Provera servo ulja

Provera servo ulja je postupak pregleda nivoa i kvaliteta servo ulja u rezervoaru servo pumpe sistema upravljanja na vozilu. Na vozilima je najzastupljeniji hidraulični sistem servo upravljanja. Hidraulična pumpa potiskuje ulje pod pritiskom preko vodova do pogonskog uređaja na upravljaču ili do zupčaste letve. Nivo ulja mora da bude na odgovarajućem nivou. Ako je nivo ulja niži postoji opasnost od usisavanja vazduha u hidraulični sistem, što dovodi do poremećaja u radu servo sistema za upravljanje. Ovo se obično desi kada su motor i servo ulje hladni pa je nivo ispod minimuma.

Takođe, kada je motor zagrejan, zagreje se servo ulje pa se poveća zapremina i nivo ulja. Ako ulje pređe maksimalni nivo dolazi do prelivanja.

Provera nivoa servo ulja

Rezervoar je najčešće na samoj hidrauličnoj pumpi. Na rezervoaru se nalaze oznake za minimalni i maksimalni nivo ulja. Često je pored oznake i podatak da li se merenje obavlja kada je ulje hladno ili zagrejano. Ako to nije označeno na rezervoaru podatak dobijamo iz tehničke dokumentacije vozila. Na nekim rezervoarima nalaze se oznake za oba stanja ulja (a). Neki sistemi imaju u sklopu poklopca rezervoara mernu šipku za merenje nivoa servo ulja (b).

Osim nivoa, treba da se proveri i izgled (kvalitet) ulja. Mutno ili crno ulje je zaprljano i staro i obavezno treba da se zameni.

Da bi ste proverili nivo i kvalitet servo ulja, pratite sledeće korake:

Pregled tehničke dokumentacije

Upoznati se sa procedurom provere nivoa ulja iz tehničke dokumentacije za to vozilo.

Priprema vozila

Na osnovu propisane procedure za proveru nivoa pripremiti motor vozila (zagrejan i/ili hladan).

Provera nivoa

Očitati nivo ulja prema oznakama na rezervoaru ili mernoj šipci poklopca. Ako je nivo niži potrebno je doliti servo ulje. Niži nivo nam govori da negde ulje curi i potrebna je detaljna provera sistema kako bi se otkrio i otklonio uzrok curenja.

Kontrola kvaliteta ulja

Nakon provere nivoa, proverava se kvalitet ulja. Ako je mutno ili crno potrebna je zamena servo ulja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Kako zameniti kočioni disk
youtube - Urezivanje navoja
youtube - Provera ravnosti glave motora