Naslovna slika

Skidanje glave motora

Skidanje glave motora obavlja se samo nakon detaljnog ispitivanja i utvrđivanja neispravnosti u samoj glavi, pripadajućim elementima ili delu koji zahteva skidanje glave motora da bi mu se pristupilo (kao što su blok motora, klip). Glava motora ima ključnu ulogu i ogroman uticaj na efikasnost i izlaznu snagu motora. Neke osnovne događaje u radu motora kontroliše glava motora: reguliše usis vazduha/smeše, zatvara cilindar zbog kompresije smeše, preko svećice na glavi pali se smeša, trpi udare izazvane sagorevanjem smeše i reguliše izduvavanje sagorele smeše.

Skidanje glave motora na držaču motora van vozila. Serviser odvija zavrtnje na glavi motora

Glava motora je podložna raznim problemima koji mogu da utiču na rad motora. Pre uklanjanja glave potrebno je upoznati se sa procedurom/koracima koji su navedeni u informacionom sistemu za to vozilo jer je svaki motor različit.  Neki proizvođači zahtevaju da se zavrtnji za glavu oslobode po određenom šablonu i na određenoj temperaturi. Nepoštovanje uputstva proizvođača može dovesti do oštećenja glave.

Mere opreza pri podizanju glave motora

Kada podižete teške glave motora naročito sa motora u motornom prostoru vozila, verovatno ćete morati da se nagnete preko blatobrana ili prednjeg dela vozila. Ovo dovodi do velikog opterećenja donjeg dela leđa, što može da izazove teže povrede u leđnom delu ili u predelu stomaka. Uvek potražite pomoć pri podizanju glave motora i drugih težih predmeta.

Postupak skidanja glave motora

Da biste obavili skidanje glave motora, pratite sledeće korake:

Utvrđivanje postupka skidanja glave motora iz uputstva kao korak u opisu Skidanje glave motora

Utvrđivanje postupka

U odgovarajućim servisnim informacijama istražite postupak skidanje glave motora. Utvrdite da li se zavrtnji za glavu moraju otpustiti u određenom redosledu.

Uklanjanje zavrtnja glave motora u postupku Skidanje glave motora

Uklanjanje zavrtnja

Pratite nevedenu proceduru (ako je data) da biste uklonili sve zavrtnje glave. Kada je u pitanju V-motor, stavite oznaku na jednu glavu kako bi znali gde ide nakon remonta.

Odvajanje glave motora od bloka motora u postupku Skidanje glave motora

Odvajanje od bloka motora

Kada je zaptivka zalepljena između glave i bloka motora, vratite dva zavrtnja dva do tri okretaja. Na ovaj način sprečićete pad glave pri odvajanju od bloka motora.

Uklanjanje glave motora od bloka u postupku Skidanje glave motora

Skidanje glave motora

Uklonite sigurnosne zavrtnje iz glave. Pažljivo i bezbedno uklonite glavu motora od bloka. Odložite glavu motora na unapred pripremljeno mesto.

Redosled odvijanja zavrtnja sa glave motora

Prilikom odvijanja zavrtnja sa glave cilindra pratite redosled koji je dao proizvođač motora. Poštovanjem redosleda i procedure odvijanja zavrtnja sprečava izobličenje površine glave cilindra. Ako se zavrtnji olabave odjednom redom bez poštovanja redosleda, zbog naprezanja može da dođe do deformiteta kućišta glave cilindra.

Grafički prikaz redosleda otpuštanja zavrtnja na glavi motora tokom skidanja glave motora

Zavrtnji se olabave za jedan do dva okreta svaki, prema redosledu koji je odredio proizvođač. Obično proizvođači daju redosled zatezanja, a odvijanje je suprotan tom redosledu. Ako ne postoji određena procedura, zavrtnje treba olabaviti za jedan do dva obrta počevši od krajeva i idući ka centru. Zavrtnji se na kraju uklanjaju i glava motora se može podići. Skinutu glavu motora odložiti na karton ili drugu meku podlogu da bi se prečilo oštećenje zaptivnih površina.

Zaptivku glave motora treba sačuvati da bi se uporedila sa novom zaptivkom tokom montaže.

Takodje pogledajte

Set nasadnih ključeva - odvijači i nasadni ključevi raznih veličina u kutiji
Slika predstavlja link ka stranici test balansa snage cilindra u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na beloj pozadini sa desne strane je kosi prikaz radilice i četiri klipa sa klipnjačom motora. Sa leve strane je grafik merenja balansa cilindra i stubni zeleni grafik nivoa balansa sa četiri cilindra. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test balansa snage cilindara
Slika predstavlja link ka stranici Zamena šolje amortizera. Serviser na radnom stolu obavlja zamenu šolje amortizera. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Zamena šolje amortizera

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak provere servo ulja. Na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno crnu šipku merača nivoa servo ulja na poklopcu rezervoara. Na mernoj šipki su oznake za minimum i maksimum nivoa ulja. U pozadini se vidi deo motora vozila. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti servo ulje? U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera servo ulja. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazanrazvodnik paljenja. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Klasičan baterijski sistem paljenja. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše druga lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.