvijač

Vijak kada zapekne, zarđa ili je prejako zategnut ne može da se odvije standardnim odvijačima jer ne mogu da prenesu veću silu obrtanja. Za to služi udarni odvijač. Ovaj odvijač u sebi sadrži mehanizam koji silu udarca čekića pretvara u obrtanje vrha odvijača. Udarni odvijač sadrži izmenljive, nasadne vrhove različitog oblika. Bira se odgovarajući vrh, postavlja na odvijač, vrh se uglavljuje na prorez glave vijka. Oštrim udarcem čekića po vrhu odvijača oslobađa se vijak a nakon toga može lako da se odvije standardnim odvijačem.

Udarni odvijač 1

Udarni odvijač

Sama snaga nije dovoljna kada vijci zapeknu ili zarđaju. Snažna ruka može da nanese više štete nego koristi. Kada se ošteti urez na glavi vijka biće veoma teško i oduzeće vam puno vremena da odvrnete vijak. Zato je bolje umesto sile da primenite neko sredstvo koje rastvara rđu. Nakon toga možete bez problema da odvrnete vijak.

Odvijač se ne koristi kao dleto, probojac ili poluga. Odvijači nisu napravljeni da izdrže udarce ili pritiske savijanja. Kada se odvijači koriste na neprimeren način, vrhovi se istroše ili slome i postaju neupotrebljivi, klize, oštećuju glavu i ne mogu da odviju vijak. Tada odvijač postaje neupotrebljiv. Neispravan alat je opasan alat.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora stanja
youtube - Provera ravnosti glave motora
youtube - Lekcija - Paljenje 3